www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - תביעת רשלנות רפואית

פסק דין הדוחה צירוף חוות דעת מומחים בגין ניגוד עניינים
צדדים לתביעת רשלנות רפואית אשר הגישו חוות דעת רפואיות מטעם מומחים אשר נמצאים ביחסי מרות בעבודה...

פסק דין - אישור צירוף חוות דעת רפואית מצד ג' לתביעת רשלנות רפואית
ההסתדרות המדיצינית הדסה הינה צד ג' בתביעת רשלנות רפואית, שנשלחה אליה הודעת צד ג'

פסק דין בעניין תיקון חוות דעת רפואית והתאמתה לתביעת רשלנות רפואית
במסגרת תביעת רשלנות רפואית בגין הולדת עובר מת, הגישו התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה באופן התואם את חוות הדעת הרפואית...

פסק דין העוסק בתיקון כתב תביעת רשלנות רפואית - הולדה בעוולה
התובעים הגישו תביעה נזיקית בין רשלנות רפואית שבוצעה במהלך ההיריון ובו נולדה התינוקת ללא כף יד שמאל. האם יותר להם לתקן את כתב התביעה?

פסק דין בעניין אבחון דלקת באשך במקום אבחון תסביב אשך
בעקבות כאבים שחש המטופל באשך השמאלי, הוא ניגש לחדר המיון להיבדק. הרופא אבחן דלקת באשך במקום לאבחן תסביב אשך...

פסק דין העוסק בטיפול בסרטן ריאות מתקדם - תביעת רשלנות רפואית בגינו
פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בטיפול בסרטן ריאות מתקדם, האם ההחלטה על ביצוע ניתוח הייתה במקום?

פסק דין הנוגע למידת האחריות על כתפיו של מנהל מעבדה לייעוץ גנטי
מהי חובת הזהירות המוטלת על מנהל מעבדה לייעוץ גנטי? האם ניתן לתבוע אותי בגין רשלנות רפואית?

פסק דין העוסק בנזק בלתי הפיך שנגרם בגין רשלנות רפואית בניתוח לייזר
פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בביצוע ניתוח לייזר לתיקון ראיה, LASIK, הניתוח גרם לנזק בלתי הפיך...

פסק דין - בית המשפט מורה על חשיפת מסמכים בתביעות רשלנות רפואית
במסגרת תביעת רשלנות רפואית, מבקש התובע לאפשר לו לדחות את הצגת הקלטות והתמלילים שבידיו

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית במתן הסבר וחובת גילוי מוגברת לניתוח לייזר
חובת גילוי מוגברת מוטלת על רופאים אשר מבצעים ניתוחי לייזר אלקטיבייים לשיפור הראיה. במקרים בהם לא הוסבר למטופל אודות הטיפול לפרטי פרטים. קיימת עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית...

פסק דין בעניין הסכמה מדעת לניתוח קטקרט בעין - רשלנות רפואית
הרופאים ביצעו ניתוח קטרקט בעינו הימנית של המטופל אשר טוען כי לא הוסברו לו כל הסיכונים הכרוכים בניתוח...

פסק דין בעניין אובדן רחם בגין רשלנות רפואית באבחון קרע ברחם
הרופאים לא אבחנו במהלך הלידה את הקרעים ברחם, אך לא ניתן היה להציל את הרחם בכל מקרה. האם התובעת זכאית לפיצויי בגין רשלנות רפואית?

פסק דין בנוגע להחלטה מאוחרת על ביצוע ניתוח קיסרי - האם רשלנות רפואית?
בעקבות החלטה מאוחרת של הצוות הרפואי, על הצרוך בביצוע ניתוח קיסרי, נגרמו לתינוקת נזקים מוחיים אשר גרמו בסופו של היום למותה בגיל שנה...

פסק דין העוסק באבחון מחלה תוך ניתוח חוקר - האם הכרחי או שמא רשלנות?
הדרך היחידה אשר ניתן היה לאבחן באמצעותה את מחלת התובעת הייתה ניתוח חוקר, האם עסקינן ברשלנות רפואית?

פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוות דעת רפואית ללא טעמים מיוחדים
האם ניתן יהיה להאריך את מועד הגשת חוות הדעת הרפואית, במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, ללא הצגת כל טעם מיוחד?

פסק דין בעניין גביית שכר טרחה גבוה במיוחד בתביעת רשלנות רפואית
התובע הגיש תביעת רשלנות רפואית כנגד קופת חולים כללית וזכה בתביעתו. האם עורך הדין רשאי לתבוע שכר טרחה גבוה במיוחד?

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית באבחון גידול בראש
האם קיימת רשלנות רפואית במקרה בו גידול בראשו של המטופל אובחן באיחור?

פסק דין בעניין חובת יידוע של רופא לגבי דרכים לביצוע לידה - האם רשלנות?
בבואה של היולדת ללדת, לא יידעו אותה הרופאים אודות האפשרות לבצע את הלידה בניתוח קיסרי...

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בטיפול ניסיוני באוטם שריר הלב
בעקבות אוטם בשריר הלב שאירע למטופל, ניתן לו בבית החולים "הדסה" טיפול ניסיוני...

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - ניתוח להסרת גידול בבלוטת יותרת המוח
התובע סובל מנזקים נוירולוגים בגין ניתוח רשלני על ידי מתמחה להוצאת גידול מבלוטת יותרת המוח...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  לעמוד הבא   >>