www.rashlanut-refuit.org

חסינות בית חולים מטעם המדינה מתוקף חוק הנכים

חוק הנזיקים האזרחיים פוטר את המדינה מאחריות לחבלה, מחלה או פגיעה של אדם שנגרמה במהלך שירותו הצבאי, או עקב שירות זה. כלומר, למדינה חסינות מפני תביעות נזיקיות של לוחמים, שוטרים ומשרתי כוחות הביטחון, במידה שנפגעו במהלך שירותם. זאת גם אם הפגיעה נגרמה עקב טיפול רפואי רשלני שניתן לניזוק על ידי שלוחיה של המדינה. למשל, בתי חולים. דוגמא לכך בפסק הדין דנא.

 

 

במקרה דנן, הוגשה לבית המשפט בקשה לדחייה על הסף של תביעת רשלנות רפואית שהוגשה נגד בית החולים הלל יפה. התביעה העיקרית הוגשה על ידי המשיב לבקשה, מאחר ולטענתו, הוא קיבל טיפול רפואי רשלני בבית החולים במהלך שירותו בצבא קבע. לטענת המשיב, הרשלנות באה לידי ביטוי בעיכוב משמעותי באבחון זיהום שהתפתח בכתף וגרם לו לנזקים רבים, חרף תלונותיו על כאבים במקום.

 

טיעוני בעל הדין

 

לטענת המבקשים, היה ראוי לדחות את התביעה על הסף לאור העובדה שהמדינה ושלוחיה – כגון בית החולים, אינם אחראים בנזיקין למחלתו של אדם שנגרמה לו בתקופת שירותו הצבאי ובעקבותיו. זאת מכוח חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב – 1952. המבקשים טענו שעילת התביעה של המשיב הייתה מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959. מאחר והלה מיצה עילת תביעה זו עת פנה לקצין התגמולים, שהכיר בפגיעתו וזיכה אותו בתגמולים, הרי שדין התביעה דנן היה להידחות על הסף.

 

מנגד, המשיב טען שלפי סעיף 36 לחוק הנכים, ניתן לנהל הליך אזרחי מכוחו של חוק אחר, במקביל להליך המתנהל לפי חוק הנכים, על מנת לקבל פיצוי ראוי. לא זו אף זו, המשיב טען שמתן פטור לבתי חולים מאחריות בגין רשלנות רפואית כלפי חיילים היה עשוי להביא למצב לא ראוי מבחינת מדיניות משפטית כלפי אזרחים וחיילים.

 

דיון והכרעה

 

לאחר עיון בטענות הצדדים, השופט החליט לקבל את הבקשה ולדחות את התביעה על הסף. הסיבה המרכזית לדחיית התביעה הייתה חוק הנזיקים האזרחיים, בו נקבע במפורש שהמדינה ובית החולים כשלוחה, נהנים מחסינות מפני תביעות רשלנות של מי שניזוק במהלך ובעקבות שירותו הצבאי. עיקרון זה אף הוזכר בפסיקה פעמים רבות והודגש שלא ניתן לתבוע לפי חוק הנכים ובמקביל, לתבוע את המדינה בנזיקין. למעשה, למי שנפגע במהלך ובעקבות שירותו הצבאית, עומדת עילת תביעה רק מכוח חוק הנכים ועליו להפנות טענותיו לקצין התגמולים, על מנת לקבל פיצויים. נקבע שמנגנון הפיצוי שנקבע בחוק הנכים הינו ייחודי, מוחלט ומוגדר ולכן, המחוקק ייחד את עילת התביעה למסגרת חוק הנכים.

 

במקרה זה, התביעה הייתה בגין עילות שהיו ניתנות לתביעה רק מכוח חוק הנכים. לא זו אף זו, התובע תבע לפי חוק זה והוכר כנכה צה"ל ונקבעה לו נכות בשיעור של 54%, כך שהוא היה זכאי לתגמולים ושיקום.

 

באשר לטענת המשיב בדבר תחולת סעיף 36 לחוק הנכים, השופט הדגיש שהוראת חוק זו לא הייתה רלוונטית. זאת מאחר והיא הוראה כוללת, שאינה גוברת על הוראות החוק הפרטניות שבחוק הנזיקים האזרחיים, לפיהן למדינה פטור מתביעות נזיקיות של מי שנפגע במהלך ובעקבות שירותו הצבאי. לבסוף, טענת המשיב בדבר יצירת מדיניות משפטית לא ראויה נדחתה האף יא וכאמור, הבקשה התקבלה והתביעה כולה נדחתה על הסף.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

המחוקק קבע, כי חוק הנכים הינו האכסניה הנכונה והיחידה לתגמול ושיקום מי שנפגע תוך ועקב שרותו הצבאי... 

האם ניתן היה לאבחן את סרטן בלוטת התריס במהלך הבדיקות בשרשרת החיול או במרפאה בניצנים? האם תזכה משפחתה של החיילת שנפטרה בעקבות מחלת הסרטן לפיצויים מתוקף חוק הנכים? קראו עוד... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

רשלנות רפואית של רופא צבאי בבסיס טירונים - לא הפנה את החייל לבדיקות המתאימות למרות ממצא חריג בעת תרומת דם... 

רופא בלשכת גיוס לא אבחן את הגידול המולד ממנו סבל התובע, האם מדובר ברשלנות רפואית של הרופא הצבאי? 

רשלנות רפואית - האם קיים קשר בין התפתחות מחלת סרטן בלוטת התריס אצל חייל בצבא הקבע, והאם הטיפול אשר זכה לו החייל במהלך שירותו היה הולם?  

האם מדינת ישראל תשא באחריות לטיפול רפואי רשלני, לכאורה, שניתן לחייל מילואים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... את מי תובעים? פסקי דין מלאים ומתוקצרים...  

חייל התגייס עם בעיות לב, האם החמרתן בזמן השירות הצבאית תזכה אותו בהגדרת "נכה צה"ל"? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

עוד נדגיש כי הצבא חייב לדאוג לבריאותו של החייל שנזקק לשירותים רפואיים בעת היותו חייל - שירותים של הרשויות הצבאיות המפנות אותו באמצעות גורמים צבאיים למתן טיפול... 

המדינה וביה"ח כשלוחה, נהנים מחסינות מתביעות רשלנות של מי שנזקו נגרם במהלך ועקב שירותו הצבאי, זכות התביעה של המשיב כנגד המדינה מצומצת אך ורק במסגרת חוק הנכים... 

הגורמים הרפואיים הצבאיים השלימו את בירור מצבו הרפואי ונמצא כי התובע סובל מ-AVN בראש עצם הירך משמאל 

כאביה הפכו לבלתי נסבלים וקשים מנשוא, גם אז הוחזרה העוררת ליחידתה כשרופא היחידה מספק לה תרופות לשיכוך כאבים, אותם היתה צריכה לקחת על פי שיקול דעתה....האם זהו טיפול רפואי הולם? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... תגיות: מעקב הריון, אובדן כושר עבודה,