www.rashlanut-refuit.org

מידע עדכני על דיאבטס אינסיפידוס

דיאבטס אינסיפידוס היא מחלה, שבה רמה בלתי מספקת של הורמון אנטידיאורטי גורמת לצימאון מופרז (פולידיסיפיה) ולייצור מופרז של שתן מהול מאוד (פוליאוריה). דיאבטס אינסיפידוס נובעת מירידה בייצור ההורמון האנטידיאורטי (ואסופרין) אשר מונע את הגוף מייצור כמות גדולה מידי של שתן.

 

תסמיני המחלה, הם ייצור מוגבר של שתן וצימאון מופרז. אדם הסובל מהמחלה עשוי לשתות כמויות עצומות של נוזלים - יותר מארבעה ליטר ליום - כדי לפצות על אובדן הנוזלים דרך השתן. כאשר פיצוי זה אינו מספיק, האדם עלול להתייבש ולפתח לחץ דם נמוך והלם. במהלך הלילה, החולה ממשיך להפריש כמויות גדולות של שתן לעיתים קרובות ועל כן אף נדרש לשתות בתדירות גבוה (מרק, המדריך הרפואי השלם (המהדורה העברית, 2002) א’ אלירז, ע’ כרמל עורכים, עמ’ 704-703).