www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - חוות דעת רפואית

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

התובע, יליד 14.8.04, הגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין, בשל נזקים שנגרמו לו, לטענתו, בעקבות ברית מילה שערכו לו הנתבעים. בכתב התביעה וכן בבקשה שצורפה לה, ביקש התובע, המיוצג על ידי לשכת הסיוע המשפטי, שבית המשפט יפטור אותו מהגשת חוות דעת רפואית, וימנה מומחה מטעמו לבדיקתו ...


פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

מדובר בתביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית שעילתה נזקים שעל פי הנטען, נגרמו לתובעת, עקב ביצוע כושל של ניתוח מיותר בגבה התחתון. לטענת התובעת, הנתבעת התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה, המליץ על הניתוח וביצע אותו ...


פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?

המשיבה הגישה תובענה לפיצויי נזיקין בעילה של רשלנות רפואית. לתובענה לא צורפה חוות דעת של מומחה לביסוס טענותיה בעניין שברפואה ...


פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוו"ד - רשלנות רפואית בניתוח גב

המבקש/התובע הגיש ביום 22.6.08 תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו בשל רשלנות רפואית מצד מי מהנתבעים. הרשלנות לטענת התובע ארעה בניתוח מיום 22.6.01 בו בוצע ניתוח בחוליות הלא נכונות l5-s1 במקום l4-l5 ...


פסק דין בעניין תובע בתביעת רשלנות רפואית המקבל הבטחת הכנסה - מינוי מומחה

מדובר בתובענה לרשלנות רפואית בקשר לטיפולי שיניים שבוצעו על ידי הנתבע. בבקשה נטען, כי לתובעת עילת תביעה נגד הנתבע ביחס לטיפול רשלני שניתן על ידיו. עוד נטען, כי מצבה הכלכלי של התובעת קשה והיא מתקיימת מקצבת הבטחת הכנסה ולפיכך אינה יכולה לשאת בתשלום שכר טרחת מומחה ...


פסק דין - חוות דעת רפואית שניתנה במסגרת הליך אחר, האמנם?

במסגרת קובץ ראיות התובע הגיש התובע, בין היתר, חוות דעת של ד"ר צינמן שניתנה במסגרת הליך אחר, אך התייחסה לשאלת נכותו של התובע ...


פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

התובעת הגישה ביום 11.8.08 תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בשל רשלנות רפואית נטענת. לכתב התביעה לא צורפה חוות דעת רפואית ...


פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו"ד מטעמו

המבקש הגיש תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו, בשל רשלנותם הרפואית של המשיבים. המבקש צרף לכתב התביעה חוות דעת מטעמו ערוכה בידי ד"ר פ', מומחה לרפואת עיניים...


פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

התובע הגיש תביעה לפיצוי בין נזקי גוף שעילתה רשלנות רפואית נטענת של הנתבעת. לכתב תביעתו צירף חוות דעת רפואית התומכת בטענותיו. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו הכחישה את חבותה הנטענת ותמכה טענותיה בחוות דעת רפואית מטעמה ...


פסק דין בעניין הצגת מצב כלכלי - מינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש

בקשה למינוי מומחים רפואיים מטעם בית משפט. מדובר בתובענה לרשלנות רפואית בקשר ל3 מקרי נפילה שאירעו לתובעת 1, ילידת 1922, בזמן אשפוזה המחלקה הפנימית ג’ במרכז הרפואי בני ציון ...


פסק דין בעניין מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט - מחלוקת בין המומחים

המשיבה ילידת שנת 1977 ניזוקה במהלך תקופת הריון רביעי אותו עברה עקב טיפול רפואי רשלני כטענתה אותו קיבלה. הן המבקשים והן המשיבה הגישו חוות דעת רפואיות בתחום הגניקולוגי, אשר תומכות בעמדתן ...


פסק דין - צירוף חוות דעת רפואית עדכנית בתביעת רשלנות רפואית

תביעה נזיקית אשר הגישה המבקשת כנגד המשיבה בעילה של רשלנות רפואית. מכתב התביעה עולה, כי המבקשת עברה אצל המשיבה בדיקות ממוגרפיה אשר פורשו כתקינות ...


פסק דין בעניין צירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית כאשר ההליך בתחילתו

עפ"י הנטען בכתב התביעה, במהלך האשפוז, אצל המבקש, החליקה המשיבה 1 ושברה את ידה, דבר שהביא להתדרדרות במצבה הרפואי עד הפיכתה לסיעודית ...


פסק דין הדוחה צירוף חוות דעת מומחים בגין ניגוד עניינים

המשיבים הגישו תביעה בגין רשלנות רפואית נגד המבקשים. במסגרת ההליך הגישו המשיבים חוות דעת שערך ד"ר רפאל שטרייכר, אשר עובד במרכז לבריאות הנפש באר יעקב. המבקשים מצידם ביקשו להגיש חוות דעת של פרופסור משה קוטלר המכהן כמנהל המוסד הרפואי בבאר יעקב ...


פסק דין - אישור צירוף חוות דעת רפואית מצד ג' לתביעת רשלנות רפואית

המשיבים 5-4 הגישו תביעת רשלנות רפואית נגד המשיבים 3-1, בעילה של הולדה בעוולה. המשיבים 3-1 שיגרו הודעת צד ג’ נגד המבקשת (הסתדרות מדיצינית הדסה) בטענה שרופא בשירותה היה מעורב באבחון מצבו של המשיב 4 ...


פסק דין בעניין תיקון חוות דעת רפואית והתאמתה לתביעת רשלנות רפואית

האם יותר למבקשים, אשר הגישו תביעה בגין רשלנות רפואית בלידת עובר מת, לתקן את חוות הדעת הרפואית ולהתאימה לכתבי הטענות?


פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוות דעת רפואית ללא טעמים מיוחדים

תביעה לפיצוי בגין רשלנות רפואית שהתרחשה לפני כ-25 שנים, ובגדרה הוגשה בקשה להארכת המועד להגשת חוות דעת רפואית מטעם התובעות, ולחילופין – למתן פטור מהגשת חוות הדעת. בבקשה נטען, כי התובעות פנו לבא-כוחן סמוך למועד ההתיישנות, ומאחר שהגשת חוות הדעת הרפואית מחייבת איסוף חומר רפואי רב ואיתור מומחה רפואי מתאים, דבר הכרוך בזמן, התביעה הוגשה מבלי להמתין לחוות הדעת...


האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002. התיקים שנבחנו הינם תיקים שהיו סגורים במועד העיון ...


 


באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002. התיקים שנבחנו הינם תיקים שהיו סגורים במועד העיון ...


מהו מספר חוות הדעת הממוצע בתיקי בתי המשפט?

מספר חוות הדעת השכיח ביותר בבתי המשפט המחוזיים הוא שתיים ...


<<    הקודם   1  2  3  לעמוד הבא    >>