www.rashlanut-refuit.org

תוצאות בדיקת אולטראסאונד לאחר 20 שנה, האם נזק ראייתי והעדר רשומה רפואית?

תוצאות בדיקת אולטראסאונד לאחר 20 שנה, האם נזק ראייתי והעדר רשומה רפואית?

בית המשפט המחוזי נדרש לדון בתביעה שעניינה רשלנות רפואית בהריון. התובעת, אישה חרדית, הגישה את התביעה כנגד בית החולים "הדסה" עין כרם ותחנת טיפת חלב בשכונת סנהדריה. בכתב התביעה, אשר עסק במעקב אחר הריון בשנת 1990, נטען כי לתובעים אירע נזק ראייתי בגין אי המצאת תוצאות בדיקת אולטרא סאונד שנערכה במהלך ההריון.

 

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שארעו למעלה מ-18 שנה לפני הגשתה.


אחד מן הנזקים הראייתיים הנפוצים ביותר בתביעות רשלנות רפואית הינו העדר רשומה רפואית או רשומה רפואית חסרה. כמו כן, בדיקת אולטרה סאונד הינה רשומה רפואית על פי תקנה 1 לתקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1976.

 

עם זאת, לא כל סתירה ברישום הרפואי מביאה מיד להעברת נטל ההוכחה. ישנן סתירות, שעל אף שאין עליהן מענה מפורש, הן אינן נוגעות בשורש המחלוקת ועל כן - כשלעצמן אינן מספיקות כדי להעביר את נטל ההוכחה. הזכות להעברת נטל הראייה קמה רק כאשר היעדר הרישום נוגע ללב השאלה שבמחלוקת.

 

האם צריך לשמור תוצאות אולטראסאונד במשך שנים?

 

בית המשפט קבע כי לתובעים במקרה דנן לא נגרם נזק ראייתי בשל כך שלא ניתן להציג את תוצאת בדיקת האולטראסאונד שבוצעה ביוני 1990. ראשית, ממצאי הבדיקה לא יכלו לשפוף אור לגבי אופן הטיפול בתובעת בתחנת טיפת חלב. התובעים טענו כי הרופא המטפל לא הפנה את התובעת לבית החולים למרות שהלינה בפניו כי אין היא חשה בתנועות בעובר. אי לכך, בדיקת האולטרא סאונד איננה נוגעת לסלע המחלוקת בין הצדדים.

 

שנית, התובעת עצמה הודתה בגיליון הסיכום שהוצג בבית המשפט, מיום אשפוזה בבית החולים לצורך ביצוע הניתוח הקיסרי, כי תוצאות בדיקת האולטרא סאונד היו תקינות.

 

התובעים התמהמהו בעצמם בהגשת התביעה במשך שנים

יחד עם זאת, תוצאות בדיקה של האולטרה סאונד אינם עונים על הדרישה של "נעשו לשם קבלת אדם לבית חולים, הטיפול בו ושחרורו ממנו" או על הדרישה "מסמכים אחרים שנעשו בבית חולים". יתרה מזאת, לפי התוספת לתקנות בריאות העם, ספק אם הייתה חובה לשמור את תוצאות הבדיקה של האולטרה סאונד מעבר לעשר שנים, קבעו השופטים.

לא זו אף זו, הטענה בדבר נזק ראייתי נשמעה צורמת, עת התובעים התמהמהו בהגשת התביעה. כבר בשנת 2001 ייצגם עורך דין אחר, אך הם לא מיהרו להגיש את התביעה והמתינו ארבע שנים נוספות בהגשתה. אי לכך, ספק אם במקרה זה יש מקום לתלונותיהם על מסמכים שאבדו בחלוף הזמן.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...