www.rashlanut-refuit.org

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

במסגרת תביעה לרשלנות רפואית, נוהגים הצדדים להגיש חוות דעת רפואיות מטעמם על מנת להוכיח את טענותיהם בפני בית המשפט. בחוות הדעת המוגשת בתיקי רשלנות רפואית, מתייחס הרופא לנסיבות המקרה, לקשר הסיבתי בין האירוע ולנזק, לשיעור הנזק וקובע האם הייתה רשלנות רפואית. לזהות הרופא שכותב את חוות הדעת ישנה חשיבות שכן, בתי המשפט נוטים לייחס משקל גבוה יותר לדעותיהם של רופאים מומחים בתחום. עם זאת, כאשר מתן חוות הדעת על ידי רופא מעורר בעיות אתיות וחשש לניגוד עניינים מול המטופל התובע, בית המשפט רשאי לפסול את חוות הדעת. כך היה בפסק דין דנא.


במקרה דנן, הוגשה לבית המשפט בקשה להוצאת חוות דעת של רופא מטעם הנתבעים ממכלול הראיות שהוגשו בתיק. על פי התובעת, היא הגישה תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית כנגד שלושת הרופאים הנתבעים. האחרונים הגישו לבית המשפט מספר חוות דעת רפואיות, אחת מהן הייתה בתחום הפלסטיקה. חוות דעת זו הוגשה על ידי רופא שציין בפתח דבריו כי התובעת טופלה על ידו לאורך שנים רבות ובריאותה הייתה חשובה לו.

 

הוא אף ציין שהיא הגיעה למרפאתו לבדיקה בגין הבעיה הרפואית שעליה נסבה התביעה. יתרה מזאת, התובעת אף נותרה בטיפול אצל רופא זה לאחר הבדיקה והייתה עתידה להמשיך ולהיות במעקב. לכן, התובעת המבקשת טענה כי לא היה זה ראוי שהרופא יגיש חוות דעת מטעם הנתבעים, כדי שתביעתה תסוכל.

 

עוד פסקי דין בנושא:
פסילת מומחה רפואי בגין מתן ייעוץ למשרד עורכי דין הנתבעים, האמנם?
בקשה לפסילת שופטת בגין חשש למשוא פנים - בן זוגה הינו רופא אצל הנתבעת
דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט


התובעת הוסיפה וטענה שמתן חוות הדעת מטעמו של הרופא נעשה ללא ידיעתה. לא זו אף זו, חוות הדעת הסתמכה על עובדות ונתונים שהתגלו לרופא לאחר שהתובעת פנתה אליו לשם קבלת טיפול ועל מידע שהתברר במהלכו. לטענת התובעת, היא פנתה לרופא זה לאחר שקיבלה הפנייה מאחד מהרופאים הנתבעים בתיק, וחוות הדעת הרפואית מנקה רופא זה מאחריות לנזקיה.


הנתבעים טענו מנגד כי היה ראוי להתיר הגשת חוות דעת זו לאור העובדה שהיה מדובר בתחום רפואי ייחודי והרופא היה המומחה הבכיר ביותר בארץ בתחום זה. פרט לרופא זה, היו עוד שני מומחים בארץ לתחום זה. אחד מהם היה הרופא הנתבע והשני הוכר רק בארצות הברית כרופא מומחה בתחום.


דיון והחלטה

 

השופט מצא את בקשתה של התובעת מוצדקת וקבע כי דינה להתקבל. בהחלטה נקבע כי הגשת חוות דעת זו בנסיבות האירוע לא עלתה בקנה אחד עם כללי לשכת האתיקה בהסתדרות הרפואית בישראל לפיהם אסור על רופא לפעול נגד מי שנמצא בטיפולו או לעשות שימוש לרעה במידע הרפואי שנמצא ברשותו. כלומר, השופט קבע כי מכללים אלו נבעה המסקנה שלא היה ניתן לכתוב חוות דעת רפואית כנגד מטופל. זאת בכפוף למצב בו חויב הרופא לעשות כך על ידי בית המשפט.

 

עוד מאמרים בנושא:
פסילת חוות דעת רפואית בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?

 

יתרה מזאת, השופט הדגיש כי השימוש במידע הרפואי שנמסר במהלך הטיפול במסגרת כתיבת חוות הדעת נגד את החיסיון הרפואי שהיה קיים בין התובעת לרופא. אמנם, התובעת חתמה על כתב ויתור על סודיות רפואית במסגרת התביעה, אך השופט פסק כי לא היה ניתן להחיל ויתור זה על מהלך כתיבת חוות הדעת. זאת במיוחד לאור העובדה שהשימוש במידע על ידי הרופא היה מנוגד להוראות לשכת האתיקה.


השופט דחה את טענת הנתבעים לפיה לא היו קיימים רופאים מומחים נוספים בארץ שהיו יכולים לספק את חוות הדעת. זאת לאור העובדה שכלל לא בוצעה פנייה לאותו רופא מומחה שלישי על מנת שייתן חוות דעת. אמנם, העובדה שהיה מדובר בתחום רפואי ייחודי בו היצע קטן של מומחים הייתה עלולה להוות שיקול לחריגה מאיסור מתן חוות דעת על ידי רופא כנגד מטופלו, אולם היה על הנתבעים להוכיח קיומם של שיקולים נוספים. כלומר, לדעת השופט, היה על הנתבעים להוכיח כי המפגש בין התובעת לרופא היה מוגבל לאירוע נקודתי לצורך תחום ההתמחות ולא עלה לכדי מתן טיפול נרחב. אולם, השופט קבע שבמקרה זה, התובעת הייתה מצויה בטיפולו של הרופא במשך ארבע שנים והייתה עתידה להמשיך את המעקב בעתיד. לכן, לא היה מקום לראות במפגש הרפואי טיפול נקודתי ומוגבל. בסופו של דבר, הוחלט לקבל את בקשתה של התובעת ולפסול את חוות הדעת הרפואית שהוגשה מטעם הנתבעים.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה? 

האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה... 

ככלל, חוות דעת רפואית צריכה להיות מצורפת לכתב תביעת הרשלנות הרפואית