www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - יעוץ משפטי

פסק דין - תביעת רשלנות רפואית ללא צו להוצאות בשל מצוקה כלכלית?
התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור ושינוי שכ"ט עו"ד - תביעת רשלנות רפואית
השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ...

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור על החלטה בנושא רשלנות רפואית
נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים...

פסק דין בעניין רשלנות בניתוח הצרת אבי עורקים - פיצויים עונשיים בגין שיתוק
נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים...

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור
בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר...

פסק דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית - הפחתת עירבון בגין חיסרון כיס
התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה...

פסק דין - האם יכול ביהמ"ש לשנות את סוג הערובה בתביעת רשלנות רפואית?
הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע

פסק דין המורה על פטור מתשלום אגרה במקרה בו תדחה תביעת רשלנות רפואית
המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה

פסק דין - אישור צירוף חוות דעת רפואית מצד ג' לתביעת רשלנות רפואית
ההסתדרות המדיצינית הדסה הינה צד ג' בתביעת רשלנות רפואית, שנשלחה אליה הודעת צד ג'

פסק דין בעניין תיקון חוות דעת רפואית והתאמתה לתביעת רשלנות רפואית
במסגרת תביעת רשלנות רפואית בגין הולדת עובר מת, הגישו התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה באופן התואם את חוות הדעת הרפואית...

פסק דין העוסק בתיקון כתב תביעת רשלנות רפואית - הולדה בעוולה
התובעים הגישו תביעה נזיקית בין רשלנות רפואית שבוצעה במהלך ההיריון ובו נולדה התינוקת ללא כף יד שמאל. האם יותר להם לתקן את כתב התביעה?

פסק דין - בית המשפט מורה על חשיפת מסמכים בתביעות רשלנות רפואית
במסגרת תביעת רשלנות רפואית, מבקש התובע לאפשר לו לדחות את הצגת הקלטות והתמלילים שבידיו

פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוות דעת רפואית ללא טעמים מיוחדים
האם ניתן יהיה להאריך את מועד הגשת חוות הדעת הרפואית, במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, ללא הצגת כל טעם מיוחד?

פסק דין בעניין גביית שכר טרחה גבוה במיוחד בתביעת רשלנות רפואית
התובע הגיש תביעת רשלנות רפואית כנגד קופת חולים כללית וזכה בתביעתו. האם עורך הדין רשאי לתבוע שכר טרחה גבוה במיוחד?

חקירת המומחה הרפואי ע"י הצדדים
ככלל, כל צד רשאי לחקור את מומחה הצד השני על חוות דעתו ובדרך כלל גם את המומחה מטעם בית המשפט

מהו מעמדו של המומחה מטעם בית המשפט?
מעמדו של המומחה מטעם בית המשפט תלוי פעמים רבות בהסכמת הצדדים

מי מהצדדים נושא במימון חוות הדעת?
ככלל, נושא כל צד בעלות חוות הדעת המוגשות מטעמו

מומחים רפואיים בדין האזרחי
מומחה רפואי ייתכן שיוזמן מטעם הצדדים או מטעם בית המשפט

חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית למול חוות דעת בתביעות אחרות
בתביעות רשלנות רפואית, כמו בכל תביעות נזקי הגוף, בעלי הדין חייבים להגיש חוות דעת של מומחים ברפואה על מנת שיוכלו להוכיח טענותיהם

ניכוי קצבאות המוסד לביטוח לאומי מסכום הפיצויים בתיקי רשלנות רפואית
בתביעות נזיקין, ובכלל זה גם בתביעות בגין תאונות דרכים לפי חוק הפיצויים, בית המשפט פוסק מהו הנזק שעל המזיק לשלם לניזוק

<<   הקודם  1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>