www.rashlanut-refuit.org

רשלנות בנתיחה שלאחר המוות

רשלנות בנתיחה שלאחר המוות

בשנת 2000, התפרצה סערה ציבורית ותקשורתית רחבה עקב חשיפת אופן התנהלות המרכז הלאומי לרפואה משפטית. במרכז זה מבוצעות נתיחות של גופות ואותה עת, נהגו לשמור חלקי רקמות ודגימות מהגופות לצרכי מחקר, ללא קבלת אישור מבני משפחת הנפטר. בעקבות חשיפת הפרשה, מנהלי המחקר נחקרו ובנוסף, הוגשו מספר תביעות מצד בני משפחות הנפטרים, בעילה של רשלנות רפואית. לדוגמא, ראה התביעה להלן.

 

במקרה זה, בית המשפט דן בתביעת רשלנות רפואית שהתרחשה בעת נתיחת גופתו של המנוח, שבנותיו, אלמנתו ועזבונו היו התובעים. על פי הנטען בכתב התביעה, המנוח נרצח על ידי פועל שהעסיק במפעל, אשר הפליא בו מכות קשות שהובילו למותו.

 

לאחר הרצח, גופת המנוח הועברה למכרז הלאומי לרפואה משפטית, שם בוצעה נתיחה לגופה. הנתיחה כללה הסרה של כיפת הגולגולת ונטילת דגימת רקמות מאברי הגוף. הן כיפת הגולגולת והן הרקמות נותרו במכון למשך תקופה ארוכה ולא נקברו עם הגופה.

 

טיעוני התובעים

 

לטענת התובעים, על פי חוק האנטומיה והפתולוגיה, יש לקבל את הסכמת בן זוג הנפטר, או ילדיו, על מנת לבצע נתיחת גופה. בנוסף, נדרשת הסכמה של שלושה רופאים מוסמכים המאשרים שהנתיחה דרושה לשם בדיקת המוות. במקרה זה, התובעים טענו שהמרכז הלאומי לא ביקש את אישורם לשם ביצוע הנתיחה ובכל מקרה, לא הוסבר להם שהליך זה כלל נטילת חלקים מהגופה. כמו כן, לא התקבלה הסכמה של שלושה רופאים מוסמכים.

 

למעשה, נטען שההסכמה היחידה לנתיחת המנוח ניתנה על ידי האלמנה, שחתמה על הצהרה בפני חוקר משטרתי בה הביעה הסכמתה שהמשטרה תערוך נתיחה בגופה או כל פעולה אחרת. לטענת התובעים, שהאלמנה חתמה מבלי שניתן לה הסבר מקיף אודות אופי הנתיחה והאפשרות לנטילת חלקים מהגופה. לא זו אף זו, התובעים טענו שהאלמנה נתנה הסכמתה לניתוח לאחר שנאמר לה שבהיעדרו, לא יוצא רישיון לקבורת המנוח.

 

לבסוף, התובעים טענו שהתנהלות המרכז, אשר ביצע את הנתיחה ללא הסכמה כדין, שמר ברשותו חלקים מהגופה במשך שנים רבות והסתיר זאת מבני המשפחה, פגעה בזכותם ובזכות הנפטר לכבוד, גרמה להם סבל ועלתה לכדי רשלנות והפרת חובה חקוקה.

 

טיעוני הנתבעים

 

מנגד, הנתבעים – המכון ורופאיו, טענו שהנתיחה נערכה כדין לאחר שאלמנתו של המנוח נתנה הסכמתה בפני השוטר. לשיטתם, די היה בהסכמה זו, למרות שלאלמנה לא ניתן הסבר מקיף אודות מהות הנתיחה, מאחר וחוק האוטונומיה והפתולוגיה אינו דורש הסכמה מדעת. קרי, לא הייתה חובה להסביר לאלמנה את מהות הנתיחה והצהרתה במשטרה הייתה מספקת, על סמך הפרקטיקה שהייתה נהוגה בתקופה.

