www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - אשם תורם

אי ביצוע בדיקה ואי פנייה לטיפול נפשי - האם רשלנות תורמת של החולה?

תובעים רבים אשר מגישים תביעה בגין רשלנות רפואית נאלצים להתמודד עם טענת הגנה נפוצה הקרויה "אשם תורם". טענה משפטית זו גורסת כי גם במקרים בהם קיימת עילה לחשד לרשלנות, החולה עצמו אשם אף הוא בנזקים שנגרמו לו...


האם יש להטיל אשם תורם בגין התפתחות זיהום לאחר ניתוח?

סוגיה משפטית מתחום הנזיקין עלתה במסגרת דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב. ההליך המשפטי עסק בתביעה אשר הגיש רואה חשבון, שסבל מבעיות ראיה בעקבות ניתוח כושל לתיקון רוחק ראיה בלייזר...


האם מטופלת שלא הלכה לרופא אחר למרות החמרה, אשמה בנזקיה?

במקרה דנן, התובעת הייתה במעקב במרפאת העיניים של הנתבעת וסברה שהיא יכולה לסמוך על הטיפול שזו תעניק לה, על ניסיונה ועל שיקול הדעת שתפעיל...


גלאוקומה - האם אשם תורם בגין אי הליכה לבדיקה?

האם תובעת אשר ידעה כי בעינייה מתפתחת מחלת ראייה כרונית, אשמה בכך שלא הלכה לבדיקה במשך שלוש שנים (דבר שהביא בסופו של דבר לעיוורונה)?


החולה לא דיווח לרופאים על שינוי במצב הבריאותי - אשם תורם ורשלנות רפואית

התובעת הגישה תביעה נגד הרופא המטפל אשר לא הפנה אותה לבדיקות מעמיקות למרות תוצאות בדיקת ה-BERA מלפני הגיוס. עם זאת, בבית המשפט עלתה גם סוגיית ה"אשם תורם" כנגד התובעת. האם העובדה שהתובעת לא דיווחה לרשויות הצבא ביום גיוסה על השינויים במצבה הבריאותי, ובכך החמירה את הנזק, מהווה רשלנות רפואית מצידה...


 


 


אשם תורם בעקבות אי הליכה לבדיקה במהלך הריון
האם אישה אשר לא הלכה לבצע דיקור מי שפיר, לצורך ייעוץ גנטי, למרות שקיבלה המלצה על כך מרופא חיצוני, אשמה ברשלנות תורמת לגבי נזקיו של בנה הסובל מתסמונת דאון?

אשם תורם - מטופל אשר אדיש לגורלו
לאור היות המשיב "אדיש" לגורלו, כאשר זה כלל לא התעניין אצל רופאיו לפשר אי ביצוע הניתוח והפסקת הטיפול בקומדין, כמו גם לאור אי נטילת הקומדין על ידי המשיב סמוך לאירוע המוחי חרף הנחייתו של ד"ר רוזנפלד, ייחס לו בית המשפט המחוזי אשם תורם בשיעור של 25%...

1