www.rashlanut-refuit.org

רשלנות רפואית לפי המשפט העברי

רשלנות רפואית לפי המשפט העברי

אחריותו של רופא אשר גרם לחולה נזק במהלך טיפול מצאה ביטוי בשורה של כתבים ספרותיים בהלכה היהודית. פרופ' אברהם שטיינברג, אחד המומחים הגדולים בתחום האתיקה הרפואית, עסק בהרחבה בעניין זה באנציקלופדיה הלכתית רפואית, חלק ד'. הרמב"ם התייחס לרשותו של רופא לרפא, בתורת האדם עניין הסכנה, כרשות אשר לא נועדה להתיר את ריפוי הזולת, אלא על מנת לעודד אנשים לעסוק ברפואה ולהסיר מליבו של הרופא את החשש שמא ייטעה ויימצא אשם בגרימת נזק רפואי או חלילה בהריגת אדם.


במרוצת השנים התפתחו הלכות מיוחדות אשר העניקו לרופאים חסינות מסוימת מפני אחריותם בנזיקין. הלכות אלו נועדו למנוע חשש מליבם של אנשים לעסוק ברפואה, וזאת על ידי הקלת עול האחריות המוטל על רופאים ומטפלים. בתוספתא למכסת בבא קמא, פרק ו' הלכה יז', נאמר כי רופא אומן שריפא ברשות בית דין, והזיק, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ממקור זה עולה כי ללא קשר לנסיבות התרחשותו של הנזק, הרופא המומחה אשר קיבל אישור לעסוק ברפואה מבית הדין, פטור מאחריות בנזיקין בדיני אדם.

 

בתוספתא למסכת גיטין, פרק ג' הלכה ח', קיימת מסקנה שונה אשר מבחינה בין נזק אשר נגרם במזיד לבין נזק אשר מקורו בשגיאה. על פי הלכה זו – רופא אומן אשר ריפא ברשות בית דין והזיק בשוגג פטור, אך רופא שהזיק במזיד חייב מפני תיקון העולם. דהיינו, קיימת גם הנמקה להענקת חסינות לרופא מומחה מפני אחריות בנזיקין – מפני תיקון העולם. מקור שלישי העוסק בכך הינו התוספתא למסכת בבא קמא, פרק ט' הלכה יא'. כאן נאמר כי רופא אשר ריפא ברשות בית דין והזיק פטור.

 

רבי שמעון בן צמח דוראן פירש את המושג "מזיד" כמושב המקביל ל"יותר מן הראוי". משכך, ההלכות אשר פוטרות את הרופא מאחריות עוסקות בנזק אשר נגרם כתוצאה מהענקת טיפול רפואי סביר. לעומת זאת, הלכות אשר מטילות אחריות בנזיקין על כתפיו של הרופא עוסקת בטיפול שאיננו סביר. הרב מאיר שמחה הכהן מדוינסק, טען מנגד כי לא ניתן ליישב בין ההלכות האמורות ועל כן יש להסיק כי המקורות משקפים אפוא מחלוקת העוסקת בשאלה – האם יש לפטור אדם מאחריות בנזיקין כאשר הנזק נגרם כתוצאה מעשיית מצווה שהיא ריפוי אדם.


רשלנות פושעת, האמנם?


הטלת אחריות על רופא בגין רשלנות רפואית נובעת בעיקר מטיב הטיפול אשר העניק האחרון למטופל. בערוך השולחן נקבע למשל כי טעות בתום לב מבחינה מקצועית איננה מצדיקה את הטלת האחריות בנזיקין על הרופא. לעומת זאת, נקבע שם כי טעות אשר נעשתה תוך כדי רשלנות פושעת, או פעולה לא נכונה אשר בחוסר תשומת לב נעשתה, ייתכן וקיימת לניזוק עילה כנגד הרופא – גם בדיני אדם.

 

עוד מאמרים בנושא:
רשלנות רפואית בניתוח להסרת גידול ממאיר בכליה, מתי ניתן לתבוע פיצויים?
רשלנות רפואית בניתוח עיניים לתיקון פזילה, מתי ניתן לתבוע פיצויים?
רשלנות רפואית בניתוח להחלפת מפרק ירך, מתי ניתן לתבוע פיצויים?
רשלנות רפואית בטיפולי רפואה אלטרנטיבית, מתי אפשר להגיש תביעת פיצויים?
רשלנות רפואית ברפואת ילדים: מתי ניתן להגיש תביעת פיצויים?

 

הרב שלמה דייכובסקי, ב"מתשובותיו של הרב לרופא" (תחומין יז, תשנ"ז, עמ' 327), כתב כי רופא אשר לא עיין בספרות המקצועית ונמנע מלהתייעץ עם רופאים בכירים ממנו הינו רופא הנושא באחריות לנזקים שגרם. גם משו"ת בית אהרן, חלק א, יורה דעה, סימן ב, אות ג ומשו"ת מעשה אברהם חלק א, יורה דעה, סימן נה עולה כי רשלנות פושעת הינה התעלמות מדעות אחרות של מומחים. רשלנות זו מצדיקה אפוא הטלת אחריות על רופא במקרה בו התעקשותו על טיפול (המתאים לדעתו) גרמה לחולה נזק.


