www.rashlanut-refuit.org

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

במסגרת תביעה לרשלנות רפואית, מציגים הצדדים חוות דעת רפואיות מטעמם על מנת להוכיח את טענותיהם. הצגת חוות דעת זו אינה חובה, אך היעדרה פוגם בסיכויי התביעה ובהוכחת הטיעונים. לאחר הגשת חוות הדעת, יכול הצד שמנגד לחקור את המומחה ולבקש שאלות הבהרה לשם הפרכת הקביעות.האמורות בה. במקרה בו נפטר המומחה הרפואי טרם חקירתו, הרי שיכולת הצד השני להפריך את מסקנותיו נפגעת.

 

עוד מאמרים בנושא:
חקירת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית

 

בפסיקה ישנן גישות שונות לשאלה כיצד צריך בית המשפט להגיב במקרים אלו – האם לקבל את חוות הדעת, לדחותה ולהורות על הגשה מחדש או למנות מומחה מטעמו. דוגמא לבקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט ניתן לראות בפסק דין דנא, אשר נידון בבית משפט שלום חיפה.


במקרה זה, הוגשה לבית המשפט תביעה לרשלנות רפואית. התביעה נתמכה בחוות דעתו של רופא מומחה, אך הלה נפטר לאחר מכן ובטרם הספיק להיחקר עליה. למרות זאת, הגישו הנתבעים חוות דעת רפואית מנוגדת ותחשיבי נזק על סמך הנטען בה. בית המשפט הציע לצדדים הצעת פשרה, אך היא נדחתה. אז, ביקש בא כוחה של התובעת מבית המשפט למנות מומחה רפואי מטעמו.

 

התנגדות הנתבעים למינוי המומחה הייתה חוקית - הבקשה נדחתה


הנתבעים התנגדו לבקשה. לטענתם, לאחר פטירתו של המומחה מטעם התובעת, לא היה באפשרותה להתבסס על דעתו בטיעוניה. בשל כך, הנתבעים טענו כי כלל לא הייתה מחלוקת רפואית בינם לבין התובעת ולכן לא היה מקום למנות מומחה מטעם בית המשפט.


בהחלטתו, הורה השופט על דחיית הבקשה.השופט קבע כי התובעת הסתמכה בבקשתה למינוי מומחה על נתון נורמטיבי והלכה שנקבעה במקרה דומה אחר. אולם, לאחר עיון בנסיבות המקרה הקודם, נמצא דווקא כי העובדות היו שונות בתכלית. שכן, במקרה הקודם, השופטת כלל לא נדרשה להכריעה הכרעה נורמטיבית בעניין לאור העובדה שבעלי הדין לא התנגדו למינוי המומחה מטעם בית המשפט. מנגד, במקרה דנן, בא כוחם של הנתבעים התנגד למינוי מומחה זה, והתנגדותו הסתמכה על הוראות הדין.

 

השופט ציין אמנם כי היה מוטב לו הנתבעים לא היו מתנגדים למינוי המומחה מטעם בית המשפט למרות פטירת המומחה מטעם התביעה. אך, מאחר והתנגדותם הייתה כחוק, לא נותר לשופט אלא לקבלה. עם זאת, השופט הבהיר כי באפשרותה של התובעת היה להמציא חוות דעת שתחליף את חוות דעתו של המומחה שנפטר על מנת להוכיח את טענותיה.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?