www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - סרטן

רשלנות באבחון וטיפולים כימותרפיים שניתנו ללא סיבה

תביעה בגין רשלנות רפואית באבחון סרטן ומתן טיפולים כימותרפיים בעקבות אבחנה שגויה...


רשלנות רופא משפחה באבחון סרטן בעקבות אי הפנייה לקולנוסקופיה

בית המשפט קבע כי בני משפחתו של אדם אשר נפטר מסרטן המעי הגס יקבלו לפיצויים וזאת בשל רשלנות רופא המשפחה בהפניית המנוח לבדיקת קולונוסקופיה...


האם כריתת רחם במקום הקרנות, בטיפול בסרטן, היא רשלנות רפואית?

על פי רוב, רשלנות בסרטן הינה בגין אבחון מאוחר של הגידול. לעיתים, רשלנות רפואית בטיפול במחלה הממארת עלולה להיגרם גם בגין אי מתן מידע מלא ומפורט לחולה אודות הדרכים אפשרויות הטיפול העומדות בפניו...


רשלנות רפואית באבחון סרטן - תביעה לביטול הסכם פשרה

מדי שנה, מוגשות עשרות ומאות תביעות בישראל בגין רשלנות רפואית באבחון סרטן. לעיתים, הצד הנתבע (הרופאים ו/או המוסד הרפואי) מודה בטעותו ומוכן להגיע עם התובעים להסכמי פשרה...


אבחון סרטן המעי הגס - רשלנות רפואית של רופאת משפחה

בית המשפט קבע כי רופאת משפחה אשר לא השכילה לאבחן את מצבה הרפואי הקשה של המטופלת שלה, וזאת למרות פניות חוזרות ונשנות ותוצאות בדיקות אשר העלו מאומה, תפצה את המטופלת בגין רשלנות רפואית...


רשלנות בטיפול בגידול סרטני גרמה לכריתת רחם

בית המשפט פסק כמיליון וחצי שקלים לאישה אשר לקתה בסרטן ורחמה נכרת במסגרת טיפול רשלני במחלה. מדובר בפרשה אשר החלה בשנת 1988, והגיעה רק לאחרונה לסיומה בבית המשפט המחוזי מרכז...


רשלנות רפואית באבחון גידול בראש פעוט - בית החולים שניידר

בית המשפט פסק פיצויים בסך 400,000 שקלים להורים אשר בעקבות רשלנות רפואית בטיפול בבנם, לא בוחן גידול סרטני בראשו. התינוק נפטר וההורים תבעו את בית החולים והרופא...


רשלנות באבחון גידול בראש - פיצויים גם בגין פגיעה בתפקוד מיני

כתוצאה מהגידול, אשר נכרת לבסוף, נגרמו לתובע נזקי גוף שונים כגון פגיעה משמעותית בראייתו ופגיעה בתפקודו המיני. בית המשפט פסק לאחרון פיצויים בסך מיליון וחצי שקלים וזאת בהתאם לקביעותיהם של מומחים רפואיים משני הצדדים בחוות דעת רפואיות מטעמם...


אובדן סיכויי החלמה בגין רשלנות רפואית בסרטן - חישוב שיעור אחריות

בית המשפט בחן את הסוגיה מבחינה סטטיסטית, וזאת תוך התחשבות בעובדה כי סיכויי החלמתה של המנוחה במקרה זה לא היו מן המשופרים גם ערב הרשלנות הרפואית...


ביטול פסק דין של בית המשפט המחוזי - לא הייתה רשלנות בסרטן

בית המשפט העליון קיבל את ערעורם של בית החולים הדסה עין כרם, ושירותי בריאות כללית, וקבע כי לא הייתה כל רשלנות רפואית בסרטן בגין העדר אבחון גידול מסוג קרניורפינגיומה בראשו של אדם...


האם רשלנות בסרטן בגין העדר מעקב לאחר הסרת גידול ממאיר?

האם היה על הרופאים להפנות את המנוחה לבדיקה פתולוגית או לדאוג למעקב ראוי לאחר איבחון גידול בעל ממאירות נמוכה? האם מדובר ברשלנות רפואית בסרטן?


איחור באבחון סרטן בתעלת השמע - האם רשלנות רפואית?

התובע נולד בשנת 1983 ובגיל 3.5 היה מעורב בתאונת דרכים. מאז תאונה זו, אשר במהלכה נפגע בראשו, סבל התובע מבעיות שונות בשמיעה. שנה לאחר התאונה המשיך התובע להתלונן על כאבי ראש וסחרחורות ועשר שנים לאחר מכן אובחן כי הוא סובל מגידול בלוע...


סרטן לאחר הקרנות נגד גזזת בילדות - האם רשלנות רפואית של המדינה?

האם רשלנות רפואית של המדינה התבטאה בכך שלא נמסרו לתובעת פרטים בדבר הסיכון לחלות בסרטן בעקבות הקרנות שעברה בילדותה נגד גזזת?


חובת נוכחות רופא פרטי להיות בחדר הלידה ולבצע את הלידה

הרופא הנתבע טען כי המנוחה פנתה אליו בבקשה ללידה פרטית והוא השיב לה כי הוא מוכן כעיקרון לבצע לידה פרטית אך אינו יכול להתחייב על כך מראש...


אי אבחון גידול סרטני לאחר לידה על ידי גניקולוג ורופא מרדים - האם רשלנות?

האם גניקולוג ורופא מרדים אשר לא השכילו לאבחן גידול סרטני לאחר ביצוע צילום רנטגן בעקבות קשיים בריאותיים לאחר לידה התנהלו באופן רשלני?


איחור רשלני באבחון גידול בגזע המוח

בית המשפט המחוזי נדרש לדון בתביעה אשר הוגשה כנגד רופאי קופת חולים בגין אבחון מאוחר של גידול סרטני על גזע המוח...


הרופא בחדר מיון לא הסתכל בגליון הרפואי, האם רשלנות רפואית?

רופא חדר המיון אשר בדק את התובע, לא ידע להשיב בבית המשפט האם עיין בתיק האשפוז או סיכום המחלה של התובע...


האם ניתנה הסכמה לביצוע ניתוח לכריתת גידול במוח?

בית המשפט המחוזי נדרש לדון בתביעה אשר עסקה במתן הסכמה מדעת לפני ניתוח לכריתת גידול בבלוטת יותרת המוח...


אובדן סיכויי החלמה - רשלנות באבחון סרטן צוואר הרחם

בית המשפט קיבל את טענותיהם של בני משפחת המנוחה, ופסק כי רשלנותו של הרופא הביאה להורדת סיכויי החלמתה באופן משמעותי...


אבחון מאוחר של גידול סרטני באוזן לאחר תאונת דרכים

האם אבחון הגידול הסרטני ממנו סובל התובע, נבע מניתוח שגוי של התסמינים ותלונותיו? האם הרופאים פעלו באופן סביר, שכן מדובר באדם הסובל מבעיות רפואיות רבות בגין תאונת דרכים?


1  2  3  לעמוד הבא    >>