www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - שיניים

רשלנות רפואית בטיפולי שיניים - אורטודנטיה

התובעת, ילידת 1929, עותרת לחייב את הנתבע, רופא שיניים במקצועו ובעיסוקו, לפצותה בגין נזקים שנגרמו לה במהלך טיפולו בשינייה. לטענתה, הנתבע התקין בלסתה התחתונה גשר שאינו תקין, כתוצאה מהטיפול נוצרו כאבים ולחצים על הלסת העליונה, שבירת שן מספר 26, ולהזדקקותה לטיפול שיקומי.


פסק דין בעניין טיפול שיניים כושל בשיניים תותבות

תביעה בטענה לנזק גוף עקב רשלנות רפואית בטיפול בשיניים. לטענת התובעת, התחייב הרופא מטעם הנתבעת, להכין עבורה שיניים תותבות חדשות לאחר שקודמותיהן אבדו במהלך אשפוז, לבצע מדידות בבית החולים ולבקר בביתה עד לסיום העבודה ...


רשלנות רפואית ופיצויים בגין טיפול על ידי טכנאי שיניים מתחזה
התובע הגיש תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו ע"י שני הנתבעים בעקבות טפול שיניים רשלני שבוצע בפיו.  אין מחלוקת כי הנתבע מס' 1 הינו רופא שיניים וכי לנתבע מס' 2 אין תואר או הכשרה מקצועית בתחום, התובע טוען כי הנתבע מס' 2 התחזה לטכנאי שיניים ....

פיצויים ורשלנות רפואית - העדר הסכמה מדעת במסגרת טיפול לשיקום פה
מדובר בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף, שנגרמו, לטענת התובעת, עקב רשלנותו של הנתבע. התובעת ילידת 28.10.1956, עקרת בית. הנתבע , שהינו רופא שניים בעל מרפאה פרטית ואנשי מרפאתו, בצעו בתובעת טיפולי שיניים שמשכו 18 חודשים.............

פיצויים - פגיעה עצבית בגין רשלנות רפואית בהשתלת שתלים בלסת

בחודש אוגוסט שנת 2000 פנתה התובעת  למרפאת הנתבעים 1-2 ונבדקה ע"י הנתבע  אשר המליץ בפניה על השתלת שתלים בלסת התחתונה, תוך שהוא מבטיח לה כי אין בביצוע הפרוצדורה הרפואית האמורה כל סיכון וההצלחה מובטחת....


פיצויים לתובעת בגין רשלנות רפואית במתן טיפול שיניים מיותר

טענותיה העקריות של התובעת הן כי הגיעה אל מרפאת הנתבע בגלל שני חורים בשיניה הקדמיות והיא ביקשה כי יעשה בהן סתימות. תחת זאת, ביצע הנתבע תוכנית טיפולים רדיקלית בשיניה, שלא היה בה צורך...


פיצויים בגין עקירת שיניים רשלנית שגרמה למגבלות בתפקוד

התובעת פנתה לנתבע, כירורג ברפואת שיניים, לצורך טיפול בבעיית שיניים ופה שהתמקדה בתנודתיות חלקית של השיניים שנותרו בפיה.


רשלנות רפואית במסגרת אישור ביצוע טיפול שיניים למבוטח - פיצויים בגין עוגמת נפש
לטענת התובע, במהלך חודש מאי 2002, או בסמוך לכך, החל לסבול מכאבים בחניכיים בעת האכילה, במקום שחסרה לו שן בחלק השמאלי בלסת התחתונה.

רשלנות רפואית בטיפול שיניים - ריקבון מתחת לשן
בכתב התביעה טען התובע כי במסגרת הטיפולים שקיבל בשנת 1995 הוא ביצע אצל הנתבעת טיפולי שורש בשיניים 14,15 ו- 16. 

