www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - עוולת הרשלנות

פסק דין הנוגע למידת האחריות על כתפיו של מנהל מעבדה לייעוץ גנטי
מהי חובת הזהירות המוטלת על מנהל מעבדה לייעוץ גנטי? האם ניתן לתבוע אותי בגין רשלנות רפואית?

פסק דין העוסק בנזק בלתי הפיך שנגרם בגין רשלנות רפואית בניתוח לייזר
פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בביצוע ניתוח לייזר לתיקון ראיה, LASIK, הניתוח גרם לנזק בלתי הפיך...

פסק דין - בית המשפט מורה על חשיפת מסמכים בתביעות רשלנות רפואית
במסגרת תביעת רשלנות רפואית, מבקש התובע לאפשר לו לדחות את הצגת הקלטות והתמלילים שבידיו

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית במתן הסבר וחובת גילוי מוגברת לניתוח לייזר
חובת גילוי מוגברת מוטלת על רופאים אשר מבצעים ניתוחי לייזר אלקטיבייים לשיפור הראיה. במקרים בהם לא הוסבר למטופל אודות הטיפול לפרטי פרטים. קיימת עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית...

פסק דין בעניין הסכמה מדעת לניתוח קטקרט בעין - רשלנות רפואית
הרופאים ביצעו ניתוח קטרקט בעינו הימנית של המטופל אשר טוען כי לא הוסברו לו כל הסיכונים הכרוכים בניתוח...

פסק דין בעניין אובדן רחם בגין רשלנות רפואית באבחון קרע ברחם
הרופאים לא אבחנו במהלך הלידה את הקרעים ברחם, אך לא ניתן היה להציל את הרחם בכל מקרה. האם התובעת זכאית לפיצויי בגין רשלנות רפואית?

פסק דין בנוגע להחלטה מאוחרת על ביצוע ניתוח קיסרי - האם רשלנות רפואית?
בעקבות החלטה מאוחרת של הצוות הרפואי, על הצרוך בביצוע ניתוח קיסרי, נגרמו לתינוקת נזקים מוחיים אשר גרמו בסופו של היום למותה בגיל שנה...

פסק דין העוסק באבחון מחלה תוך ניתוח חוקר - האם הכרחי או שמא רשלנות?
הדרך היחידה אשר ניתן היה לאבחן באמצעותה את מחלת התובעת הייתה ניתוח חוקר, האם עסקינן ברשלנות רפואית?

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית באבחון גידול בראש
האם קיימת רשלנות רפואית במקרה בו גידול בראשו של המטופל אובחן באיחור?

פסק דין בעניין חובת יידוע של רופא לגבי דרכים לביצוע לידה - האם רשלנות?
בבואה של היולדת ללדת, לא יידעו אותה הרופאים אודות האפשרות לבצע את הלידה בניתוח קיסרי...

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בטיפול ניסיוני באוטם שריר הלב
בעקבות אוטם בשריר הלב שאירע למטופל, ניתן לו בבית החולים "הדסה" טיפול ניסיוני...

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - ניתוח להסרת גידול בבלוטת יותרת המוח
התובע סובל מנזקים נוירולוגים בגין ניתוח רשלני על ידי מתמחה להוצאת גידול מבלוטת יותרת המוח...

פסק דין בעניין הולדה בעוולה בגין חוסר בכף יד - האם רשלנות רפואית?
עם היוולדו של ערן, נמצא כי הוא סובל מבעיות בריאותיות שונות ובכלל זה – חסר כף יד ימנית ובעיות נשימה. האם מדובר ברשלנות רפואית והאם ערן נולד בעוולה?

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית, לכאורה, במתן חיסון נגד פוליו
האם הנתבעות התרשלו בביצוע חיסון הפוליו באופן בו נגרמו לתובע נזקים כגון שיתוק או קיצור גפה?

פסק דין העוסק בעיכוב ביצוע תשלום פיצויים בגין הגשת ערעור - רשלנות רפואית
הנתבעת שחויבה לפצות את התובע מבקשת לעכב את ביצועו של פסק הדין

פסק דין העוסק בלידת יולדת ולדנית והתפתחות תשניק סב לידתי - האם רשלנות?
האם בית החולים היה אמור לנהל את לידתה העשירית של יולדת ולדנית בזהירות יתרה והאם מדובר ברשלנות רפואית? יש לציין כי גורמי הסיכון היו רבים, גם ללא הרשלנות הנטענת...

מהו נזק וכיצד יש לסווגו?
נזק הוא בין היתר אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם טוב

האם היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווים נזק ראייתי?
היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווה רשלנות מצידו של המוסד הרפואי או הרופא

איזה נטל מעביר הליקוי ברשומה הרפואית?
העדר רישום או רישום לקוי פועל לרעת הנתבע

מה קורה במקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות?
מקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות מהווה אי מילוי הוראות חוק זכויות החולה שעניינו ניהול הרשומה הרפואית

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא   >>