www.rashlanut-refuit.org

מידע עדכני על חסר גפה

 


תביעה בגין רשלנות רפואית בבדיקת ERCP
האם רשלנות רפואית בבדיקת ERCP במרכז הרפואי בני ציון? האם עצם זר אשר נותר בגוף המטופלת גרם למותה?

תקצירי פסקי דין העוסקים ברשלנות רפואית
אתר רשלנות רפואית הינו אתר מוביל בתחומו בענף הרשלנות הרפואית. האתר מציג מאות תקצירים של פסקי דין מרתקים בתחום הרשלנות הרפואית...

רשלנות רפואית, האם ההריון היה מופסק אחרי שבוע 23?
האם ההורים היו פונים להפסקת הריון אחרי השבוע ה-23, האם ועדת הפסקת הריון הייתה מאשרת את ההפלה? האם רשלנות רפואית?

אי זיהוי חוסר באצבעות במהלך בדיקת אולטראסאונד, האם רשלנות רפואית?
רשלנות רפואית במתן הסבר חלקי על מהות בדיקת האולטרא סאונד הבסיסית... רשלנות רפואית של קופת חולים כללית...

פסק דין - כיצד מחשבים פיצויים בגין רשלנות רפואית בלידת שולפן ריק?
כיצד יש לחשב את הפיצויים המגיעים בגין נזקים רפואיים קשים שנגרמו בעקבות רשלנות רפואית בלידת שולפן ריק...

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בביצוע בדיקת אולטראסאונד - אי אבחון חוסר בגפה
תביעה בגין רשלנות רפואית בביצוע בדיקת אולטראסאונד אשר במהלכה לא זוהה חוסר בגפה בעובר...

 1