www.rashlanut-refuit.org

התיק הרפואי נמצא לאחר הגשת כתב תביעה - האם יתקבל?

התיק הרפואי נמצא לאחר הגשת כתב תביעה - האם יתקבל?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית, מסתמכות באופן ברור על הרשומות והתיקים הרפואיים הרלבנטיים לתביעה. עם זאת, פעמים רבות מדובר באירועים שקרו לפני שנים לא מעטות, ולא אחת מתקשים הרופאים להמציא את המסמכים המתאימים. שימו לב, מבחינת התובעים המצב אינו אבוד גם במקרים בהם רשומה רפואית נעדרת. העדר רשומה רפואית עלול נטל הראייה המשפטי לעבור לכתפיו, ועליו יהיה להוכיח את אי הרשלנות. מהו אם כן הדין במקום בו התיק הרפואי נמצא לאחר הגשת כתב התביעה, למרות שנאמר לתובעים כי התיק אבד?


הורים ובנם הגישו תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה נגד בית החולים סורוקה. עוד בטרם הוגשה התביעה, פנו ההורים בעתירה לבית המשפט כי יורה לבית החולים להמציא בעבורם את הרשומות הרפואיות הנוגעות ללידה. בפסק הדין בעניין זה ניתן תוקף להסכמת הצדדים כי בית החולים יערוך חיפוש ויאתר את מלוא הרשומות נשוא התובענה.

 

בהמשך הועבר לידי התובעים תצהיר ובו נאמר כי התיק הרפואי אבד ולא נמצא, למרות חיפושים יסודיים. לפיכך, התביעה הוגשה על סמך העדר הרשומה הרפואית, וחוות הדעת של המומחים מטעמה הסתכמה על יסודות אלו.

 

התיק הרפואי במסגרת הכנות ההגנה


לקראת הגשת כתב ההגנה מטעם בית החולים סורוקה, ועל מנת להסתייע בהכנתו, ביקשה עורכת הדין מטעם בית החולים כי ההורים יעבירו לידיה את המסמכים הרפואיים אשר ברשותם. מסמכים אלו נמסרו לב"כ כוח בית החולים, וסמוך להגשת כתב ההגנה מסר לפתע בית החולים את התיקים הרפואיים הרלבנטיים לגבי הלידה.


בית המשפט ערך דיון בסוגיה מיוחדת זו וקבע כי לא צריך לערוך חקירה בשאלת מועד מציאת המסמכים. השופטים קבעו כי יש לאפשר להורים להגיש חוות דעת מתוקנת לאחר שיועברו המסמכים לידם. עם זאת, טענת ההורים הייתה כי על בית המשפט להורות לבית החולים להתגונן על בסיס כתב התביעה המקורי (בטרם נמצא התיק הרפואי). לטענתם, מסמכים אלו "הועלמו מהם בזדון בכדי למנוע את גילוי הרשלנות". כמו כן, ההורים דרשו כי בית המשפט יבחן לעומק מדוע נמצאו המסמכים לפתע, עם כתיבת כתב ההגנה.

 

עיקרון גילוי האמת חשוב מדיני הראיות 


בית המשפט קבע כי דין הבקשה להידחות והצדדים יציגו את טיעוניהם בהתאם לתיק הרפואי אשר נמצא. כמו כן, השופטים ציינו כי התובעים לא הציגו כל טיעון המראה על עילה מספקת לדיון מחודש בנסיבות מציאת התיק הרפואי.

 

בפסק הדין נקבע כי בית המשפט המחוזי החליט לאפשר את הגשת חוות הדעת מטעם הצדדים המתייחסת גם למידע שבתיק הרפואי, שכן קיימת חשיבות לבירור האמת על פני דיני הראיות והליכי הצגתן.

 

"יש לזכור עוד כי החלופה האחרת שעמדה לפני בית המשפט היא ניהול התביעה על בסיס מסמכים חסרים וחלקיים, דבר אשר היה מקשה על הוכחת נסיבות המקרה", נכתב בפסק הדין.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין - ניתוח קיסרי וביצוע זריקת אפידורל על ידי מתמחה, האם רשלנות רפואית?

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

פסק דין - בעקבות רשלנות רפואית פרצה שריפה בחדר ניתוח ונגרמו לחולה כוויות

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

פסק דין - נפגע רשלנות רפואית מחוסר הכרה יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

פסק דין בעניין פרוטוקול ועדה רפואית בתפקיד ראיה במסגרת תביעת רשלנות

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

פסק דין בעניין אי ניהול רשומה רפואית מסודרת - רשלנות רפואית בטיפול בפג

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

פסק דין בעניין צו אנטון פילר - כינוס נכסים בתביעת רשלנות רפואית

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין - האם יהיה ניתן לתקן כתב תביעה לאחר מציאת תיק רפואי בבית החולים?

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - האם דחיית תביעה בגין אובדן צילומי רנטגן?

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

פסק דין - העברת נטל ראייה לאחר ליקוי ברשומה רפואית בניתוח קיסרי

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

תוצאות בדיקת אולטראסאונד לאחר 20 שנה, האם נזק ראייתי והעדר רשומה רפואית?

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

סיבת המוות לא ידועה - האם היה סירוב לניתוח לאחר המוות?

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

צילום רנטגן חסר לאחר 20 שנה, האם העדר רשומה רפואית?

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

השחתת ראייה, מה המשמעות המשפטית בתביעת רשלנות רפואית

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

האם דין רשומה מצומצמת כדין העדר רשומה רפואית?

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

נטל הראייה בעקבות העדר רשומה רפואית - ניתוח כריתת גידול בצוואר הרחם

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

העדר רשומה רפואית במהלך טיפול לאבחון גידול סרטני

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

פסק דין בעקבות אי ביצוע מעקב אחרי חולה וגרימת שיתוק

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

עיוורון לאחר טיפול רפואי, האם רשלנות רפואית?

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...