www.rashlanut-refuit.org

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

במסגרת תביעה לרשלנות רפואית, נוהגים בעלי הדין להגיש חוות דעת רפואיות שנכתבו על ידי מומחים בתחום (על מנת להוכיח את טענותיהם). לעיתים, כאשר מתגלה מחלוקת בין מומחי התביעה וההגנה, מורה בית המשפט על מינוי מומחה מטעמו. באמצעות חוות דעת זו, מוכרעות אותן המחלוקות. אולם, באפשרות בית המשפט למנות מומחה מטעמו אף אם לא הוגשה חוות דעת רפואית על ידי התובע. עם זאת, במקרים כגון דא, יש להוכיח כי מדובר במצב חריג המצדיק מינוי זה. כך היה בפסק דין דנא, שנידון בבית משפט שלום באשדוד.


במקרה זה, הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי מומחה רפואי מטעמו. הבקשה הוגשה מכוח תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984. בנוסף למינוי, התבקש בית המשפט להטיל את מימון שכר טרחת המומחה על הנתבע. במסגרת ההליך המרכזי, טענה התובעת לרשלנות רפואית בטיפול שיניים. לדידה, במהלך שנת 2007 היא קיבלה טיפול מהנתבע, במהלכו עקר האחרון שלוש שיניים, ללא קבלת הסכמתה. התובעת טענה שבמהלך העקירה, הנתבע שבר שורש של אחת מהשיניים ובסיום הטיפול, היא איבדה את הכרתה.

 

אז, לאחר שהיא שבה להכרה, לא היה איש בחדר הטיפולים. התובעת הוסיפה שלאחר שהיא הגיעה לביתה, היא המשיכה לסבול מכאבי ראש ואוזניים. לטענתה, היא המשיכה בטיפולים אצל הנתבע במשך חודשיים ורק לאחר מכן היא פנתה לקבלת תוכנית טיפולים אצל רופא אחר.


התובעת ביקשה מבית המשפט למנות מומחה והציגה את עילת תביעתה. לטענתה, מצבה הכלכלי היה קשה: היא מתקיימת מקצבת הכנסה ואין באפשרותה לממן את תשלום שכר טרחת מומחה רפואי מטעמה. זאת ועוד, התובעת טענה שניתן היה ללמוד על רשלנות התובע כבר מהתיעוד הרפואי ולכל הפחות, הייתה קיימת ראשית ראייה לכך.


מנגד, ביקש הנתבע לדחות את הבקשה על הסף. לטענתו, באפשרות התובעת היה לפנות לקבלת סיוע משפטי ומימון של חוות דעת רפואית. כמו כן, נטען כי לתובעת כלל לא הייתה עילת תביעה בגין רשלנות רפואית. באשר למצבה הכלכלי של התובעת, הנתבע טען כי היא לא צירפה את המסמכים הדרושים להוכחת עובדה זו. לשיטתו, לא צורפו מסמכים מהם היה ניתן ללמוד על מקורות הכנסה נוספים או חשבונות בנק, ולא נחשפו מאמצים קודמים של התובעת לגיוס כספים למימון חוות הדעת.


דיון והחלטה


בפתח דבריו, הבהיר השופט כי תקנות סדר הדין האזרחי פורשו בפסיקה כך שבמקרים חריגים, ניתן למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט גם ללא צירוף חוות דעת רפואית מטעם התובע. אותם מקרים חריגים התייחסו למצבים בהם הוכיח התובע שלא היה באפשרותו לממן את חוות הדעת הרפואית מטעמו. אולם, במצבים אלו, הוטל על המבקש נטל כבד להראות היעדר אפשרות מימון ולא היה די בקושי קל.

 

עוד מאמרים בנושא:
רשלנות רפואית בנפילת מקדח לפה המטופל בטיפול שיניים, מתי ניתן להגיש תביעת פיצויים?
רשלנות רפואית בטיפול ציפוי שיניים, איך אפשר לקבל פיצויים?
טיפול שיניים ללא הסכמה מדעת, מתי תוגש תביעה בגין רשלנות רפואית?
רשלנות רפואית בעקירת שיניים, מתי תוגש תביעה?
נסיגת חניכיים בעקבות טיפול שיניים רשלני, מתי תוגש תביעה?

 

יתרה מזאת, נקבע בפסיקה תנאי מוקדם לקבלת הבקשה לפיו על בית המשפט להשתכנע כי קיימת למבקש נכות או נזק רפואי. במקרה זה, השופט ציין שבבקשתה של התובעת הייתה ראשית ראייה באשר לנזקה עקב מעשי הנתבע. אולם, על מנת להחיל את תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, היה צורך ברף גבוה יותר של ראיות. קרי, לא היה די בראשית ראייה כפי שהוצג על ידי התובעת. פירוש זה שונה מההסדר שנקבע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים, תשל"ה – 1975. על פי חוק זה, על מנת שבית המשפט ימנה מומחה רפואי מטעמו נדרש המבקש להוכיח ראשית ראייה לנזקו.


השופט קבע כי לא הייתה מחלוקת בין הצדדים באשר לעצם קבלת הטיפול הרפואי מידי הנתבע. אולם, בעניין המחלוקת באשר לאופן מתן הטיפול על ידי הנתבע, מינוי המומחה הרפואי כלל לא היה רלוונטי. שכן, השופט הבהיר כי בירור מחלוקת זו היה באמצעות הראיות שהובאו על ידי הצדדים. כלומר, המסמכים הרפואיים שהוגשו. השופט קבע כי ממסמכים אלו עלה רישום תיעוד רפואי דל וחסר, אך לא הייתה בו ראייה למתן טיפול רשלני. כך או כך, השופט לא מצא כל ביסוס לטענה בדבר קיומו של קשר סיבתי בין הטיפול שניתן על ידי הנתבע לנזקיה של התובעת, כפי שפורטו במסמכים. לאור כל האמור לעיל, החליט השופט על דחיית הבקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט וחיוב הנתבע בשכרו.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?