www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - רשלנות בהריון

הולדה בעוולה בגין רשלנות בהריון - מהו מום המצדיק תביעה מסוג זה?

מהי רמת המום הדרושה על מנת להגיש תביעה בגין הולדה בעוולה לאחר רשלנות בהריון? האם נכות מתחת ל-50% יכולה אף היא להיות הולדה בעוולה? אימתי ניתן לקבוע כי טוב היה לתובע לולא נולד?


תאומים נולדו בעוולה בגין רשלנות במתן ייעוץ גנטי

בית המשפט המחוזי קבע כי הייעוץ הגנטי שניתן לתובעים לא היה שלם ולא נמסר להורים שקיים סיכון של עד 25% שהתאומים יוולדו כאשר הם סובלים ממחלה מוחית קשה. מדובר אפוא בהולדה בעוולה...


האם רשלנות רפואית בהריון בגין אי הגדרת הריון כהריון בסיכון?

האם היה על הרופא, אשר הכיר את עברה הרפואי של התובעת, לקבוע שהריון שלה הוא הריון בסיכון?


אי אבחון מיקרופטלמיה בשתי בדיקות אולטרסאונד שונות

האם הרופא התנהל תוך רשלנות רפואית בביצוע שתי בדיקות אולטרסאונד בכך שלא אבחן מיקרופטלמיה?


האם פיתחה אלרגיה בגין חומר ההרדמה - האם רשלנות במהלך הריון?

האם רשלנות בהריון בגין התפתחות אלרגיה אצל האם במסגרת טיפול לתפירת צוואר הרחם במהלך הריון?


תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון - אי אבחון תסמונת פייר רובין

בית משפט השלום קבע כי קופת חולים מכבי תפצה אם ובת בגין רשלנות בהריון. מדובר בתביעה אשר הוגשה על ידי ההורים והבת בגין הולדתה של האחרונה כאשר היא סובלת מתסמונת פייר רובין...


העדר קשר סיבתי בין רשלנות רפואית מוכחת בבדיקת אולטרסאונד לבין הנזק

האם רשלנות באבחון חוסר באצבעות במהלך שתי בדיקות אולטרסאונד?

האם רשלנות רפואית במהלך בדיקת אולטראסאונד הביאה לכך שהתינוק נולד כאשר הוא סובל ממום בידו? האם רישום "כפות ידיים תקינות" בטופס הבדיקה מהווה רשלנות רפואית?


אי אבחון חוסר אצבעות בבדיקת אולטרסאונד - האם הולדה בעוולה?

האם אי אבחון חוסר של שתי אצבעות בכף ידו השמאלית של עובר, מהווה עילה להגשת תביעה בגין רשלנות בהריון שעילתה הולדה בעוולה?


רשלנות רפואית של חוקרת בבית החולים הדסה הר הצופים?

האם רשלנות רפואית של חוקרת בבית החולים הדסה הר הצופים הביאה למקרה של רשלנות רפואית בהריון והולדה של תינוק הסובל ממחלה גנטית?


מהו המשקל שיש לרמת תסמונת הדאון במסגרת תביעה בגין הולדה בעוולה?

האם ישנה משמעות לרמת תסמונת הדאון ממנה סובל קטין לאחר רשלנות בהריון?


האם אי הפנייה לעריכת בדיקת Torch היא רשלנות רפואית?

האם אי הפניה של אישה לביצוע בדיקת Torch במהלך ההריון מהווה רשלנות בהריון מצידו של הרופא המטפל?


האם הרופאים התרשלו באבחון תסמונת דאון במהלך ההריון?

בית המשפט המחוזי נדרש לבחון האם אי אבחון תסמונת דאון במהלך הריון עולה כדי רשלנות רפואית בהריון מצידם של רופאי קופת החולים?


האם רשלנות רפואית במתן הסבר על משמעות בדיקת דיקור מי שפיר?

האם הרופאים המטפלים נתנו לאישה הסבר על משמועתה של בדיקת דיקור מי שפיר? האם אי מתן הסבר זה מהווה עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון?


במהלך הריון נעשה שימוש בתרופה שלא אושרה בארצות הברית - האם רשלנות?

האם שימוש בחומר הרדמה לצורך תפירת צוואר הרחם, כאשר מדובר בחומר שלא אושר במדינה מערבית מתקדמת כגון ארצות הברית, מהווה רשלנות רפואית מצד הרופאים?


סירוב ביצוע דיקור מי שפיר - תסמונת דאון שמהווה הולדה בעוולה?
בית המשפט המחוזי נדרש לבחון תביעה שעילתה הולדה בעוולה, אשר הוגשה על ידי קטין הסובל מתסמונת דאון ובני משפחתו...

בדיקת MRI עוברית לא בוצעה, האם מדובר ברשלנות רפואית?

האם אי ביצוע בדיקת MRI עוברית בשנת 1991 מהווה רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה? האם התובע זכאי לפיצויים בעקבות המום המוחי הקשה ממנו הוא סובל?


50% סיכוי לעובר הסובל מפגמים - האם אי הפסקת ההריון היא רשלנות?

ההורים טענו כי הרופאים הציגו בפניהם מצג כאילו סיכוייו של התינוק להיוולד בריא עומדים על 50% ואילו הרופאים טענו...


האם הטיפול באישה אשר סבלה מסוכרת הריונית היה רשלני?

בית המשפט נדרש לדון בתביעה אשר הוגשה לפתחו, ועסקה בלידת תינוק הסובל משיתוק מוחין. השאלה אשר עמדה בבסיס הדיון המשפטי הייתה, האם רופאי בית החולים יכלו לאבחן סיכוי להיפרדות השליה, בגין תלונות האישה על כאבים, אך חרף ממצאים מתאימים בתוצאות הבדיקות...


רשלנות רפואית, האם ההריון היה מופסק אחרי שבוע 23?

קופת החולים טענה להגנתה כי גם אם הייתה אם התובעת יודעת על התפתחות המום בעובר, לא הייתה היא פונה לוועדה להפסקת הריון...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  לעמוד הבא    >>