www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - תביעת רשלנות רפואית

מהם עילות התביעה הנפוצות?
עילות התביעה הנפוצות נבחנו ע"י מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור

אילו סוגי נתבעים יש בתביעות רשלנות?
סוגי הנתבעים נבדקו על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור

מהם תחומי הרפואה השכיחים בתביעות רשלנות רפואית?
תחומי הרפואה השכיחים נבדקו לפי התיקים המוגשים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים

מהו משך הזמן הממוצע של ניהול תיק רשלנות רפואית?
משך הזמן הממוצע של ניהול תיקי רשלנות רפואית נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור

מהו אופן סיום תיק רשלנות רפואית?
שתי הדרכים העיקריות שבהם הסתיימו התיקים הן דיון לגופו של עניין בתביעה ומתן פס"ד מפורט, והחלטה בעלת אופי טכני

ממה מורכבת ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל?
מימון קופה"ח מגיע מכספי סל הבריאות במורכבים מתקבולי מס בריאות ומהשלמת מימון מתקציב המדינה

מהי מהות הפיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים?
לפיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים כתוצאה ממעשה העוולה יש שני ממדים: אובייקטיבי וסובייקטיבי

האם ערכאת הערעור מתערבת בפסיקת הפיצויים בגין כאב וסבל?
ככלל, ביהמ"ש העליון אינו מתערב בפסיקת הפיצויים בגין כאב וסבל

מהם סכומי הפיצויים שנפסקו בגין נזק לא ממוני לאורך השנים?
ישנה מגמה בפסיקה להתאים את סכומי הפיצוי בגין כאב וסבל לרמת המחירים הכוללת במשק

אילו שיקולים נשקלים בפסיקת הפיצוי בגין נזק לא ממוני?
פסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני נעשית על דרך האומדן בהתחשב בנסיבות המקרה הספציפי

האם קיימות מגבלות על פסיקת פיצוי בגין כאב וסבל?
בחקיקה קיימים שני הסדרים מיוחדים ביחס לפסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני

מהי מהות הפיצוי שניתן בשל נזק לא ממוני שנגרם לניזוק?
נזק לא ממוני כולל שני ראשי נזק עיקריים: כאב וסבל וקיצור תוחלת החיים

מהי מטרת דיני הנזיקין?
לדיני הנזיקין בישראל מטרה תרופתית ולא עונשית

מהו נזק וכיצד יש לסווגו?
נזק הוא בין היתר אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם טוב

האם היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווים נזק ראייתי?
היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווה רשלנות מצידו של המוסד הרפואי או הרופא

איזה נטל מעביר הליקוי ברשומה הרפואית?
העדר רישום או רישום לקוי פועל לרעת הנתבע

מה קורה במקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות?
מקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות מהווה אי מילוי הוראות חוק זכויות החולה שעניינו ניהול הרשומה הרפואית

השמדת רשומות רפואיות לאחר שחלפה התקופה שיש לשומרן
על הרופא להפעיל שיקול דעת לפני שישמיד רשומה רפואית

מהו מעמדה של הרשומה הרפואית?
על פי הרשומה הרפואית ובהסתמך עליה ניתן לקיים מעקב שוטף, ראוי ואחראי אחרי החולה

האם קיימת חובה לשמור את הרשומה הרפואית ולמשך כמה זמן?
כל בית חולים אחראי לשמור את הרשומות שנעשו בבית החולים או שהגיעו אליו באופן שיאפשר את איתורן בתוך זמן סביר

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  לעמוד הבא   >>