www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - תביעת רשלנות רפואית

התובע לא הוכיח שהנזק העובדתי נגרם לו ע"י הרופא
קיימת אפשרות לפצות את התובע לפי ההסתברות שנזקו נגרם ע"י הנתבע

מספר נתבעים ולא ידוע מי מהם גרם לנזק
האחריות בנזיקין היא אישית ומבוססת קודם כל על אחריות הנתבע

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?
כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה

האם יש להטיל אחריות על נזק רפואי שנגרם עקב חוסר תקציב ברפואה הציבורית או הפרטית?
מערכת בריאות שמטרתה לספק שירות רפואי ברמה סבירה לאוכלוסיה כולה, אינה יכולה להרשות לעצמה לממן בדיקות שאינן נכללות תחת התקציב ...

האם על הרופא להמשיך ולחקור ולא להסתפק בממצאים הגלויים?
אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים

האם חלה חובה על הרופא לאתר סיכונים לפני מתן הטיפול?
לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית

האם בחירה בפרקטיקה מחמירה פוטרת מאחריות?
כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו

רופא הפועל בהתאם לפרקטיקה המקובלת - איננו מתרשל?
אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו

האם הרופא התרשל כאשר בחר בין שתי דרכי טיפול שונות?
רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח.

מהו המועד לבחינת סבירות התנהגותו של הרופא?
יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות

מהי התרשלות?
המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע

פסק דין בעניין רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן - אובדן סיכויי החלמה
בית המשפט קבע כי קיים סיכוי סטטיסטי של 60% כי מותה של המנוחה נגרם בשל רשלנותה של קופת החולים... רשלנות רפואית במהלך אבחון מחלת הסרטן...

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בניתוח לתיקון ראייה בלייזר
דחיית תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת בעקבות ניתוח רשלני לתיקון ראיה בלייזר...

פסק דין בעניין תביעה אזרחית לאחר רשלנות רפואית במהלך שירות צבאי
המחוקק קבע, כי חוק הנכים הינו האכסניה הנכונה והיחידה לתגמול ושיקום מי שנפגע תוך ועקב שרותו הצבאי...

פסק דין - אירוע פרע כתפיים שנגרם לעובר בעת לידתו וגרם לנזק נוירולוגי
הן ההכנות ללידה והן טיפול הצוות הרפואי בתובעת 2 במהלך כל שלבי הלידה בוצעו כראוי...

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בגין תוצאות ניתוח גב שבוצע כיאות
פסק דין העוסק ברשלנות רפואית, לכאורה, בגין נזקים שנגרמו לאחר ביצוע ניתוח גב כיאות. האם כל נזק מהווה עילה להגשת תביעה שעניינה רשלנות רפואית?

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - חוות דעת שצורפה אינו מטעם מומחה בתחום
פסק דין העוסק בתביעה רשלנות רפואית קבע - ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית, בצירוף חוות דעת רפואית גם כאשר המומחה איננו מתמחה בתחום נשוא התובענה...

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - האם דחיית תביעה בגין אובדן צילומי רנטגן?
האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים?

פסק דין העוסק בהוספת חוות דעת לאחר הגשת כתב תביעה בגין רשלנות רפואית
פסק דין העוסק בבקשה להוספת\הוצאת חוות דעת רפואית מתיק רשלנות רפואית לאחר הגשת כתב תביעה...

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית במתן הקרנות נגד גזזת - התפתחות סרטן
חוק הגזזת נחקק על מנת להעניק פיצוי לפנים משורת הדין לחולי גזזת אשר עברו הקרנות על ידי המדינה.. האם התפתחות סרטן הינו רשלנות רפואית?.

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  לעמוד הבא   >>