www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - רשלנות בהריון

פסק דין - רשלנות רפואית בביצוע גרידה גרמה לכריתת רחם וסכנת חיים

התובעת עברה גרידה, אשר בוצעה על-ידי הנתבע. מיד לאחר הגרידה התקין הנתבע בגוף התובעת התקן תוך רחמי. כעבור מספר ימים החל בגוף התובעת דימום חזק...


פסק דין בעניין אי אבחון סיכוי לפרע כתפיים - רשלנות רפואית ושיתוק על שם ERB

התובע טוען כי כתוצאה מרשלנות רפואית שהיתה בעת לידתו  נפגעו עצבי הגפה השמאלית העליונה שלו בעקבות סיבוך של כליאת כתפיים בעת הלידה, ונגרם לו שיתוק על שם ERB...


פסק דין בעניין הוראה על ביצוע הפלה ללא צורך - האם רשלנות בבדיקות?

בתביעות רשלנות שיעור הנזק הלא ממוני צריך להיקבע בהתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה הקונקרטי, בכאבים ובסבל של התובע במקרה הנדון...


פסק דין בעניין התפתחות פריטונטיס לאחר צילום רחם רשלני - כריתת רחם

בעקבות ביצוע צילום רחם חוזר חלתה התובעת בפריטוניטיס (דלקת בקרום העוטף את חלל הבטן) ונאצלה לעבור כריתת רחם...


פסק דין בעניין רשלנות רפואית בביצוע בדיקת אולטראסאונד - אי אבחון חוסר בגפה

התובעות הינן שתי אימהות שהיו מיודדות במהלך הריונן, במהלך ההריון לא הסתפקו האימהות בטיפול הניתן ברפואה הציבורית וביקשו לערוך בדיקות פרטיות נוספות כחלק ממעקבן אחר התפתחות עוברן...


פסק דין בגין גרימת פיגור שכלי ותסמונת אפילפטית - רשלנות בהריון בסיכון
על רקע של דימום נרתיקי,הפלות קודמות, לידת פג והדבקויות רחמיות קודמות עקב העדר רקמת שריר, נחשב הריונה של התובעת כהריון בר-סיכון. במסגרת הריון זה ילדה התובעת תינוק הלוקה בפיגור שכלי...

הולדה בעוולה, תינוקת עם שתי אצבעות

זוהי תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעים בגין הולדתה של התובעת מס’ 1, על פי הנטען, בעוולה, כשהיא סובלת ממום בידה השמאלית: חסר של שלוש אצבעות ואצבע נוספת שאיננה תקינה...


הריון בסיכון - לידה בבית החולים בו אין פגיה
התובעים טוענים, כי רופאי הנתבעת ועובדיה התרשלו במהלך הטיפול הרפואי שהעניקו ליולדת וליילוד, כדלקמן: התרשלות במעקב אחר מצבם של היולדת והילוד וניהול לא תקין של הרישום הרפואי; בסמוך להגעתה של היולדת, לא הועלתה אפשרות העברתה לבית חולים מתאים בו קיימת פגייה...

רשלנות רפואית - מעקב הריון ובדיקות אולטרא-סאונד

אילו היו הרופאים פועלים באורח סביר, היו מפנים את התובעת לבדיקות נוספות במהלך ההריון כדי לנסות ולמצוא תשובה לאותם עניינים חריגים שהתגלו בבדיקות האולטרסאונד. לו עשו כן היה מתגלה, כי התובע 1 סובל מתסמונת כלשהי או סביר שיסבול, באופן שהיה מביא להפסקת ההריון...


רשלנות רפואית בהפלה מלאכותית

הפלה מלאכותית מבוצעת בהרדמה מלאה - כאשר בכל הרדמה מלאה קיים סיכון, ואין ספק כי בשלב כלשהו במהלך כל ההפלות המלאכותיות שעברה התובעת (אם לא בכולן). הפלה מלאכותית היא פרוצדורה ניתוחית, אשר לכאורה נחשבת כ"פשוטה", אלא שהיא אולי הפרוצדורה הניתוחית היחידה, או בין היחידות - המבוצעת כאשר המנתח איננו רואה את אשר הוא עושה, ופועל על סמך נסיון ותחושה בלבד...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6