www.rashlanut-refuit.org

רשלנות רפואית בנפילת מקדח לפה המטופל בטיפול שיניים, מתי ניתן להגיש תביעת פיצויים?

רשלנות רפואית בנפילת מקדח לפה המטופל בטיפול שיניים, מתי ניתן להגיש תביעת פיצויים?

אדם שניזוק במהלך טיפול שיניים יוכל להגיש נגד רופא השיניים תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית. כדי להוכיח קיומה של רשלנות רפואית המזכה את הנפגע בפיצויים בגין הנזק שנגרם לו הוא יצטרך להוכיח כי רופא השיניים חרג מסטנדרט הטיפול המקובל והמצופה מרופא שיניים סביר ובכך הפר את חובת הזהירות שלו.

 

נוסף על כך, הנפגע יצטרך להוכיח כי בעקבות התרשלותו של רופא השיניים נגרם לו נזק. את התביעה מקובל לבסס ולהוכיח באמצעות חוות דעת רפואית של רופא שיניים אשר יבדוק את המטופל, ייבחן את התיעוד הרפואי הרלבנטי ויכין חוות דעת שבה יעסוק בסוגיית ההתרשלות של הרופא המטפל, הנזק שנגרם למטופל והקשר הסיבתי בין השניים.


מהן הסיבות השכיחות ביותר להגשת תביעות רשלנות רפואית נגד רופאי שיניים?


הסיבות השכיחות ביותר להגשת תביעות פיצויים בגין רשלנות רפואית נגד רופאי שיניים הן פגיעות עצביות, אבחון לקוי או איחור באבחון של סרטן בחלל הפה או של מחלות אחרות, סיבוכים בביצוע כתרים או גשרים, זיהומים ונזקים בעקבות טיפולי שורש. מקרים אחרים של רשלנות רפואית בטיפולי שיניים כוללים הינתקות של מקדח מהמכשיר שבאמצעותו הרופא מבצע את הטיפול. בחלק בלתי מבוטל מטיפולי השיניים הרופא יכול למנוע תרחישים חמורים של שאיפת מכשירים או חלקים באמצעות שימוש בסכר גומי המונע מעבר של חומרים וחלקים לחלל הפה.


מקדח שנפל במהלך טיפול שיניים נשאף לריאות המטופלת


בית משפט השלום בתל אביב קיבל תביעת פיצויים שהגישה אישה נגד קופת החולים שהפעילה את מרפאת השיניים שבה טופלה לאחר שבמהלך טיפול שיניים נפל לפיה מקדח ונשאף לריאותיה. לאחר שבחן את מכלול העדויות והראיות השופט קבע כי רופא השיניים התרשל כלפי המטופלת בכך שלא בדק את המכשיר לפני תחילת הטיפול והוסיף כי קופת החולים שהעסיקה את הרופא לא הצליחה להוכיח שהרופא לא התרשל כלפי המטופלת מתוקף הכלל של "הדבר מעיד בעד עצמו".


לפי העובדות המפורטות בפסק הדין, אישה בגיל 46 שמתמודדת עם סכיזופרניה ומוכרת במוסד לביטוח לאומי עם נכות רפואית בשיעור של 100%, טופלה על ידי רופא שיניים במרפאה שמפעילה קופת חולים. במהלך הטיפול נפל מקדח מהמכשיר לתוך פיה ונשאף לריאתה השמאלית.


המטופלת טענה שקופת החולים ורופא השיניים התרשלו כלפיה בכך שלא תחזקו כראוי את הציוד


המטופלת טענה כי קופת החולים התרשלה כלפיה מאחר שלא נקטה בזהירות מספקת בתחזוקה של הציוד הרפואי, המקדחים וראשי המקדחים. כמו כן נטען שרופא השיניים לא הקפיד לחזק את המקדח ולעגנו כראוי לראש המקדחה וכי קופת החולים התרשלה בכך שלא העסיקה רופא שיניים מיומן.


עוד נטען כי במקרה זה יש להחיל את הכלל "הדבר מעיד בעד עצמו" המעוגן בסעיף 41 לפקודת הנזיקין. כלל זה מתייחס למצבים שבהם לתובע לא הייתה ידיעה או יכולת לדעת מה היו הנסיבות שגרמו למקרה אשר הוביל לנזק וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע הייתה שליטה מלאה עליו, כאשר לבית המשפט נראה שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט בזהירות סבירה. במקרה כזה הנתבע יצטרך להוכיח כי לא התרשל כלפי הניזוק ועל כן אינו חב כלפיו בנזיקין.


קופת החולים טענה כי המטופלת לא הוכיחה רשלנות מצד הרופא


מנגד, קופת החולים שהעסיקה את רופא השיניים טענה שיש לדחות את התביעה מאחר שהאירוע לא נגרם עקב רשלנותו של רופא השיניים וכי המטופלת לא הוכיחה רשלנות או קשר סיבתי.


לאחר שבחן את כלל הנתונים הרלבנטיים, השופט קבע כי יש מקום להחיל את הכלל "הדבר מעיד בעד עצמו" על המקרה הנדון מכיוון שלמטופלת לא הייתה ידיעה או יכולת לדעת מה הסיבה שהובילה לשחרור המקדח כאשר המקדחה וחלקיה היו בשליטתה של קופת החולים.


השופט קבע שאין ספק שמקרה כזה לא אמור להתרחש והתרחשותו מעידה על רשלנות לכאורה של קופת החולים כאשר הנטל להוכיח שלא הייתה רשלנות הוא של קופת החולים. השופט הוסיף כי למטופלת אין את הידע המקצועי או את היכולת לדעת מבחינה עובדתית מהי הסיבה לכשל כאשר היא שכובה על כיסא הטיפולים, פיה פתוח והיא חוששת מהטיפול הצפוי לה.


