www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - רשלנות רפואית בצבא

האם רשלנות רפואית בעקבות שינוי מסמכים על ידי רופא צבאי?
חיילים רבים מתלוננים מדי שנה על הטיפול הרפואי לו הם זוכים בבסיסי צה"ל. לא אחת, רופאים צבאיים יוצאים מנקודת הנחה כי החייל מנסה להתחמק מביצוע משימותיו וטענותיו בנוגע לכאבים הינן טענות סרק. האם שינוי כיתוב בתיק רפואי, לאחר שחייל הגיע לאשפוז בבית החולים, מהווה רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית במתקן רם 2, האם פיצויים מהמדינה?
האם חייל אשר מחלתו החמירה במהלך השירות הצבאי, והוכר כנכה צה"ל, יזכה לפיצויים מהמדינה?

האם רופא בלשכת גיוס היה אמור לאבחן גידול מולד?
רופא בלשכת גיוס לא אבחן את הגידול המולד ממנו סבל התובע, האם מדובר ברשלנות רפואית של הרופא הצבאי?

רשלנות רפואית של רופא צבאי בבסיס טירונים
רשלנות רפואית של רופא צבאי בבסיס טירונים - לא הפנה את החייל לבדיקות המתאימות למרות ממצא חריג בעת תרומת דם...

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?
האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית באבחון סרטן בלוטת התריס על ידי רופא צבאי
האם ניתן היה לאבחן את סרטן בלוטת התריס במהלך הבדיקות בשרשרת החיול או במרפאה בניצנים? האם תזכה משפחתה של החיילת שנפטרה בעקבות מחלת הסרטן לפיצויים מתוקף חוק הנכים? קראו עוד...

פסק דין בעניין תביעה אזרחית לאחר רשלנות רפואית במהלך שירות צבאי
המחוקק קבע, כי חוק הנכים הינו האכסניה הנכונה והיחידה לתגמול ושיקום מי שנפגע תוך ועקב שרותו הצבאי...

1