www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - רשלנות רפואית בלידה

הולדה בעוולה בבית החולים "רבקה זיו" בצפת, האמנם?
האם בית החולים רבקה זיו בצפת הביא ללידתו בעוולה של תינוק במשקל 633 ג', למרות שבעיות בהריון אובחנו כבר בשבוע ה-30 באופן ודאי...

רשלנות רפואית במהלך הריון - אי החלת כלל הדבר מדבר בעד עצמו
כלל הדבר מדבר בעד עצמו במסגרת תביעת רשלנות רפואית נגד בית החולים "רבקה זיו" בצפת

משרד הבריאות חוקר האם פרשת הפגה שחזרה לחיים היא רשלנות רפואית
האם הצוות הרפואי התרשל בטיפול באישה היולדת וראה את הלידה כהפלה?

הפרעות נשימה לתינוק, האם התפתחו לפני הלידה או במהלכה?
האם קיים קשר סיבתי, רפואי ומשפטי, בין הפסקות הנשימה מהן סבל התינוק לאחר לידתו, לבין התנהלות הרופאים? האם - כטענת הרופאים - התינוק סבל מפגם מולד והפסקות הנשימה היו סימפטום ותו לא...

דום הנשימה הראשון ארע לתינוק בחדר הלידה, האם רשלנות רפואית?
מהתיק הרפואי עלה כי האפניאה הראשונה התרחשה כחמש דקות לאחר שהגיע התינוק ליחידת המעבר. שעת הקבלה במעבר לא תועדה, והייתה למעשה פונקציה של משך הזמן בו שהה התובע בחדר לידה...

רשלנות רפואית - האם שתיקה מפורשת כהסכמה מדעת?
בית המשפט אמנם קיבל את טענותיהם של המערערים על כך שהיו מעוניינים להיוועץ עם רב, אך תשובתו של הרב בוששה להגיע והזמן החל לדחוק. אי לכך, הוכח בבית המשפט כי המערערת לא הביעה כל התנגדות...

האם חייבת להיות נוכחות של רופא מומחה בלידה לאחר הריון בסיכון?
השאלה באילו נסיבות קמה חובה, מכוח עוולת הרשלנות, לבצע הליך רפואי באמצעות רופא מומחה איננה פשוטה. האם לאחר הריון בסיכון חייב רופא מומחה להיות נוכח בחדר הלידה?.

רשלנות רפואית בטיפול על ידי מתמחה - לידה תוך מתן פטוצין
האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד...

האם אי ציון משקל עובר בגיליון לידה הוא רשלנות רפואית?
העדר רשומה רפואית במהלך ניהול לידה והעברת נטל ההוכחה בתביעה שעניינה רשלנות רפואית במהלך לידה. אירוע פרע כתפיים שהביא לשיתוק בידו של התינוק...

רשלנות רפואית בלידה - אחריות אישית של הרופא
האם יש להטיל אחריות אישית על רופא בעקבות רשלנות רפואית במהלך הלידה? האם יש להטיל את האחריות כולה על בית החולים? היכן מתחילה ונגמרת האחריות בנושא רשלנות רפואית? קראו עוד...

רשלנות רפואית בעקבות אי הפסקת הריון וגרימת פגות
פסק דין בעניין רשלנות רפואית בגין אי הפסקת הריון בשל חשש לפגות...

פסק דין - רשלנות רפואית במתן חיסון פוליו, האם סיבה להתפתחות המחלה?
התובע נולד בשנת 1982 ובשנת חייו הראשונה קיבל שלוש מתוך ארבע מנות של חיסון נגד פוליו, חרף כך חלה המערער בפוליו...

פסק דין בעניין התמודדות במיומנות עם לידה מסובכת - האם רשלנות רפואית?
האם הרופאים פעלות במיומנות על מנת לטפל בתינוקת למרות שלידתה הסתבכה? האם עסקינן ברשלנות רפואית?

פיצויים בגין מוות בגיל שנה של תינוקת לאחר רשלנות רפואית בלידה קיסרית
המנוחה נפטרה לאחר שנה מהיום בו נולדה באמצעות ביצוע ניתוח קיסרי

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור ושינוי שכ"ט עו"ד - תביעת רשלנות רפואית
השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ...

פסק דין המורה על פטור מתשלום אגרה במקרה בו תדחה תביעת רשלנות רפואית
המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה

פסק דין בעניין תיקון חוות דעת רפואית והתאמתה לתביעת רשלנות רפואית
במסגרת תביעת רשלנות רפואית בגין הולדת עובר מת, הגישו התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה באופן התואם את חוות הדעת הרפואית...

פסק דין העוסק בתיקון כתב תביעת רשלנות רפואית - הולדה בעוולה
התובעים הגישו תביעה נזיקית בין רשלנות רפואית שבוצעה במהלך ההיריון ובו נולדה התינוקת ללא כף יד שמאל. האם יותר להם לתקן את כתב התביעה?

פסק דין בעניין אובדן רחם בגין רשלנות רפואית באבחון קרע ברחם
הרופאים לא אבחנו במהלך הלידה את הקרעים ברחם, אך לא ניתן היה להציל את הרחם בכל מקרה. האם התובעת זכאית לפיצויי בגין רשלנות רפואית?

פסק דין בנוגע להחלטה מאוחרת על ביצוע ניתוח קיסרי - האם רשלנות רפואית?
בעקבות החלטה מאוחרת של הצוות הרפואי, על הצרוך בביצוע ניתוח קיסרי, נגרמו לתינוקת נזקים מוחיים אשר גרמו בסופו של היום למותה בגיל שנה...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  לעמוד הבא   >>