www.rashlanut-refuit.org

האם יש לאפשר לתובע להציג בפני המומחה את פרוטוקול חקירת המנתח?

האם יש לאפשר לתובע להציג בפני המומחה את פרוטוקול חקירת המנתח?

במהלך חקירת המנתח בבית משפט התגלה מידע חדש על אופן הטיפול בעת ניתוח להסרת לחץ מעמוד השדרה, אשר לא תועד במסמכים הרפואיים בזמן אמת. התובע ביקש להציג בפני המומחה הרפואי שמונה מטעם בית המשפט את המידע החדש, בטרם יגבש את החלטתו. בעקבות התנגדות לבקשה, פנה התובע לבית משפט העליון.


התובע הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו, בעקבות ניתוח בגב להסרת לחץ מעמוד השדרה בבית חולים.
לטענת התובע, בית החולים התעכב בהכנסתו לניתוח חרף התסמינים. עוד טען כי הוא לא נבדק כנדרש אחרי הניתוח, על כן חלה החמרה במצבו, אשר התגלתה רק בשלב מאוחר והוחלט לנתחו בשנית. כמו כן, לאחר שהתגלתה ההחמרה במצבו, בית החולים התעכב בהכנסתו לניתוח נוסף.

 

התגלו עובדות חדשות המצביעות על טיב הטיפול

 

במהלך הדיון המשפטי שנערך בחודש פברואר 2012, התברר כי בעת הניתוח, המנתח הפעיל לחץ על עמוד השדרה של התובע, וייתכן שהפעלת הלחץ שהינה אסורה ומסוכנת, עשויה להוות את הסיבה לנזק שנגרם לתובע שבגינו עבר ניתוח נוסף. על כן הוא ביקש לתקן את כתב תביעתו באופן שתיכלל בו התייחסות לאמור.

 

בית המשפט מינה מומחה בתחום האורטופדיה הכירורגית על מנת שיביע את חוות דעתו הרפואית בסוגיה זו, על אף השלב המתקדם בו היה מצוי התיק. התובע ביקש להציג בפני המומחה את הודאתו של המנתח הודה בדבר הפעלת לחץ על עמוד השדרה במהלך הניתוח, מאחר ועובדה זו לא הוזכרה בתיעוד רפואי או בגיליון הניתוח, והיא שפכה אור חדש על נסיבות הנזקים שנגרמו לו.

 

הבקשה נדחתה בטענה כי המידע יוצג למומחה רק אחרי הגשת חוות דעתו

 

בית משפט המחוזי דחה את הבקשה להמצאת מסמכים של עמודי פרוטוקול חקירת המנתח, בטענה כי ניתן להציג את העובדות, רק לאחר שהוא יסיים לערוך את חוות הדעת.
לטענת המבקש לא היה מקום לדחות את בקשתו, מאחר והוא ביקש להעביר למומחה מידע רפואי מהותי שנדרש שיהיה בפניו בטרם גיבוש חוות דעתו. עוד טען כי הסתרת מידע זה ואי רישומו בגיליון הרפואי, מהווה רשלנות בפני עצמה.

 

מנגד טענה המדינה, כי העברת הפרוטוקול למומחה, עלולה להכביד על עבודתו מאחר ומדובר במאות עמודים, כמו כן קיים חשש להוציא דברים מהקשרם ולפגוע בתהליך של בניית חוות הדעת.

 

הערעור התקבל והמומחה יקבל את פרוטוקול החקירה של המנתח

 

בסופו של דבר השתכנע בית משפט העליון שעל מנת שחוות דעתו של המומחה תהיה שלמה ומעודכנת, יש לאפשר לתובע להעביר לידיו את פרוטוקול חקירת המנתח ולא צריך להמתין עד שהמומחה יגבש את חוות דעתו ורק אחר כך יוצג בפניו מידע מהותי, שייתכן שיש בו להשפיע על עצם גיבוש חוות הדעת.

 

בנסיבות אלה הערעור התקבלו התובע רשאי להעביר את פרוטוקול החקירה של המנתח למומחה הרפואי, בטרם יגיש את חוות דעתו. מאחר והערעור התקבל המדינה תישא בהוצאות המשפט בסך 10,000 שקל.

 

רע"א 3782/14  


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...