www.rashlanut-refuit.org

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

במסגרת כל תביעת נזיקין, בעלי הדין רשאים להגיש לבית המשפט חוות דעת רפואיות מטעמם על מנת להוכיח את טענותיהם. דרישה זו מקבלת משנה תוקף בתביעות לרשלנות רפואית, שכן היעדר חוות דעת משמעה תביעה חלשה יותר, פסיקת פיצויים נמוכים מהמבוקש ואף דחייתה על הסף. דוגמא לסילוק תביעה מסיבה זו ניתן לראות בפסק דין דנא, אשר נדון בבית משפט שלום חיפה.


במקרה זה, הוגשה לבית המשפט תביעת רשלנות רפואית. זאת עקב טענה לטיפול רפואי רשלני שניתן על ידי הנתבע, רופא שניהל אותה עת מחלקת רפואת פה ולסת באחד מבתי החולים בארץ. התובעת טענה כי הרשלנות הרפואית באה לביטוי אף בטיפול שקיבלה אצל הנתבע השני, בית החולים בו עבד הרופא המומחה.

 

עוד מאמרים בנושא:
פסילת חוות דעת רפואית בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?
שיקולים למתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית


מנגד, הנתבעים טענו כי היה על בית המשפט לסלק את התביעה על הסף בשל אי צירוף חוות דעת רפואית. הרופא הנתבע הוסיף וטען כי התובעת הגישה נגדו בעבר תביעה לרשלנות רפואית, אשר סולקה על הסף בשל היעדר חוות דעת רפואית. לדידו, היה זה שימוש נפסד בהליכי משפט. לטענת התובעת, היא הייתה מודעת להיעדרה של חוות דעת רפואית מטעמה ואף לא היה בכוונתה לצרפה. התובעת אף התנגדה לאפשרות של מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט.


דיון והחלטה


לאחר בחינת טענות הצדדים, השופט הבהיר כי תביעתה הקודמת של התובעת נגד הרופא הנתבע סולקה מחמת חוסר מעש ולא עקב היעדרה של חוות דעת רפואית. התובעת לא קיבלה החלטה זו וביקשה לפתוח את התביעה מחדש. בבקשתה, היא ציינה כי קיבלה חוות דעת רפואית. אולם, בקשתה נדחתה. השופט קבע כי מדברים אלו עלה שבקשתה של התובעת כעת הייתה "חסרת טעם שכן היה עליה לצרף את חוות הדעת הרפואית ולהסתמך עליה בתביעתה".

 

עוד פסקי דין בנושא:
חיוב אישה אשר תבעה בית חולים בגין רשלנות רפואית בצירוף חוות דעת רפואית
שיקולי בית המשפט במתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית
האם הורים לקטינים הסובלים מפיגור יקבלו פטור מצירוף חוות דעת רפואית?
הוספת חוות דעת רפואית לאור גילוי נזקים נוספים במהלך הדיונים
מינוי מומחה מטעם בית המשפט ופטור מהגשת חוות דעת רפואית, אימתי?

 

השופט הדגיש כי גם מכוח תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, יש להסתמך על חוות דעת רפואית מקום בו בעל דין מבקש להוכיח עניין רפואי. יתרה מזאת, לאור טענותיה המשפטיות של התובעת, השופט פסק כי לא היה מקום לוותר על חוות דעת מסוג זה בשל תחולתו של הכלל "הדבר מדבר בעד עצמו". קרי, המקרה דנן הצריך מתן חוות דעת לצורך הוכחת רשלנות רפואית והתובעת אף לא ביקשה ארכה להגשתה. לכן, השופט החליט על קבלת בקשת הנתבעים והורה לסלק את תביעת הרשלנות הרפואית של התובעת בשל היעדר צירוף חוות דעת רפואית.

 

עם זאת, בכך לא נחסמה דרכה המשפטית של התובעת כליל. השופט הבהיר כי תביעתה התבססה על מספר עילות נזיקיות נוספות כגון תקיפה, פגיעה באוטונומיה והפרת חובה חקוקה. הודגש כי הנתבעים לא התייחסו לטיעונים הללו והשופט קבע כי היה מקום לדון בפלוגתאות אלו. לבסוף, השופט קבע כי גם לו הוא היה מחליט לדון בתביעה לעניין הרשלנות הרפואית, ממילא התובעת לא הוכיחה את קיומה בדרך התנהלות הנתבעים. בכך, קיבל השופט את בקשת הסילוק באופן חלקי. לבסוף, השופט המליץ לתובעת לנסח את כתבי טענותיה בדרך ברורה ונהירה ולהסתייע בעורך דין, על מנת להימנע ממחיקתם העתידית בשל בעיות ניסוח.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של תובעת, אשר הגישה תביעה בגין רשלנות בניתוח גניקולוגי, להחלפת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט... 

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה? 

האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה... 

ככלל, חוות דעת רפואית צריכה להיות מצורפת לכתב תביעת הרשלנות הרפואית