www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - הסכמה מדעת

שחיקת סחוס רשלנות רפואית, מתי תוגש תביעה?
רשלנות רפואית בטיפול בשחיקת סחוס יכולה לבוא לידי ביטוי באבחון שגוי של מצבו הרפואי של המטופל, ביצוע הליך שאינו מתאים למצבו או ביצוע הליך בחוסר מיומנות תוך הפרת חובת הזהירות של הרופא.

הפרת חובת הגילוי, באילו מקרים תוגש תביעת רשלנות רפואית?
טיפול רפואי שניתן ללא הסכמה מפורשת וללא ידיעת כל העובדות הקשורות לסיכונים ולסיכויים, עשוי להוות בנסיבות מסוימות עוולת תקיפה או עוולת רשלנות, ויכולה לזכות את הנפגע בפיצויים בגין נזק לא ממוני.

השתתפות בניסוי רפואי ללא הסכמה מדעת, מתי ניתן לתבוע פיצויים?
חוק זכויות החולה קובע כי כל אדם הזקוק לטיפול רפואי, חייב לתת את הסכמתו החופשית והמודעת לכל טיפול רפואי, בין אם מדובר בטיפול פורמלי ובין אם מדובר בחלופה ניסיונית וחדשנית.

תופעות לוואי רשלנות רפואית, מתי תוגש תביעה?
רופא אשר רושם למטופל תרופה, חייב לוודא כי הוא מודע לכל הסיכונים ותופעות הלוואי הכרוכים בנטילתה. אי דיווח מלא למטופל על תופעות הלוואי של התרופה, מהווה מתן טיפול רפואי ללא הסכמה מדעת.

טיפול ללא הסכמה מדעת במצב חירום, האם ניתן להגיש תביעה?
במקרה של מצב חירום, שבו לא ניתן לקבל את הסכמתו של המטופל, ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא הסכמתו, בתנאי שהוא מצוי בסכנה מידית לחייו או קיימת סכנה כי תיגרם לו נכות חמורה.

פגיעה באוטונומיה: מתי תוגש תביעה בגין רשלנות רפואית?
פגיעה בזכות של החולה לאוטונומיה מהווה ראש נזק עצמאי בתביעת רשלנות רפואית, המזכה את התובע בתשלום פיצויים, גם אם לא נגרם לו נזק גופני כתוצאה מכך, אלא על עצם שלילת הבחירה.

הסכמה מדעת לאחר כניסה לחדר ניתוח, האם רשלנות רפואית?
הדרישה לקבלת הסכמה מדעת של המטופל מיועדת להגן על זכותו לחירות, לאוטונומיה על גופו ועל זכותו להיות אדון לגורלו, לחייו ולבריאותו.

רשלנות רפואית עקב אי מתן הסבר לגבי אפשרויות טיפול נוספות, מתי תוגש תביעה?
זכותו של כל חולה שלא יינתן לו טיפול רפואי שלא מדעת, ויש לו זכות מלאה לקבל הסבר על דרכי הטיפול האפשריות, כדי שיוכל להחליט בעצמו על דרך הטיפול המתאימה לו.

רשלנות רפואית בניתוח פיסורה בהעדר הסכמה מדעת
הרופאים לא מסרו למטופל מידע מדויק אודות סיכונים הכרוכים בניתוח פיסורה. האם מדובר ברשלנות רפואית בגין העדר הסכמה מדעת?

ניתוח מצומצם למרות הסכמה מדעת לניתוח מקיף - רשלנות?
התובעת חתמה על הסכמה מדעת לניתוח מקיף, אך הרופא המנתח בחר לבצע בסופו של היום ניתוח מצומצם. האם מדובר ברשלנות רפואית? האם מדובר בהליך רפואי שניתן ללא הסכמה מדעת?

הסכמתו של חולה אשר הושגה כאשר הוא נתון תחת טשטוש
אחד ההליכים המקדימים החשובים ביותר בטיפול רפואי הוא קבלת הסכמה מדעת של החולה לטיפול. האם ניתן להשיג הסכמה זו תחת טשטוש?

פיצויים בגין ניתוח לתיקון רוחק ראיה ללא הסכמה מדעת
בית המשפט פסק פיצויים בעקבות נזקים אשר נגרמו למטופל לאחר ניתוח לתיקון רוחק ראיה. הפיצויים נבעו מהעדר הסכמה מדעת ולא בגין רשלנות רפואית...

נזקים בעקבות ביצוע ניתוח אלקטיבי ללא הסכמה מדעת - האם רשלנות?
התביעה הוגשה על ידי מטופל אשר ידו נקטעה בבית החולים, ולטענתו ההתדרדרות במצבה של היד נבע בגין הרדמה מקומית רשלנית... האם ביצוע ההרדמה לצורך הניתוח נעשה ללא קבלת הסכמה מדעת?

האם הרחבת ניתוח כריתת דיסק ללא הסכמה מדעת מהווה רשלנות רפואית?
האם הרחבת ניתוח הגב, ללא הסכמה מפורשת של המטופלת, מהווה רשלנות רפואית מצד בית החולים?

אי זיהוי חוסר באצבעות במהלך בדיקת אולטראסאונד, האם רשלנות רפואית?
רשלנות רפואית במתן הסבר חלקי על מהות בדיקת האולטרא סאונד הבסיסית... רשלנות רפואית של קופת חולים כללית...

סיבת המוות לא ידועה - האם היה סירוב לניתוח לאחר המוות?
האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין...

תביעה בגין רשלנות רפואית של ועדה להפסקת הריון אשר לא המליצה על הפלה
האם הועדה להפסקת הריון בבית החולים מאיר ביצעה עבודתה נאמנה, או שמא מדובר ברשלנות רפואית?

האם יש לדווח על סיכון נדיר?
האם בית החולים אמור היה למסור למטופל מידע בגין סיכון נדיר שעלול להיגרם לו בעקבות ביצוע ניתוח מעקפים? מהי החובה במסירת המידע במקום בו הסיכון הוא נדיר?

אי המלצה על סריקת מערכות רחבה - רשלנות רפואית?
אי הפנייה של אישה לסריקת מערכות רחבה, למרות שמדובר בהיריון בסיכון אשר טופל במסגרת פרטית, הינה רשלנות רפואית

הולדה בעוולה בבית החולים "רבקה זיו" בצפת, האמנם?
האם בית החולים רבקה זיו בצפת הביא ללידתו בעוולה של תינוק במשקל 633 ג', למרות שבעיות בהריון אובחנו כבר בשבוע ה-30 באופן ודאי...

1  2  3  4  לעמוד הבא   >>