www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - ניתוחים פלסטיים

הרופא שאב במהלך ניתוח כמות גדולה מדי של שומן

אשה כבת 50 עברה ניתוח לשאיבת שומן, אולם הניתוח לא הצליח ונותרו לה עודפי עור ושקעים בולטים. על כן טענה כי הרופא שאב כמות גדולה של שומן, ופגם במראה האסתטי שלה.  


לאחר ניתוח לייזר להסרת משקפיים, התובעת התעוורה בעין אחת

התובעת עברה ניתוח Lasik להסרת משקפיים בשתי העיניים. מאחר והתוצאה לא הושגה בעין ימין, היא נאלצה לעבור ניתוח שני. לאחר כשנה התובעת לקתה בהיפרדות רשתית, בעקבותיה העין הצטמקה והתובעת התעוורה בעין זו.  


צלקות לאחר ניתוח חזה ותביעת רשלנות רפואית

אחד החששות הגדולים ביותר של נשים המבקשות לעבור ניתוח חזה הינו הופעתן של צלקות באזור הניתוח. להלן דוגמא למקרה כאמור...


האם ניתוח פלסטי באף נעשה ברשלנות ותוך העדר הסכמה מדעת?

בית המשפט דחה תביעה אשר הוגשה כנגד רופא אף אוזן גרון בגין רשלנות בניתוח פלסטי. התובעת במקרה דנן טענה כי הרופא הנתבע הציע לה לעבור ניתוח פלסטי מיוזמתו, וזאת במהלך מפגש אקראי ביניהם בבנק...


המדינה אחראית למקרה של רשלנות רפואית בניתוח להארכת פין

בית המשפט קבע כי המדינה אחראית לפצות מטופל אשר נפגע בגין רשלנות רפואית בניתוח להארכת פין, וזאת בשל העדר פיקוח על המרפאה אשר ביצעה את הניתוח האלקטיבי המבוקש...


פיצויים בגין ניתוח לתיקון רוחק ראיה ללא הסכמה מדעת

האם מטופל אשר סובל מנזקים לאחר טיפול רפואי, זכאי לפיצויים למרות שלא הוכחה רשלנות בביצוע ההליך הרפואי? האם די בהעדר הסכמה מדעת, כאשר מדובר בהליך קוסמטי, כדי להקים זכות לנפגע לפיצויים?


רשלנות בניתוח לתיקון ראיה בשיטת Lasik בשל העדר הסכמה מדעת

האם העדר הסכמה מדעת בניתוח לתיקון ראיה Lasik מהווה עילה לקבלת תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית?


דחיית תביעה בגין רשלנות בניתוח הקטנת חזה

בית המשפט דחה תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח הקטנת חזה אשר נקבע בשל צרכים אסטטיים ורפואיים כאחד. השופט כתב בפסק הדין כי חוות הדעת הרפואית מטעם התביעה לא הייתה מפורטת דיו...


הסכמה מדעת לניתוח פלסטי - הקטנת חזה מטעמים אסטטיים ורפואיים

האם התובעת נתנה הסכמה מדעת לניתוח הקטנת חזה? האם הוסבר לתובעת על הסיכונים העלולים להיגרם בגין הניתוח כגון צלקות באזור השדיים?


קרטוקונוס לאחר ניתוח לייזר לתיקון ראייה - האם רשלנות רפואית?

האם הנתבעים לא השכילו לאבחן את העובדה שהתובע סבל מקרטוקונוס ועל כן ניהלו ניתוח לייזר לתיקון ראייה בצורה רשלנית?


האם המטופל נתן הסכמה מדעת לביצוע ניתוח Lasik לתיקון ראיה בלייזר?

ההלכה הפסוקה קובעת באופן מפורש כי טיפול רפואי חייב להינתן תוך הסכמה מדעת של המטופל לעריכתו. סעיף 13 לחוק זכויות החולה קובע כי הסכמה מדעת כוללת את המידע הרפואי הדרוש...


אובדן טופס הסכמה מדעת לניתוח הגדלת שדיים

האם הרופא הנתבע מסר את כל הפרטים אשר היה עליו למסור למטופלת לפני ניתוח פלסטי להגדלת שדיים? מהי המשמעות המשפטית של אובדן טופס הסכמה מדעת לניתוח פלסטי?


