www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - הסכמה מדעת

עקב טיפול רשלני בדימום מהנחיר התפתח נמק באף

אשה בהריון ראשון עם תאומים סבלה מדימום עיקש מהנחיר, ולאחר שארבעה ניסיונות בחדר מיון להפסקת הדימום לא צלחו, בוצעה לה טמפונדה אחורית עם קטטר פולי, אולם היא נותרה עם נכות צמיתה.  


המטופל לא נתן את הסכמתו לכריתת בסיס מסרק כף היד

התובע נכנס לניתוח לאיחוי העצם במסרק האצבעות, ובמהלך הניתוח התגלה שבר בשארית המסרק, על כן הרופאים כרתו את שארית העצם, מבלי לקבל את הסכמתו של המטופל.  


פגיעה באוטונמיה בניתוח עיניים רשלני

בית המשפט המחוזי הגדיל את סכום הפיצויים אשר נפסקו לאדם שנפגע בעקבות רשלנות רפואית בניתוח עיניים כושל...


פיצויים בגין העדר הסכמה מדעת לצנתור

תביעות רבות אשר עוסקות ברשלנות רפואית נוגעות לקבלת הסכמה מדעת לטיפול הרפואי. לא אחת, די באי קיום החובה לקבלת הסכמה לטיפול כדי לזכות את המטופל בפיצויים...


חתימה על טופס הסכמה מדעת אך פיצויים בגין פגיעה באוטונומיה

בית המשפט פסק פיצויים בסך כרבע מיליון שקלים לאישה אשר חתמה על טופס הסכמה מדעת אך לא קיבלה לטענתה הסבר מפורט אודות משמעות ההליך הרפואי...


הסכמתו של חולה אשר הושגה כאשר הוא נתון תחת טשטוש

רופאים ביצעו בדיקה רפואית חודרנית במטופלת, בשל חשש לסרטן, וזאת לאחר שהם מחתימים אותה על טופס הסכמה מדעת כאשר היא מטושטשת על שולחן הניתוחים. האם מדובר ברשלנות רפואית והאם קמה למטופלת זכאות לתבוע פיצויי מבית החולים?


האם ניתנה הסכמה מדעת לטיפול חדשני בשיטת המכלב?

שיטת המכלב הינה שיטה ניתוחית לטיפול בכריתת טחורים. מטרתה של שיטה זו הינה להחליף את השיטה הישנה והקלאסית, וזאת משום שזמן ההחלמה לאחריה קצר באופן משמעותי, וכן משום שהיא כרוכה בפחות כאבים. האם רשלנות רפואית בניתוח כריתת טחורים ופוליפ בשיטת מכלב, תזכה את המטופל בפיצויים במקום שלא הוסבר לאחרון כי מדובר בשיטה חדשה?


האם טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים נעשה ללא הסכמה מדעת?

האם המטופלת אשר הגיעה לבית החולים לאחר תאונת דרכים נתנה הסכמה מדעת לביצוע הטיפולים הרשלניים?


הסכמה מדעת מעולה חדש מאתיופיה - האם רשלנות רפואית?

הסכמה מדעת הינה אחת מן התנאים לקבלת טיפול רפואי. על פי חוק זכויות החולה, הסכמה מדעת הינה אחת מזכויותיו הבסיסיות של החולה...


חובת הגילוי המוטלת על רופא לגבי בדיקה ללא סימנים חיצוניים לעריכתה?

סעיף 13 לחוק זכויות החולה קובע כי רופא לא ייתן למטופל טיפול רפואי ללא קבלת הסכמה מדעת מצידו של המטופל...


האם רופאים מוכרחים לידע את החולה לגבי אופציות על ניתוחים בחו"ל?

תביעות רבות שעניינן רשלנות רפואית בניתוחים עוסקות במידע אשר ניתן לחולה במסגרת ההכנה לניתוח...


נזקים בעקבות ביצוע ניתוח אלקטיבי ללא הסכמה מדעת - האם רשלנות?

בית המשפט המחוזי קיבל תביעה אשר הוגשה בגין רשלנות רפואית בביצוע הרדמה מקומית בבית החולים שערי צדק...


האם אי ציון סיכון נדיר לפני ניתוח הוא העדר הסכמה מדעת?
האם רופאים אשר לא הזהירו מטופל לפני ניתוח, לגבי סיכון נדיר אשר ממנו הוא עלול לסבול, ומאפיין כל פעולה כירורגית אפשרית (לאו דווקא הניתוח נשוא התובענה), אשמים כלפי המטופל ברשלנות רפואית בביצוע הניתוח?

רשלנות רפואית - האם שתיקה מפורשת כהסכמה מדעת?

בית המשפט העליון נדרש לדון בערעור שהוגש לפתחו בעקבות תביעה בגין רשלנות רפואית, אשר נדחתה בבית המשפט המחוזי...


הסכמה מדעת לביצוע הרדמה מקומית ולא הרדמה כללית - האם רשלנות?

האם הייתה הסכמה מדעת של המטופל, לבצע את הניתוח בהרדמה מקומית, למרות נזקים אשר נגרמו לו בעקבות אופן ביצוע הזריקה?


פסק דין העוסק בהעדר הסכמה והעדר רשומה רפואית - ניתוח לטיפול באגודל קופץ

התובעת פנתה לטיפול רפואי עקב תחושות שחשה בכף ידה הימנית והופנתה למומחה בתחום, אורטופד בהכשרתו המקצועית...


פסק דין בעניין העדר הסכמה מדעת לניתוח - החולה מטושטש בעקבות נטילת תרופה

הצורך בניתוח בכתף הוסבר למערערת כשהיתה על שולחן הניתוחים, ותחת השפעת תרופות מטשטשות, ובאותה סיטואציה (על שולחן הניתוחים וכשהיא מטושטשת) גם הוחתמה על טופס הסכמה לניתוח בכתף...


1