www.rashlanut-refuit.org

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

במהלך תביעת נזיקין, ורשלנות רפואית בפרט, נוהגים הצדדים להגיש חוות דעת רפואיות לשם הוכחת טענותיהם. לעיתים, ישנה הסכמה למינוי מומחה מטעם בית המשפט על מנת להכריע בשאלות שעומדות במחלוקת. במקרים אלו, על המומחה לפעול על פי הנחיות בית המשפט ולהגיש חוות דעת עניינית, אותה הוא מעביר לצדדים. הללו יכולים לבקש לחקור את המומחה ולקבל הבהרות אודות קביעותיו. לעיתים, אחד מהצדדים מבקש לפסול את חוות הדעת או את המומחה מטעמים שונים כגון ניגוד עניינים. כך היה בפסק דין דנא, אשר נדון בבית משפט שלום בית שאן.

 


במקרה זה, הגישה התובעת לבית המשפט בקשה למחוק את חוות הדעת של הרופא מטעם בית המשפט. מומחה זה מונה על ידי בית המשפט, ומטעמו. זאת לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה על מינוי מומחה מוסכם.


לטענת התובעת, המומחה שמונה עבד במשך שנים רבות בבית החולים שהיה בבעלות אחת מהנתבעות. לטענתה, פרט זה התגלה רק לאחר מינוי המומחה, ובעת העיון בחוות דעתו ובקורות חייו. לכן, לדעתה, החלטת המומחה בדבר דחיית התביעה והיעדר רשלנות מטעם הנתבעת לא הייתה אובייקטיבית ועלה חשש ממשי למשוא פנים. התובעת הוסיפה וטענה שהמומחה הרפואי חרג מסמכותו כאשר התייחס לטענת הרשלנות. הוא אף נמנע מלהתייחס לפרטים שונים שהיו בתוך המסמכים הרפואיים שהועברו אליו והייתה להם משמעות.


מנגד, הנתבעות טענו כי לתובעת הייתה אפשרות לבדוק אודות זהות המומחה וניסיונו מיד לאחר המינוי על ידי בית המשפט ולא היה מקום להשתהות עד למתן חוות הדעת. יתרה מזאת, הנתבעות טענו כי לו התובעת הייתה מעיינת בפרטי חייו של המומחה קודם לכן, הרי שהיה באפשרותה להשיג על מינויו בפני בית המשפט ולהודיע מהי סיבת ההתנגדות. אולם, הדבר לא נעשה ורק לאחר מתן חוות הדעת ששללה את בסיס תביעתה של התובעת, היא ביקשה את פסילת המומחה. בנוסף, הנתבעות טענו שהרופא המומחה לא עבד בשנים האחרונות בבית החולים שהיה בבעלות הנתבעת ולכן לא היה חשש ממשי למשוא פנים.


הנתבעות התנגדו לטענת החריגה מסמכות. לשיטתן, בשל הוראת בית המשפט למומחה בכתיבה אודות המצב הרפואי שנגרם לתובעת ולקשר הסיבתי, היה עליו להתייחס לטענת קיומה של רשלנות. כלומר, הנתבעות טענו שהמומחה פעל בהתאם להנחיות בית המשפט ולא חרג מסמכותו. לכן, התבקשה דחיית בקשת הפסילה.


דיון והחלטה


בפתח החלטתו, התייחס השופט לבקשת התובעת לפסול את חוות הדעת מטעם המומחה בשל חשש ממשוא פנים, לאור העובדה שהמומחה עבד בעבר בבית החולים בבעלות הנתבעת. השופט קבע כי לא נתון זה לא היה חזק דיו על מנת לבסס את בקשת פסילת חוות הדעת ולהקים חשש מהותי וממשי למשוא פנים. זאת במיוחד לאור העובדה שהמומחה הרפואי עבד בבית חולים זה כחמש שנים לפני מתן חוות הדעת.

 


באשר לטענות הפסילה הנוספות, השופט דחה גם אותן. לטענתו, לא היה בטענות אלו על מנת לבסס את בקשת הפסילה והן התייחסו למשקל הראייתי שהיה על בית המשפט להעניק לחוות הדעת. כלומר, השופט קבע שעצם העובדה שהמומחה התייחס לשאלת רשלנות הנתבעות לא הצדיקה את פסילתו. שכן, הוא עשה זאת במסגרת הנחיות בית המשפט. אמנם, בית המשפט היה הגורם המוסמך להחליט בשאלה זו, אך לאור העובדה שבתיק היה מדובר ברשלנות רפואית, נדרשה מומחיות מקצועית על מנת להגיע להכרעה אודות קיומה.

 

לכן, לא הייתה מניעה שתינתן חוות דעת בעניין. דהיינו, השופט הבהיר שעל מנת להכריע בשאלת הרשלנות, היה באפשרותו להסתייע בדעת המומחה. הוא הוסיף וקבע שטענות התובעת לעניין התעלמות המומחה ממסמכים רפואיים שונים והגעתו למסקנות מוטעות בשל כך נגעו אף הן למישור המשקל הראייתי. על כן, לא היה בהן כדי לבסס פסילה. זאת במיוחד לאור העובדה שבאפשרותה של התובעת היה להגיש למומחה בקשה לשאלות הבהרה ולחקור אותו. לאור כל האמור לעיל, השופט החליט לדחות את בקשת הפסילה.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?