www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - אשם תורם

האם יש להטיל אשם תורם בגין התפתחות זיהום לאחר ניתוח?
האם נזקו של המטופל הוחמר לאחר הניתוח הרשלני, בגין רשלנות תורמת מצידו?

רשלנות רפואית בחוסר מעקב אחר ביצוע בדיקת קומבס למניעת אנמיה
האם על רופא אשר מפנה חולה לבדיקה רפואית שעלולות להיות לה השלכות הרות משקל לגבי מצבו הבריאותי של המטופל, חייב במעקב אחר ביצוע הבדיקות? האם אי ביצוע מעקב לאחר בדיקת קומבס למניעת אנמיה הוא רשלנות רפואית?

האם מטופלת שלא הלכה לרופא אחר למרות החמרה, אשמה בנזקיה?
האם מטופלת אשר לא פנתה לקבלת טיפול רפואי חלופי למרות ההחמרה במצבה הבריאותי, אשמה גם היא בנזקים שנגרמו לעינייה?

גלאוקומה - האם אשם תורם בגין אי הליכה לבדיקה?
האם אי הליכה לבדיקה במשך שלוש שנים הינה אשם תורם כאשר מוגשת תביעה בגין רשלנות רפואית?

הרופא לא נתן טיפול אנטיביוטי - האם רשלנות רפואית ואובדן סיכויי החלמה?
הנזק הקרדיולוגי כבר אירע, אך הנזק המוחי היה ניתן למניעה על ידי מתן טיפול אנטיביוטי, האם ישנו מקום להשתמש בדוקטורינת אובדן סיכויי החלמה?

החולה לא דיווח לרופאים על שינוי במצב הבריאותי - אשם תורם ורשלנות רפואית
האם האבחון המאוחר של הגידול בראשה של התובעת, נבע גם בעקבות רשלנותה של המטופלת? קראו עוד...

רשלנות רפואית - שירותי רפואת חירום לא תיקנו לחצן מצוקה
האם חברה המעניקה שירותים רפואיים לשעת חירום, באמצעות לחצני מצוקה, פעלה ברשלנות כלפי אחד ממנוייה כאשר לא תיקנה את לחצן המצוקה שברשותו?

רשלנות רפואית -סוגיית אשם תורם
אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני לגבי אשם תורם בתביעות רשלנות רפואית. המידע כולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה...

פסק דין בעניין רשלנות רפואית במסגרת טיפול באסיר לאחר ניסיון התאבדות
התובע ניסה להתאבד ובעקבות כך נגרמו לו נזקים חריפים בעמוד השדרה הצווארי. למרות זאת, רופא בית הסוהר לא השכיל לאבחן את המחלה ממנה סובל התובע. האם רשלנות רפואית? מהו אשם תורם במסגרת ניסיון התאבדות?

פסק דין - חולה נפל בגין רשלנות רפואית בהשגחה לאחר ניתוח
התובע עבר ניתוח בבית החולים. לאחר הניתוח, ניסה החולה לקום וללכת בכוחות עצמו. בזמן הניסיון ללכת היה החולה תחת השפעת תרופות מטשטשות...

1