www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - חוות דעת רפואית

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - חוות דעת שצורפה אינו מטעם מומחה בתחום

התובעים טוענים לקיומה של רשלנות רפואית מצד הנתבעים, אשר גרמה לתובעת מס’ 1 לנזקי גוף. לכתב התביעה צורפה חוות-דעתו של פרופ’ דני ויינשטיין, ממחלקת נשים ויולדות בבית החולים הדסה עין כרם.


 


פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - האם דחיית תביעה בגין אובדן צילומי רנטגן?

התובעים טוענים בתביעתם כי המנוח נפטר עקב שרשרת של מחדלים ואבחנות שגויות של הנתבעים, אשר רשלנותם הרפואית הביאה למותו המצער של המנוח. בבקשה דנן עותרת המבקשת, לסילוק התובענה על הסף בשל כך שלא צורפה לתביעה חוות דעת רפואית, כפי דרישת התקנות, לרבות בשאלת הקשר הסיבתי בין טענות התובעים לבין הנזק ולכן אין כתב התביעה מגלה עילה ודינו סילוק על הסף.


פסק דין העוסק בהוספת חוות דעת לאחר הגשת כתב תביעה בגין רשלנות רפואית

ביום 16.8.07 הגישו התובעים תובענה לפיצויים בגין "נזקי גוף – רשלנות רפואית". כנטען בכתב התביעה, המנוח יעקב גיגי היה מאושפז בבית החולים הפסיכיאטרי בכפר שאול בירושלים, וביום 20.4.07 התאבד. לכתב התביעה לא צורפה חוות דעת רפואית. רק ביום 6.4.09 הגישו התובעים חוות דעת פסיכיאטרית מטעמם. ביום 12.7.09 הגיש ב"כ הנתבעת "בקשה דחופה להוצאת חוות דעת התובעים מתיק בית המשפט".
 


פסק דין בעניין הארכת מועד הגשת חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית

התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו...


פסק דין - מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט המליץ על מינוי מומחה נוסף

בית המשפט מינה מטעמו מומחה במסגרת תביעת רשלנות רפואית. המומחה (בתחום האורתופדיה) המליץ על מינוי מומחה נוסף (בתחום הפסיכיאטריה)...


פסק דין - בית המשפט קבע ללא חוות דעת רפואית כי מדובר ברשלנות רפואית

רופא טיפל בתינוקת כבת שנתיים, שבהיותה ללא השגחה, שתתה סודה קאוסטית (חומר צורב הגורם לכוויות רקמות)...


פסק דין בו הוגשה חוות דעת רפואית של רופא שאינו מתמחה בתחום

לביסוס התביעה הגיש התובע חוות דעת של מומחה לרפואה פיסקלית ולשיקום משנת 1980 ובעבר ממלא מקום מנהל למחלקה לפגיעות חוט השרה בבית החולים לוינשטיין..


החלטה העוסקת בפטור לתובע מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות

תביעה רשלנות רפואית הוגשה מבלי שצורפה לה חוות דעת רפואית לביסוס הטענות הנוגעות לטיפול הרפואי הרשלני הנטען על ידי המשיבה...


<<   הקודם  1  2  3