www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - רפואת ילדים

רשלנות רפואית בבדיקת ניקור מותני לילדים, מתי תוגש תביעת פיצויים?
בדיקת ניקור מותני בקרב ילדים בוחנת את נוזל חוט השדרה במצבים שבהם מתעורר חשד לדלקת קרום המוח הנגרמת מזיהום של הקרום העוטף את עמוד השדרה ואת המוח. באילו נסיבות רשלנות של הגורם הרפואי בביצוע הבדיקה עשויה לזכות את הנפגע בפיצויים?

רשלנות רפואית במתן חיסון DTP, מתי תוגש תביעה?
חוק ביטוח נפגעי חיסון קובע מנגנון אשר באמצעותו יכול אדם שנפגע כתוצאה ממתן חיסון, לקבל פיצוי ללא הוכחת אשם. ואולם, החוק אינו מונע הגשת תביעה בעילת רשלנות רפואית על פי פקודת הנזיקין.

רשלנות רפואית בהרפס תינוקות, מתי תוגש תביעה?
רשלנות רפואית בהרפס תינוקות יכולה לבוא לידי ביטוי באבחון שגוי או מאוחר של המחלה אשר הוביל לנזק משמעותי, או טיפול שבוצע בחוסר מיומנות תוך הפרת חובת הזהירות של הרופא.

רשלנות רפואית בחיסון פוליו, מתי תוגש תביעה?
רשלנות רפואית במחלת פוליו יכולה לבוא לידי ביטוי בביצוע מאוחר של חיסון, באבחון לקוי שהוביל להידרדרות ופריצת המחלה, בעיכוב במתן טיפול ראוי ועוד.

פסק דין - רשלנות רפואית במתן חיסון פוליו, האם סיבה להתפתחות המחלה?
התובע נולד בשנת 1982 ובשנת חייו הראשונה קיבל שלוש מתוך ארבע מנות של חיסון נגד פוליו, חרף כך חלה המערער בפוליו...

פסק דין בעניין רשלנות רפואית של רוקח - מכירת תרופה שגויה
אם מקבלת מרשם לתרופה לילדתה. הרוקחת בבית המרקחת נותנת לאם תרופה שגויה

פסק דין - בית המשפט קבע ללא חוות דעת רפואית כי מדובר ברשלנות רפואית
בית המשפט קבע כי הרופא התרשל כלפי התובעת ולא מילא את תפקידו כרופא סביר, על בסיס עדות האחות וללא חוות דעת רפואית...

פסק דין בעניין אי דיווח על פגם מולד באשכים - רשלנות רפואית של רופא משפחה
פסק דין בעקבות אי דיווח על פגם מולד באשכים, חרף אבחון הפגם כבר בגיל 13 חודשים על ידי רופאת המשפחה...

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בברית מילה - תביעה נגד מוהל
בעקבות ברית מילה רשלנית, התפתח באיבר מינו של התינוק נמק. האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית נגד מוהל?

1