www.rashlanut-refuit.org

רשלנות רפואית - האם שתיקה מפורשת כהסכמה מדעת?

רשלנות רפואית - האם שתיקה מפורשת כהסכמה מדעת?

בית המשפט העליון נדרש לדון בערעור שהוגש לפתחו בעקבות תביעה בגין רשלנות בלידה, אשר נדחתה בבית המשפט המחוזי. המערערים, אשר היה זה ההיריון העשירי שלהם, טענו כי מותה של בתם בגיל שנתיים בלבד נבע בשל רשלנות רפואית של רופאי בית החולים ביקור חולים במהלך לידתה.

האישה טענה, בין השאר, כי לא נתנה את הסכמתה לטיפול בפיטוצין (תרופה הניתנת לצורך זירוז לידה) ואי לכך הפרו הרופאים את חובתם כלפיה. בית המשפט העליון בחן את הגיליון הרפואי והעדויות מטעם הצדדים וניסה להתחקות אחר השאלה - האם נתנה התובעת את הסכמתה למתן התרופה או לאו. לצורך הכרעתו נעזר בית המשפט המחוזי בנייר עמדה שכותרתו "לידה לדנית אחרי ניתוח קיסרי קודם" אשר נכתב על ידי האגודה הישראלית למיילדות ולגניקולוגיה, ופורסם במאי 1997. נייר העמדה, שהיה מקובל על שני הצדדים, שימש כתשתית מקצועית במסגרת מבחן ה"רופא הסביר" בסוגיה נשוא התובענה.

 

 

ע"פ נייר העמדה - אי הסכמה צריכה להיות מנוסחת בכתב


המערערים סמכו את טענותיהם על הסעיפים בנייר העמדה הקובעים כי שימוש בפיטוצין דורש את הסכמת היולדת על פי חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996. עם, בהמשך נייר העמדה מצוין כי כאשר היולדת אינה מסכימה לקבל פיטוצין, עליה להביע בכתב את דרישתה להנתח בניגוד להמלצה הרפואית. השופטים קבעו כי במקרה דנן לא הביעה המערערת את רצונה בניתוח קיסרי בכתב, כנדרש על פי נייר העמדה. זאת ועוד, השופטים קבעו כי לא ניתן לטעון שהמערערת לא הביעה את הסכמתה לטיפול.

 

השופטים קיבלו את פסיקתו של בית משפט קמא אשר קבע שהמערערת אמנם לא הסכימה למתן הפיטוצין אך גם לא הביעה התנגדות לקבלת התרופה. השופטים ציינו כי המערערת לא הביעה התנגדות מסוג זה גם בשלב בו הודיעו לה הרופאים (לאחר בדיקת אולטרסאונד) שלא ניתן לשחררה לביתה בשל נוזל סביב לבו של העובר ועל כן יש ליילדה. לא זו אף זו, בית המשפט העליון קיבל גם את קביעתו של המחוזי וציין שהמערערת לא הביעה כל התנגדות גם מקום בו ניתן הפיטוצין בפועל.

 

שתיקה מפורשת כהסכמה


בית המשפט אמנם קיבל את טענותיהם של המערערים על כך שהיו מעוניינים להיוועץ עם רב, אך תשובתו של הרב בוששה להגיע והזמן החל לדחוק. אי לכך, הוכח בבית המשפט כי המערערת לא הביעה כל התנגדות למתן הפיטוצין, גם בהתאם למצבה הקליני לפני הלידה נשוא התובענה.

כמו כן, המערערת נשאלה על הנושא שוב ושוב במהלך עדותה, ולא השכילה להמציא כל הסבר ממשי מדוע לא התנגדו היא ובעלה באורח ברור לקבלת התרופה. זאת ועוד, המערערים אף לא השכילו להוכיח שלא עשו ולו דבר אחד על מנת להביא להפסקת קבלתה של התרופה.