קופת החולים התרשלה בכך שלא בדקה כראוי את הציוד לפני הטיפול


השופט קבע כי קופת החולים התרשלה בכך שלא בדקה את המכשיר לפני תחילת הטיפול ולא הצליחה להוכיח שלא התרשלה מתוקף הכלל "הדבר מעיד בעד עצמו". השופט הוסיף כי בעקבות התקרית המטופלת עברה ניתוח בבית החזה תחת הרדמה כללית כדי להוציא את המקדח וכי קיים קשר סיבתי בין שאיפת המקדח לבין הטיפולים הרפואיים שבוצעו להוצאתו ולנזק שנגרם בעקבות התאונה או הטיפולים הרפואיים שבוצעו למטופלת בעקבות התאונה.


בסוגיית הנכות נקבע שהמטופלת סובלת מנכות רפואית פסיכיאטרית בשיעור של 10%, נוסף על נכות בשיעור של 100% שממנה היא סבלה לפני התאונה. כמו כן נקבע כי בתחום הכירורגיה הפלסטית המטופלת סובלת מנכות רפואית בשיעור של 5%.


פיצוי בסך 185 אלף שקלים למטופלת ששאפה מקדח במהלך טיפול שיניים


בסופו של דבר, השופט קבע שנזקיה של המטופלת מסתכמים בסך של 150 אלף שקלים עבור עזרת הזולת, הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה, אובדן השתכרות לעבר ולעתיד, כאב וסבל, טיפולים נפשיים לעתיד והרדמות כלליות. נוסף על כך, השופט קבע שקופת החולים תשלם למטופלת סך של 35 אלף שקלים עבור שכר טרחת עו"ד, אגרת בית משפט ושכר טרחת המומחים הרפואיים.


ת"א 44617-04-18


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

במסגרת הטיפול ביצע הנתבע , ביום 3.1.96, השתלה, בלסת השמאלית התחתונה ובלסת הימנית התחתונה של התובע. בצד השמאלי עבר הטיפול בהצלחה. לעומת זאת, בשעת הקדיחה בצד הימני, הרגיש לפתע התובע זרם חזק וכאב בלתי נסבל למרות ההרדמה.  

התובעת עברה השתלת עצם באזור שיניים 46, 47 הנמצאות בלסת התחתונה הימנית וזאת כהכנה להחדרת שני שתלים באזור זה. 

לטענת התובעת, הנתבע שהינו רופא שיניים התרשל בטיפול בה.תביעת התובעת התקבלה 

התובעת פנתה לנתבע, כירורג ברפואת שיניים, לצורך טיפול בבעיית שיניים ופה שהתמקדה בתנוסדיות חלקית של השיניים שנותרו בפיה 

התובע קיבל תוכנית לטיפול בחלל הפה. הטיפול כשל ולתובע נגרמו נזקים בגינם הגיש תביעה זו 

פיצוי בשל נזקי רשלנות בטיפול השתלת שתלי שיניים אשר גרמה לתובעת ללקויות קשות בחלל הפה. התובעת נזקקה לטיפולים מתקנים  

התובע הגיע לקליניקת הנתבע לשם ביצוע עקירת שן בינה, עקירה שבמסגרתה, טופל התובע בין היתר בחומר מרדים (אלחוש). לאחר הטיפול נפל התובע על פניו שתיים משיניו זזו. התובע קיבל טיפול מידי 

התובעת מבקשת לחייב את הנתבע, רופא שיניים, לפצותה בגין נזקים שנגרמו לה במהלך טיפולו בשינייה. לטענתה, הנתבע התקין בלסתה התחתונה גשר שאינו תקין, ללא התאמה לסגר הטבעי של פיה ובניגוד למקובל.  

התובע עבר טיפול שורש בשיניו על ידי הנתבע. הטיפול כשל וגרם לתובע לריקבון מתחת לשיניים המטופלות  

בעקבות טיפול שיניים רשלני, התובע סבל מכאבים עזים ונפיחות בחניכיים, שלא ירדה עד לעקירת השיניים.  

רופא שיניים פרטי הסכים לעקור שן לחולת סכרת, למרות שהיה מודע לסיכונים. זמן קצר לאחר העקירה, המטופלת נפטרה. 

לאחר טיפול שיניים צבאי, לקתה המטופלת בזיהום קשה בעצם שהצריך טיפולים מסובכים בארצות הברית. 

האם חובת מתן טיפול חלה גם על רופאי שיניים? האם רופא שיניים חייב לתת טיפול רפואי מכוח חוק זכויות החולה? 

האם טיפול שיניים שלא נעשה ברשלנות, אך שגרם נזק בעצב הפנים, יזכה את הנפגע בפיצויים? 

בית המשפט פסק פיצויים בסך כ-60,000 ₪ בגין רשלנות בטיפול שיניים אשר קיבל אזרח ישראלי המתגורר בארצות הברית... 

האם רופא שיניים היה צריך להציע למטופלת טיפול חלופי יקר, וזאת למרות שהוא ידע כי מצבה הכלכלי איננו מן המשופרים? 

האם רופא שיניים העניק למטופלת טיפול שורש בשן, מבלי להסתמך על בדיקה מעמיקה לפני כן? 

האם טיפולים ליישור שיניים חייבים להתבצע על ידי רופא שיניים מומחה באורטודנטיה? האם במקרה שהרופא איננו מומחה מדובר ברשלנות רפואית? 

בית המשפט קבע כי טיפול השיניים אשר ניתן לתובעת היה תוך רשלנות רפואית. לאחר מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, נקבע כי יש לקבל את התביעה...