www.rashlanut-refuit.org

שיקולים למתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית

שיקולים למתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית

תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי בעל דין אשר מגיש תביעה ומעוניין לבסס טענותיו על עניין שברפואה, חייב לצרף חוות דעת רפואית לכתב התביעה. תקנה 137(א) קובעת כי בעל דין אשר לא פעל כאמור, ובית המשפט לא פטר אותו מכך, במהלך הדיונים בבית המשפט השופט לא יזדקק להוכחה של עניין שברופאה מטעמו בנושא הנדון.

 

תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי אמורה לשקף למעשה את אחד הכללים הבסיסיים של המשפט האזרחי – "המוציא מחברו עליו הראיה". במקרים בהם מוגשת תביעה בגין רשלנות רפואית, חוות הדעת של המומחה מטעם התובע היא העניין המקצועי המהותי אשר מקים את עילת התביעה. זאת להבדיל מחוות דעת בתחומים אחרים. בשל מרכזיותה של חוות הדעת הרפואית בתביעות בעניין רשלנות בטיפול רפואי, הכלל הוא כי עליה להיות מצורפת לכתבי הטענות.

 

עוד מאמרים בנושא:
פסילת חוות דעת רפואית בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?
רשלנות רפואית - חוות דעת סותרות

 

אין להתעלם מהאמור בתקנה 127 סיפא לתקנות סדר הדין האזרחי. בית המשפט הינו בעל סמכות לפטור את התובע מצירוף חוות דעת רפואית מטעמו. עם זאת, בית המשפט ישתמש בסמכותו זו במשורה ותוך נימוק טעמים מיוחדים אשר יירשמו. הרציונאל העומד מאחורי הסמכות שהעניק מתקין התקנות לבית המשפט הוא כי ישנם מקרים בהם אין לחסום את דרכו של צד מלהוכיח עניין ברפואה וזאת מחמת חשש לגרימת עוול.


שיטת המשפט בישראל היא השיטה האדברסרית. דהיינו, בעל דין חייב להביא את ראיותיו באופן עצמאי והכלל הוא כי "המוציא מחברו עליו הראייה". לפיכך, בתי המשפט עושים שימוש בסמכותם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת רפואית רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, ולא כתחליף לחובתו של בעל הדין.


מהם הטעמים המיוחדים אשר מצדיקים פטור מצירוף חוות דעת?

 

הטעמים המיוחדים אשר בגינם בית המשפט ימנה מומחה רפואי מטעמו במקום חוות דעת רפואית מטעם התובע נדונו לא אחת בפסיקה. ראשית, יש לציין כי שכר טרחתו של המומחה הרפואי הנ"ל משולם על ידי שני הצדדים באופן שווה. שנית, לא די בחיסרון כיס בלבד בכדי להצדיק מינוי מומחה רפואי. התובע צריך להציג בפני בית המשפט צורך בחוות הדעת ותשתית המבססת במידה מספק צורך זה. מהותו של צורך זה נדונה בשורה של פסקי דין. הלכה פסוקה היא כי צורך זה מהווה למעשה ראייה לנכות רפואית או עניין אחר שברפואה. הדברים נכונים, במיוחד, כאשר מדובר בתובענה שעילתה רשלנות רפואית (להבדיל, למשל, ממקרה בו בעל הדין מנסה להוכיח נזק מסוים).

 

בבר"ע (מחוזי חיפה) 1775/07 - חיים ענבל נ' דאנס בר/צוות בראבו ואח', השופט יצחק עמית מנה את השיקולים העומדים מאחורי בית המשפט במקרים אלו (מדובר ברשימה לא סגורה, כמובן):

  • תפקידה של תקנה 127 לתקנות היא להיות בתור מסננת ראשונית למניעת תביעות סרק בתביעות רשלנות רפואית.ידוע כי חוות הדעת הרפואית היא שמקימה את עילת התביעה ואי הגשת חוות דעת מטעמו של התובע, מעוררת ספק לגבי העילה.
  • במקרים בהם יש לבית המשפט ספק של ממש בחוזקה של התביעה במישור האחריות, אין למהר במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, תוך פטירת בעל דין מחובתו לפי תקנה 127.
  • בית המשפט מתחשב שפטור מהגשת חוות דעת עלול לבוא על חשבון הנתבעים. עם זאת, מנגד, בית המשפט חייב להביא בחשבון שחסימת דרכו של בעל דין מלהוכיח את תביעתו, אך בשל חסרון כיס, משמעה פגיעה בזכות הגישה לערכאות.
  • מבקש הפטור נדרש להרים נטל הוכחה כבד על מנת להראות שהוא יכול לממן חוות דעת מטעמו. בית המשפט מביא בחשבון במקרים אלו את זהות התובע ואת מהות חווה"ד שהוא מבקש להביא.
  • מינוי מומחה מטעם בית המשפט עלול לחסוך בדיקת התובע ע"י מספר מומחים, על כל המשתמע מכך. לעיתים, יש בבדיקה עצמה משום אי נוחות רבה לתובע.
  • כאשר בעל דין מבקש לפטור אותו מלהגיש חוות דעת של מומחה מטעמו, הוא מוותר על יתרון דיוני וראייתי, דבר העשוי ליתן יתרון ראייתי בידי הנתבעים. נימוק זה מכתיב, דווקא, נקיטת מדיניות מקלה ביישומה של תקנה 127 סיפא.
  • סמכותו של בית המשפט למנות מומחה מטעמו, באה לסייע לפתרון הסכסוך באופן יעיל, ומגשימה בכך את מטרת ההליך השיפוטי.
  • כמובן שאת משקלו של כל שיקול והאיזון הנכון בין כל השיקולים קובע בית המשפט על פי נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?