האם קיימת חובה לעבור טיפול מתקן להפחתת הנזק לאחר רשלנות רפואית?

האם יש לחייב אדם אשר נפגע בגין רשלנות רפואית בניתוח לייזר לתיקון ראיה, לבצע ניתוח שלישי נוסף לתיקון הנזק תוך השתלת קרנית?


טיפול חדשני לתיקון ראייה בלייזר ללא הסכמה של המטופל

האם מכון לתיקון ראיה בלייזר, אשר ביצע ניתוח לתיקון רוחק ראיה (בניגוד לקוצר ראיה) מבלי להביא לידיעת המטופל את העובדה שמדובר בהליך חדשני, הפר כלפי הלקוח את חובת הזהירות הקונקרטית?


פיצויים בגין נזקים בראייה בעקבות ניתוח לתיקון קוצר רואי

האם הניתוח הראשוני (בשתי העיניים) והניתוח המתקן (בעין ימין) בוצעו ברשלנות, שייתכן ומתבטאת בהעדרן של בדיקות מקדימות מתאימות לבחינת כשירות התובעת לעבור את הניתוחים, וכן באופן ביצוע כל אחד מהניתוחים? האם נמסר לתובעת מלוא המידע הרלוונטי לניתוח ולניתוח המתקן, והאם הוסברו לה מלוא הסיכונים הכרוכים בהם? האם קיים קשר סיבתי?


פסק דין בנוגע לרשלנות רפואית בניתוח פלסטי באף - עקף עקום ובעיות נשימה

מעשה באשה צעירה, ילידת 29.6.71, כבת 24 שנים בתחילת האירועים נשוא התביעה, שעברה 3 ניתוחים באפה. הניתוחים לא הביאו לתוצאה המקווה – לא מן הבחינה האסתטית ולא מן הבחינה התפקודית: לתובעת נותר אף עקום, סוטה והפרעות בנשימה ...


פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח הקטנת חזה - אי יכולת הנקה
התובעת הגישה תביעה לפיצויים על נזקי גוף בשל רשלנות רפואית, בין היתר נגד הרופא ונגד מבטחתו, בעקבות ניתוח הקטנת חזה ושני ניתוחים מתקנים ואי-מתן מידע ואזהרה מראש, כאשר הנזק מהטיפול הרשלני מתבטא במיקום ומבנה לא סביר של העטרה-פטמה, ובצלקות בטן לא סבירות, והנזק מאי-מתן המידע והאזהרה מתבטא באי-יכולת הנקה ...

פיצויים בגין ניתוח לייזר לקיצור ראיה שנעשה באופן רשלני - נזק בלתי הפיך
התובע, יליד 1952, עובד במוסך צמיגים השייך למשפחתו, סבל מקוצר ראייה בשתי עיניו. הוא הרכיב משקפיים במשך 30 השנים האחרונות אשר אפשרו לו לראות היטב ולתפקד כראוי ללא מגבלה ...

פיצויים לאחר ניתוח לייזר רשלני לתיקון ראיה - רוחק ראיה רב
לטענת התובע, התרשלו רופאי ומנהל המכון ב"רשלנות רפואית" כשהפרו את חובת הזהירות בה הם חבים בכך שבצעו לתובע שני ניתוחי לייזר כאשר ידעו או חייבים היו לדעת שבנתוני רוחק הראייה הגדולים של התובע קיימים סיכונים רבים שאכן אירעו ולא הזהירו מפניהם את התובע ובכך גרמו לו לנזקים ...

פסק דין העוסק בנזק בלתי הפיך שנגרם בגין רשלנות רפואית בניתוח לייזר

התובע, יליד 1952, עובד במוסך צמיגים השייך למשפחתו, סבל מקוצר ראייה בשתי עיניו. הוא הרכיב משקפיים במשך 30 השנים האחרונות אשר אפשרו לו לראות היטב ולתפקד כראוי ללא מגבלה. בשנת 1984 עבר התובע אצל הנתבעת ניתוח מסוג R.K. לתיקון קוצר הראייה ולשיפור ראייתו בשתי עיניו ...


1  2  3  לעמוד הבא    >>