וכך סיכם השופט את פסק הדין:

"אני סבור כי במקרה דנן, גם אם הייתה מוטלת על בית החולים חובה למסור למערערת מידע בדבר הסיכונים שבשימוש בפיטוצין, לא ניתן לומר כי נפגעה האוטונומיה של המערערת. מסקנתי זו נובעת מהעובדה לפיה המערערת ידעה שהטיפול בפיטוצין כרוך בסיכונים ולפיכך לא ניתן לטעון כי נפגעה יכולתה לקבל החלטה מושכלת. אי לכך, הדבר אינו עולה לכדי פגיעה באוטונומיה, והכול כפי שעולה מן העדויות".
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

הרחבת ניתוח ללא הסכמה , פגיעה באוטונומיה - התובע החל לסבול מתסמונת אפיקונדליטיס במרפק ימין אשר מכונה גם TENNIS ELBOW. התובע עסק בפעילות ספורטיבית ענפה ונהג לשחק טניס, כדור סל, ג’ודו ולשחות.  

לטענת התובע, מיד עם סיום מתן שתן, החלו טפטופים. לפיכך פנה התובע לאורולוג קופ"ח כללית, שהפנה אותו לבדיקות אולטרה סאונד ול-סי.טי.  

בעקבות ברית מילה רשלנית, התפתח באיבר מינו של התינוק נמק. האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית נגד מוהל? 

התובעת קיבלה הזרקה אפידורלית באזור הצוואר במטרה לשיכוך כאבים אך נגרם לה שיתוק בידה השמאלית. 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית, לכאורה, בגין נזקים שנגרמו לאחר ביצוע ניתוח גב כיאות. האם כל נזק מהווה עילה להגשת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

העדר רשומה רפואית במהלך ניהול לידה והעברת נטל ההוכחה בתביעה שעניינה רשלנות רפואית במהלך לידה. אירוע פרע כתפיים שהביא לשיתוק בידו של התינוק... 

האם קיבל הרופא את הסכמתו מדעת של המטופל לביצוע הניתוח בהרדמה מקומית? תביעה שעניינה רשלנות רפואית הוגשה לבית המשפט... 

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

בית המשפט אמנם קיבל את טענותיהם של המערערים על כך שהיו מעוניינים להיוועץ עם רב, אך תשובתו של הרב בוששה להגיע והזמן החל לדחוק. אי לכך, הוכח בבית המשפט כי המערערת לא הביעה כל התנגדות... 

מהו היקף אחריותו של רופא בנוגע לקבלת הסכמה מדעת לטיפול חדשני. להלן פסק דין בגין רשלנות רפואית בניתוח כריתת טחורים ופוליפים בשיטת מכלב... 

בית המשפט קבע כי יש לדחות תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה על ידי תובעת בעקבות טיפול רפואי שניתן לה לאחר תאונת דרכים... 

חובת קבלת ההסכמה מדעת מעולה חדש מאתיופיה. האם רשלנות רפואית מצידם של הרופאים המטפלים? 

מהי חובת הגילוי המוטלת על חולה, במסגרת דוקטרנית ההסכמה מדעת, בקשר לבדיקה כאשר אין סממנים חיצוניים לעריכתה... 

האם אופציית ניתוח בחו"ל חייבת להגיע לבחינת המטופל? האם במידה ומטופל לא ידע על אפשרות לבצע את הניתוח במקום אחר חוץ מישראל, קיימת כנגד הרופאים עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח? 

התביעה הוגשה על ידי מטופל אשר ידו נקטעה בבית החולים, ולטענתו ההתדרדרות במצבה של היד נבע בגין הרדמה מקומית רשלנית... האם ביצוע ההרדמה לצורך הניתוח נעשה ללא קבלת הסכמה מדעת? 

כל חולה זכאי לקבל מרופאיו פירוט מלא לגבי סיכונים לפני טיפול או ניתוח. האם רופאים אשר לא סיפרו למטופל לגבי סיכון נדיר חייבים בפיצויים בגין רשלנות רפואית? 

האם העדר הסכמה מדעת והעדר רשומה רפואית, עולים כדי רשלנות רפואית במהלך ניתוח לטיפול באגודל קופץ? 

האם ניתן להשיג הסכמה מדעת מחולה השוכב על שולחן הניתוחים ונמצא תחת השפעתן של תרופות טשטוש? האם מדובר ברשלנות רפואית? תגיות: תופעות לוואי,