www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - יעוץ משפטי

גישור בתביעות בגין רשלנות רפואית
גישור הינה דרך באמצעותה ניתן ליישב סכסוכים בין צדדים על ידי הסכמה הדדית. מדובר בהליך וונלטרי המערב צד שלישי ניטראלי...

מהו הנזק הראייתי?
מהו הנזק הראייתי אשר עלול להיגרם לתובע בהגשת תביעה בעקבות רשלנות רפואית? כיצד מתמודדת עם זה התביעה במהלך הדיון? האם בית המשפט מכיר בפערי הידע בין המטופל לרופאים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית , פסקי דין, מאמרים, פניות לייעוץ עורכי דין ללא התחייבות...

הלכת הגולגולת הרכה
מהו עיקרון הגולגולת הרכה? האם רגישויות קודמות של הנפגע משפיעות על החלטת בית המשפט בעקבות תביעת רשלנות רפואית? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית, מאמרים, פסקי דין, עורכי דין מעניקים ייעוץ ללא התחייבות...

עוולת הרשלנות - רשלנות רפואית
מהי עוולת הרשלנות בתביעות רשלנות רפואית? מהי חובת הזהירות? האם טעות של רופא בשר ודם או רשלנות המזכה בפיצויים? קראו עוד באתר רשלנות רפואית, פסקי דין, מאמרים, בנוסף ניתן לקבל ייעוץ מעורכי דין ללא התחייבות...

אשם תורם בתביעות רשלנות רפואית
מהי טענת "אשם תורם" או "רשלנות תורמת" בתביעות בעקבות רשלנות רפואית? כיצד מוכיחים את אשמתו החלקית או המלאה של התובע? האם ניתן לדחות טענה זו על הסף? על מי מוטל נטל ההוכחה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית...

התחשבות בנסיבות אישיות בפסיקת הוצאות לאחר דחיית תביעת רשלנות
המערערת ניהלה הליך משפטי ארוך ומתיש בבית המשפט המחוזי במסגרת תביעת רשלנות רפואית. האם בית המשפט יתחשב בנסיבותיה האישיות בבואו לפסוק כנגדה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין?

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד
האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית?

הרופא לא נתן טיפול אנטיביוטי - האם רשלנות רפואית ואובדן סיכויי החלמה?
הנזק הקרדיולוגי כבר אירע, אך הנזק המוחי היה ניתן למניעה על ידי מתן טיפול אנטיביוטי, האם ישנו מקום להשתמש בדוקטורינת אובדן סיכויי החלמה?

האם יש לדווח על סיכון נדיר?
האם בית החולים אמור היה למסור למטופל מידע בגין סיכון נדיר שעלול להיגרם לו בעקבות ביצוע ניתוח מעקפים? מהי החובה במסירת המידע במקום בו הסיכון הוא נדיר?

הפרת סודיות על ידי רופא משפחה - האם מדובר ברשלנות רפואית?
האם הפרת סודיות רפואית, בין רופא למטופל, הינה רשלנות רפואית והפרת חובת הזהירות הקונקרטית?

בקשה להוסיף את בית החולים "אסף הרופא" לכתב תביעה
אסף הרופא - האם ניתן להוסיף את בית החולים "אסף הרופא" כצד בתביעה שעניינה רשלנות רפואית בבדיקת אולטראסאונד והולדה בעוולה של תינוקת הסובל משיתוק מוחין?

חוות דעת רפואית רק לאחר 19 שנה, האם התיישנות?
האם תביעה בעניין רשלנות רפואית במחלקת בריאות הנפש בבית החולים תידחה מחמת התיישנות?

פסק דין בנוגע למחיקת תביעה בגין העדר עילה
המבקשים עותרים לסילוק התובענה כנגדם, הן מחמת חוסר עילה והן משום שאף אחד מהם אינו אישיות משפטית ו/או אינו הנתבע המתאים...

פסק דין העוסק באחריות של רופא מול מעבדת אולטראסאונד - הולדה בעוולה
בית המשפט המחוזי, לאחר "הליך של תחשיבי נזק", אישר הסכם פשרה בין התובעים – התינוקת הנפגעת והוריה לבין הרופא... לאחר סגירת הסכם פשרה, החלו דיונים בין הרופא לבין מעבדת האולטראסאונד בנוגע לאחריות...

פסק דין בעניין ערעור על פסיקה בגין רשלנות רפואית - דחייה בעקבות איחור
בשנת 2003 הגישו המשיבים לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תביעת בעילה של רשלנות רפואית נגד המבקשים ונגד מרפא גבעת סביון בע"מ. בית המשפט דחה את טענותיהם. האם איחור בהגשת ערעור יתקבל?

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש
ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה?

פסק דין בנוגע לאיחור באבחון סרטן בגין רשלנות בבדיקת ממוגרפיה
התובעת טוענת כי עברה אצל קופת החולים בדיקות ממוגרפיה אשר בתחילה פורשו כתקינות

פסק דין בעניין התנהגות תובע המביאה לדחיית תביעת רשלנות רפואית על הסף
בתביעה לנזקי גוף בגין רשלנות רפואית כאשר לטענת התובעת, עקב אבחנתו הרשלנית והבלתי מקצועית של הנתבע 1 נגרמו לה שבוע ימים של כאבים וסבל. בעקבות התנהלותה של התובעת נדחתה התביעה על הסף...

פסק דין בעניין מוות לאחר תאונת דרכים - תביעה על בסיס רשלנות רפואית?
המנוח נפטר בבית החולים, לאחר שהגיע לבית החולים. האם ניתן לתבוע בגין רשלנות רפואית או שמא יש לתבוע את חברת הביטוח של הרכב במסגרת תאונת הדרכים?

פסק דין - האם ניתן למנות אפוטרופוס לדין בתביעת רשלנות רפואית?
בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית

1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>