www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - חישוב פיצויים

מהו עיקרון השבת המצב לקדמותו בתביעת פיצויים?
המטרה המקובלת של תשלום פיצויים לנפגע רשלנות רפואית, היא החזרת מצב הנפגע לקדמותו, על פי דיני הנזיקין, כלומר להעריך ככל הניתן את הנפגע במצב שבו היה לפני האירוע המזכה אותו בפיצויים.

כיצד מחשבים פיצויים על קיצור תוחלת חיים בגין רשלנות רפואית?
משמעות רכיב נזק בגין קיצור תוחלת החיים היא שבעקבות עוולת הרשלנות הרפואית נגרמו לתובע נזקים אשר יקצרו את אורך חייו, אלמלא נעשתה העוולה כלפיו.

כאב וסבל בתביעת רשלנות רפואית, איך מחשבים את סכום הפיצויים?
המדד לקביעת דרגות רכיב כאב וסבל לצורך חישוב פיצויים, נקבע בהשוואה לפגיעות נוספות שהתובע סובל מהן וגובה הנכות שנותרה לו, ובהשוואה לתוחלת החיים שהייתה צפויה אלמלא הרשלנות הרפואית.

תשלומים עיתיים בתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית
פיצויים עתיים נפרסים לאורך תקופה ארוכה ומשולמים על בסיס סכום חודשי שנקבע על ידי בית המשפט, לעומת פיצויים שמשולמים באופן חד פעמי ללא דיחוי.

פיצויים עונשיים בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?
מטרתם של פיצויים עונשיים היא לא להשיב את המצב לקדמותו על ידי תיקון או ריפוי הנזק, אלא להעניש את המזיק ולהרתיע אותו.

סעד זמני בהליכי תביעת רשלנות רפואית, מתי ניתן לקבל?
לבית המשפט ישנה סמכות לפסוק סעד זמני כספי מכוח סעיף 75 לחוק בתי המשפט. סכום זה מהווה חלק מהפיצויים שנפסקו בסיום ההליך המשפטי, אך הוא משולם טרם מתן פסק הדין.

אובדן כושר השתכרות, חישוב פיצויים בגין רשלנות רפואית
אדם שנפגע כתוצאה מרשלנות רפואית ואינו יכול עוד להמשיך בעבודתו הקבועה או לעסוק בעיסוקו, זכאי לקבל פיצויים בגין אובדן כושר השתכרותו.

איך נקבעת נכות תפקודית בגין רשלנות רפואית?
נכות תפקודית נבחנת ברוב המקרים על דרך השלילה, כלומר אילו פעולות התובע אינו יכול לבצע כתוצאה מהנזק שנגרם לו עקב רשלנות רפואית.

הגדלת סכום הפיצויים בעקבות רשלנות רפואית בבית המשפט העליון
בית המשפט העליון הגדיל את סכום הפיצויים שנפסקו בעבור תובעת, אשר נפגעה בגין רשלנות רפואית במתן זריקת אפידורל רשלנית...

פיצויים בגין כאב וסבל לנפגע המוגדר צמח
בבואה של השופטת לבחון את ראש הנזק "כאב וסבל", מצאו הצדדים עצמם במחלוקת סביב שאלת המודעות של המנוח למצבו ולסביבתו בתקופת שהייתו במוסד הסיעודי. מן ההלכה הפסוקה ידוע כי פיצוי בגין כאב וסבל נעשה לפי השיטה הסובייקטיבית- פונקציונאלית...

פיצויים לאישה עם בעיות פוריות שאיבדה את רחמה בגין רשלנות רפואית
האם אישה אשר סבלה מבעיות פוריות, תהיה זכאית לפיצויים בגין כריתת רחם עקב רשלנות רפואית?

נזק נפשי בגין ניתוח כריתת דיסק - רשלנות רפואית
האם נזקים גופניים שנגרמו בעקבות ניתוח גב רשלני, מהווים עילה להגדלת סכום הפיצויים?

האם ערעור על פסק דין בגין רשלנות רפואית יביא לעיכוב תשלום פיצויים?
האם ניתן לעכב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית לאחר הגשת ערעור על פסק הדין?

פיצויים בעקבות שחרור מטופל במקום ביצוע צנתור - רשלנות רפואית
בית המשפט קבע כי בית החולים בילינסון התרשל בטיפול בחולה שהגיע בשעריו, והיה זקוק לצנתור דחוף...

הרופא לא נתן טיפול אנטיביוטי - האם רשלנות רפואית ואובדן סיכויי החלמה?
הנזק הקרדיולוגי כבר אירע, אך הנזק המוחי היה ניתן למניעה על ידי מתן טיפול אנטיביוטי, האם ישנו מקום להשתמש בדוקטורינת אובדן סיכויי החלמה?

חישוב פיצויים בגין עיוורון לאחר ניתוח מעקפים רשלני
האם מטופל אשר סובל מעיוורון בגין סיבוך נדיר במסגרת ניתוח מעקפים יזכה לפיצויים בעקבות הגשת תביעה שעניינה רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית בגין אי שמירה על חולה סכיזופרניה ומניעת התאבדותו
בית המשפט קבע, תוך הסתמכות על דו"ח ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, כי בית החולים תל השומר אשם ברשלנות רפואית כלפי מטופלת שאושפזה במחלקה הפנימית במוסד...

התרשלות באי אבחון כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון - תשלום פיצויים
לטענת התובע, בעת שאימו הייתה בהיריון ובוצעה לה בדיקות של סריקת מערכות לא אותרה כליה שאינה במקומה

פיצויים בגין זיוף מסמכים רפואיים ורשלנות רפואית בניתוח ראש
התובע עבר ניתוח להסרת "Cavernous Angioma", עיוות מולד של כלי דם המצוי במוח. הרופא הנתבע התגונן תוך זיוף מסמכים רפואיים להסתרת רשלנות רפואית...

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח הקטנת חזה - אי יכולת הנקה
התובעת הגישה תביעה לפיצויים על נזקי גוף בשל רשלנות רפואית בעקבות ניתוח הקטנת חזה ושני ניתוחים מתקנים ואי-מתן מידע ואזהרה מראש, כיום סובלת התובעת מנזקים כגון אי יכולת הנקה...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  לעמוד הבא   >>