רשלנות רפואית - פגיעה בעצב במהלך הרדמה בזריקת בלוק מדיבולרי
התובע פנה למרפאת השיניים של הנתבעת בבאר שבע בעקבות כאבים בשן מס' 47. הוא נבדק על ידי רופאת השיניים, ד"ר ליליאנה אזרוח, אשר קבעה כי יש להחליף את הסתימה בשן.

רשלנות רפואית במסגרת טיפול כולל לשיקום הפה
לטענת התובעת, לפי קביעת הנתבע, נעקרו השיניים האחוריות בלסת העליונה, וכל השיניים בלסת התחתונה, הושתלו במקומן שתלים, עליהם הורכבו גשרים מחרסינה...

רשלנות רפואית - פיצויים בשל נזקי טיפול שיניים שניתן לנתבעת
לטענת התובעת, הנתבע שהינו רפא שיניים התרשל בטיפול בה.

פיצויים בשל פגיעה עצבית בזמן השתלת שיניים - רשלנות רפואית

במסגרת הטיפול ביצע הנתבע השתלה בלסת השמאלית התחתונה ובלסת הימנית התחתונה של התובע. בצד השמאלי עבר הטיפול בהצלחה. לעומת זאת, בשעת הקדיחה בצד הימני, הרגיש לפתע התובע זרם חזק וכאב בלתי נסבל למרות ההרדמה.


פיצוי בגין טיפול שיניים לשיקום הפה שהופסק בגין חוב
התובע טוען כי במהלך חודש 12/2001 פנה אל הנתבעת על מנת לקבל טיפול שיקום פה, וביום 7/12/01 אחר שנבדק על ידי רופא הנתבעת - קיבל תוכנית טיפול והצעת מחיר מפורטת...

פיצוי בגין נפילת מטופל במהלך טיפול שיניים
התובע הגיע לקליניקת הנתבע לשם ביצוע עקירת שן בינה, עקירה שבמסגרתה, טופל התובע בין היתר בחומר מרדים (אלחוש).

רשלנות רפואית - פיצויים בשל אובדן תחושה בלסת לאחר טיפול שיניים רשלני
התובעת עברה השתלת עצם באזור שיניים 46, 47 הנמצאות בלסת התחתונה הימנית וזאת כהכנה להחדרת שני שתלים באזור זה...

התקנת הגשר בשיניים גרמה לכאבים ושבירת שן - תביעת פיצויים
התובעת מבקשת לחייב את הנתבע, רופא שיניים, לפצותה בגין נזקים שנגרמו לה במהלך טיפולו בשינייה. לטענתה, הנתבע התקין בלסתה התחתונה גשר שאינו תקין, ללא התאמה לסגר הטבעי של פיה ובניגוד למקובל.

פסק דין בעניין העדר הסכמה מדעת - טיפול להתקנת שתל בלסת

במסגרת טיפול בשיניו ביקש התובע להתקין שתלים בלסתו מטעמים אסתטיים. עיבוי הלסת נעשה בדרך של לקיחת חלק מעצם הכסל שבאגן, טחינתה והשתלתה אל תוך הלסת...


פסק דין בעניין רשלנות רפואית במהלך עקירת שן בינה - התעלפות מטופל

במסגרת טיפול שיניים טופל התובע בין היתר בחומר מרדים (אלחוש). עם סיום הטיפול, מיד לאחר שקם מכסא הטיפולים – נפל התובע על רצפת המרפאה, כשפניו נחבטות ברצפה, ותוך שהשיניים הקדמיות בלסתו העליונה נפגעות...


רשלנות רפואית בזריקת אלחוש אצל רופא שיניים - חובת הזהירות

על סטנדרט ה"רופא הסביר" והגורמים המשפיעים על קביעתו, על הסתמכות רופא על נוהג רפואי והשפעתה על חובת הזהירות של הרופא כלפי המטופל, על מצב בו מקבל המטופל טיפול שאינו אופטימלי, על שיקולי מדיניות של ביהמ"ש בקביעת סטנדרט ההתרשלות של ה"רופא הסביר"...


<<    הקודם   1  2