 

עוד מאמרים בנושא:
רשלנות רפואית בניתוח שלאחר המוות, מתי ניתן להגיש תביעה?

 

בנוסף, הנתיחה נערכה בהתאם לסטנדרטיים מקצועיים שהיו נהוגים אותה עת בארץ ושמירת הדגימות מגוף המנוח הייתה נחוצה לצורך ראיות במשפט, שמועד קיומו לא היה ידוע אותה עת. לבסוף, הנתבעים טענו שניתוח גופת הנפטר לא גרמה לפגיעה בכבודו ולהפך – המטרה הייתה לסייע בחקירת נסיבות המוות, על מנת לשרת את כבוד המת.

 

התנהלות הנתבעים בביצוע הנתיחה

 

על סמך חוק האנטומיה והפתולוגיה, נקבע שלצורך נתיחת גופה למטרת בירור סיבת המוות, על המרכז הרפואי לקבל אישור משלושה רופאים מוסמכים ומבן הזוג של הנפטר או ילדיו, בהיעדר אישור שניתן על ידי המנוח עצמו בעודו בחיים. במקרים מסוימים, ניתן לפנות לבית המשפט על מנת שיורה על ביצוע הנתיחה גם בהיעדר הסכמת בני המשפחה. אולם, כאמור, במצב זה, הנתיחה בוצעה לא מכוח החלטת בית המשפט ולכן, היה על המרכז הרפואי לבצעה בכפוף לדרישות החוק. קרי, אישור רופאים ובני משפחה.

 

מהחומר שהוצג בפני בית המשפט עלה שהנתבעים לא עמדו בדרישות החוק ולא היה להם אישור חתום על ידי שלושה רופאים מוסמכים. בנוסף, לא ניתן אישור כדין מטעם התובעים. שכן, הסכמת האלמנה לנתיחה התקבלה רק לאחר שהופעל עליה לחץ מטעם חוקרי המשטרה ומבלי שניתן לה הסבר אודות מהות הנתיחה, מטרתה והפרוצדורות שנכללו בה. על כן, ההסכמה לא הייתה חופשית ולא עמדה בדרישות החוק.

לאור האמור לעיל, נקבע שהנתבעים הפרו את חוק האנטומיה והפתולוגיה בכך שניתחו את גופת המנוח ללא הסכמה כדין מהמשפחה ומרופאים. אך האם הפרה זו עלתה לכדי הפרת חובה חקוקה?

 

הפרת חובה חקוקה

 

עוולה זו קבועה בסעיף 63 לפקודת הנזיקין והיא כוללת חמישה יסודות מצטברים: חובה המוטלת על המזיק מכוח החיקוק; חיקוק נועד לטובת הניזוק; המזיק הפר את החובה; ההפרה גרמה לנזק והנזק שנגרם הוא מהסוג אליו התכוון המחוקק בעת חיקוק החוק.

 

במקרה זה, נפסק שיסודות העוולה התקיימו: לפי חוק האנטומיה, על מבצע הנתיחה חובה לקבל את הסכמת בני המשפחה והרופאים טרם ההליך. המרכז הפר חובה זו, אשר נועדה לטובת בני משפחת הנפטר – שמחויבים לתת הסכמתם לביצוע הנתיחה ועלולים לסרב מטעמי דת ומצפון.

