www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - רשלנות בהריון

בית המשפט קובע בניגוד לועדה מטעם משרד הבריאות - ערעור על החלטת ועדה
שירותי בריאות כללית (אשר במסגרתם פועל בית החולים "קפלן") והרופאים הנתבעים, תלו את הגנתם בממצאי ועדת חקירה של משרד הבריאות אשר מונתה לחקור את הנושא... הועדה קבעה כי לא הייתה רשלנות ובעקבות כך הגישה המשפחה ערעור לבית המשפט...

האם הרופאים היו צריכים לצפות לידה של עובר גדול לאחר הריון עודף?
האם רופאי בית החולים "העמק" התרשלו כלפי התובע ובני משפחתו בגין לידתו לאחר הריון עודף?

תוצאות בדיקת אולטראסאונד לאחר 20 שנה, האם נזק ראייתי והעדר רשומה רפואית?
הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה...

רשלנות רפואית, האם ההריון היה מופסק אחרי שבוע 23?
האם ההורים היו פונים להפסקת הריון אחרי השבוע ה-23, האם ועדת הפסקת הריון הייתה מאשרת את ההפלה? האם רשלנות רפואית?

אי זיהוי חוסר באצבעות במהלך בדיקת אולטראסאונד, האם רשלנות רפואית?
רשלנות רפואית במתן הסבר חלקי על מהות בדיקת האולטרא סאונד הבסיסית... רשלנות רפואית של קופת חולים כללית...

סכנה תמידית לאנמיה בגין אי הפניה לבדיקת Coombs במהלך הריון
בית המשפט קבע כי קופת חולים מכבי התרשלה כלפי מטופלת בגין אי מתן חיסון Anti-D, זאת לאחר שלא נערכה לתובעת בדיקת Coombs במהלך הריונה הראשון...

תביעה בגין רשלנות רפואית של ועדה להפסקת הריון אשר לא המליצה על הפלה
האם הועדה להפסקת הריון בבית החולים מאיר ביצעה עבודתה נאמנה, או שמא מדובר ברשלנות רפואית?

זכות עובר לתבוע בגין קיצור תוחלת חיים עקב רשלנות רפואית
האם ניתן לתבוע בגין "קיצור תוחלת חיים", לאחר שעובר מת ברחם אימו?

בקשה להוסיף את בית החולים "אסף הרופא" לכתב תביעה
אסף הרופא - האם ניתן להוסיף את בית החולים "אסף הרופא" כצד בתביעה שעניינה רשלנות רפואית בבדיקת אולטראסאונד והולדה בעוולה של תינוקת הסובל משיתוק מוחין?

אי המלצה על סריקת מערכות רחבה - רשלנות רפואית?
אי הפנייה של אישה לסריקת מערכות רחבה, למרות שמדובר בהיריון בסיכון אשר טופל במסגרת פרטית, הינה רשלנות רפואית

האם אי המלצה על הפלה הינה רשלנות רפואית?
האם רופא אשר לא המליץ על ביצוע הפלה, למרות פערים בגודל העובר בשבוע ה-23, התנהל באופן רשלני כלפי ההורים?

הולדה בעוולה בבית החולים "רבקה זיו" בצפת, האמנם?
האם בית החולים רבקה זיו בצפת הביא ללידתו בעוולה של תינוק במשקל 633 ג', למרות שבעיות בהריון אובחנו כבר בשבוע ה-30 באופן ודאי...

רשלנות רפואית במהלך הריון - אי החלת כלל הדבר מדבר בעד עצמו
כלל הדבר מדבר בעד עצמו במסגרת תביעת רשלנות רפואית נגד בית החולים "רבקה זיו" בצפת

משרד הבריאות חוקר האם פרשת הפגה שחזרה לחיים היא רשלנות רפואית
האם הצוות הרפואי התרשל בטיפול באישה היולדת וראה את הלידה כהפלה?

רשלנות רפואית - האם שתיקה מפורשת כהסכמה מדעת?
בית המשפט אמנם קיבל את טענותיהם של המערערים על כך שהיו מעוניינים להיוועץ עם רב, אך תשובתו של הרב בוששה להגיע והזמן החל לדחוק. אי לכך, הוכח בבית המשפט כי המערערת לא הביעה כל התנגדות...

האם חייבת להיות נוכחות של רופא מומחה בלידה לאחר הריון בסיכון?
השאלה באילו נסיבות קמה חובה, מכוח עוולת הרשלנות, לבצע הליך רפואי באמצעות רופא מומחה איננה פשוטה. האם לאחר הריון בסיכון חייב רופא מומחה להיות נוכח בחדר הלידה?.

רשלנות רפואית בטיפול על ידי מתמחה - לידה תוך מתן פטוצין
האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד...

האם אי ציון משקל עובר בגיליון לידה הוא רשלנות רפואית?
העדר רשומה רפואית במהלך ניהול לידה והעברת נטל ההוכחה בתביעה שעניינה רשלנות רפואית במהלך לידה. אירוע פרע כתפיים שהביא לשיתוק בידו של התינוק...

רשלנות רפואית בעקבות אי הפסקת הריון וגרימת פגות
פסק דין בעניין רשלנות רפואית בגין אי הפסקת הריון בשל חשש לפגות...

פסק דין העוסק באחריות של רופא מול מעבדת אולטראסאונד - הולדה בעוולה
בית המשפט המחוזי, לאחר "הליך של תחשיבי נזק", אישר הסכם פשרה בין התובעים – התינוקת הנפגעת והוריה לבין הרופא... לאחר סגירת הסכם פשרה, החלו דיונים בין הרופא לבין מעבדת האולטראסאונד בנוגע לאחריות...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>