 

באשר לקשר בין ההפרה לנזק, נקבע שלו המרכז היה פונה לתובעים ומבקש הסכמתם, הם היו מתנגדים ומונעים את ביצוע הנתיחה, לאור אמונתם הדתית. על כן, נקבע שהיה קשר סיבתי בין ההפרה לנזק שנגרם לתובעים – פגיעה בכבוד, עוגמת נפש ועוד. לבסוף, נקבע שהנזק שנגרם לתובעים היה מהסוג אליו התכוון המחוקק. שכן, מטרתו של חוק האנטומיה היא למנוע מצב בו מבוצעת נתיחה ללא הסכמה ועל ידי כך לפגוע ברגשות בני משפחת הנפטר. כאמור, פגיעה זו התרחשה במקרה דנן. לסיכום, התביעה התקבלה והתובעים פוצו בסכום של 300 אלף ₪ בגין נזקם.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פגיעה בעצב עקב ניתוח כריתת רחם רשלני - התובעת עברה ניתוח לכריתת רחם וטפולות בבית חולים ע"ש קפלן ברחובות שנמצא תחת ניהולה ו/או בבעלותה של הנתבעת, קופת חולים של ההסתדרות הכללית.  

האם בעקבות זריקת אפידורל שנעשתה תוך רשלנות רפואית - נגרמה לתובעת תופעת Drop Foot 

התובע נולד סובל מתסמונת רשלנות רפואית vater. התובע נזקק ובין היתר לניתוחים לתיקון מום בוושת ובקנה הנשימה ולקיבוע אבי העורקים. לאחר מכן נותח התובע בשיטת פניה לפתיחת איטמות המעי הגס... 

האם קיבל הרופא את הסכמתו מדעת של המטופל לביצוע הניתוח בהרדמה מקומית? תביעה שעניינה רשלנות רפואית הוגשה לבית המשפט... 

האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד... 

האם רופא מתמחה חייב להתייעץ עם רופא בכיר ממנו במקום בו הוא אינו משכיל לאבחן את המחלה ממנה סובל המטופל? 

האם חברה המעניקה שירותים רפואיים לשעת חירום, באמצעות לחצני מצוקה, פעלה ברשלנות כלפי אחד ממנוייה כאשר לא תיקנה את לחצן המצוקה שברשותו? 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

תופעות אלו - שכולן היו גלויות לאנשי הצוות הרפואי - לא טופלו, לטענת המשפחה באופן ראוי וסביר, ומשכך לא אובחן אירוע הלב שגרם באופן ישיר למותו של המנוח... 

בית המשפט קבע, תוך הסתמכות על דו"ח ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, כי בית החולים תל השומר אשם ברשלנות רפואית כלפי מטופלת שאושפזה במחלקה הפנימית במוסד... 

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

האם רופא אשר דיווח על מטופל מכוח הוראות חוק כלי ירייה ופקודת התעבורה, התנהל ברשלנות שגרמה נזקים לפציינט? 

האם ניתן להפעיל את סעיף 19 לחוק חקירת סיבות מוות כאשר מדובר בהליך בגין רשלנות רפואית? 

האם הרופאים היו צריכים להפנות אישה לדיקור מי שפיר לאחר שאובחנו אצל העובר כליות גדולות, בגבול העליון של הנורמה? האם רשלנות באבחון תסמונת דאון? 

קשישה נפלה בבית אבות. האם מדובר בנפילה שהתרחשה בגין רשלנות הצוות הרפואי? 

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה על סך 12 מיליון שקלים בגין רשלנות רפואית במתן תרופה בנוגע לאבנדיה... 

קשישה נפלה מספר פעמים בבית אבות. בני המשפחה הגישו, לאחר פטירתה של הקשישה כתוצאה מהנפילה האחרונה, תביעה כנגד בית האבות בגין רשלנות רפואית... 

בית המשפט העליון קבע כי לא הוכחה רשלנות רפואית במתן חיסון לתינוק בשנת חייו הראשונה... 

האם בית החולים ביקור חולים התרשל בביצוע ניתוח כריתת רחם והרמת שלפוחית שתן? האם עסקינן ברשלנות רפואית בניתוח? 

תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח בקע בבית החולים אוגוסטה ויקטוריה בירושלים נדחתה... תגיות: בדיקת שתן, שפה שסועה, ניתוח פסטיומה, חסר גפה, קשר לימפה, מום מולד, הוראות אשפוז, פארא,