בשו"ת ציץ אליעזר חלק ה, קונטרס רמת רחל, סימן כ"ג נקבע כי חולה אשר סובל מנזק שהינו תוצא של טיפול שגוי בגין חוסר תשומת לב ראויה, יכול לבקש הטלת האחריות על הרופא. משו"ת נשמת אברהם חלק ה, יורה דעה, סימן שלו, סוף ס"ק א , עולה כי ישנה אף החמרה מסוימת. כאן נטען כי אין הבדל בין נזק אשר נגרם כתוצאה ממחדל, לבין נזק אשר נגרם בשל פעולה שגויה. בשני המקרים מדובר ברופא אשר נמנע מלתת את הטיפול הראוי ועליו לחוב בנזיקין.


רישיון ומומחיות


גורם נוסף אשר משפיע, לפי ההלכה היהודית, על רשלנותו של רופא בפעילותיו הוא נושא המומחיות והרישיון. מדברי השולחן ערוך (יורה דעה, שימן שלו, סעיף א'), רשות בית הדין אשר נזכרת שם מהווה אפוא רישוי מקצועי. בהתאם לכך, רופא בן זמננו אשר מורשה לעסוק ברפואה הינו פטור מאחריות לנזק שנגרם במהלך הטיפול, וזאת כל אימת שלא מדובר ברשלנות פושעת.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח כריתת רחם - פגיעה בעצב

פגיעה בעצב עקב ניתוח כריתת רחם רשלני - התובעת עברה ניתוח לכריתת רחם וטפולות בבית חולים ע"ש קפלן ברחובות שנמצא תחת ניהולה ו/או בבעלותה של הנתבעת, קופת חולים של ההסתדרות הכללית.  

פסק דין בנוגע לזריקת אפידורל רשלנית - התפתחות תסמונת Drop Foot

האם בעקבות זריקת אפידורל שנעשתה תוך רשלנות רפואית - נגרמה לתובעת תופעת Drop Foot 

פיצויים לאחר רשלנות רפואית בביצוע ניתוח למטופל הסובל מאיטמות במעי הגס

התובע נולד סובל מתסמונת רשלנות רפואית vater. התובע נזקק ובין היתר לניתוחים לתיקון מום בוושת ובקנה הנשימה ולקיבוע אבי העורקים. לאחר מכן נותח התובע בשיטת פניה לפתיחת איטמות המעי הגס... 

הסכמה מדעת לביצוע הרדמה מקומית ולא הרדמה כללית - האם רשלנות?

האם קיבל הרופא את הסכמתו מדעת של המטופל לביצוע הניתוח בהרדמה מקומית? תביעה שעניינה רשלנות רפואית הוגשה לבית המשפט... 

רשלנות רפואית בטיפול על ידי מתמחה - לידה תוך מתן פטוצין

האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד... 

האם מתמחה אשר לא אבחן מחלה ולא התייעץ עם רופא מומחה התרשל?

האם רופא מתמחה חייב להתייעץ עם רופא בכיר ממנו במקום בו הוא אינו משכיל לאבחן את המחלה ממנה סובל המטופל? 

רשלנות רפואית - שירותי רפואת חירום לא תיקנו לחצן מצוקה

האם חברה המעניקה שירותים רפואיים לשעת חירום, באמצעות לחצני מצוקה, פעלה ברשלנות כלפי אחד ממנוייה כאשר לא תיקנה את לחצן המצוקה שברשותו? 

נטל הראייה בעקבות העדר רשומה רפואית - ניתוח כריתת גידול בצוואר הרחם

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

התקף לב סוער מול התקף לב שקט, האם רשלנות רפואית?

תופעות אלו - שכולן היו גלויות לאנשי הצוות הרפואי - לא טופלו, לטענת המשפחה באופן ראוי וסביר, ומשכך לא אובחן אירוע הלב שגרם באופן ישיר למותו של המנוח... 

רשלנות רפואית בגין אי שמירה על חולה סכיזופרניה ומניעת התאבדותו

בית המשפט קבע, תוך הסתמכות על דו"ח ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, כי בית החולים תל השומר אשם ברשלנות רפואית כלפי מטופלת שאושפזה במחלקה הפנימית במוסד... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

האם רופא אשר דיווח לפי חוק כלי ירייה התנהל ברשלנות כלפי מטופל?

האם רופא אשר דיווח על מטופל מכוח הוראות חוק כלי ירייה ופקודת התעבורה, התנהל ברשלנות שגרמה נזקים לפציינט? 

תביעה בגין רשלנות רפואית בבית חולים והפעלת חוק חקירת סיבות מוות

האם ניתן להפעיל את סעיף 19 לחוק חקירת סיבות מוות כאשר מדובר בהליך בגין רשלנות רפואית? 

תביעת רשלנות בהריון לאחר אי הפניה לדיקור מי שפיר למרות כליות עובר גדולות

האם הרופאים היו צריכים להפנות אישה לדיקור מי שפיר לאחר שאובחנו אצל העובר כליות גדולות, בגבול העליון של הנורמה? האם רשלנות באבחון תסמונת דאון? 

תביעה נגד בית אבות בגין רשלנות לאחר נפילת קשישה במסיבת פורים

קשישה נפלה בבית אבות. האם מדובר בנפילה שהתרחשה בגין רשלנות הצוות הרפואי? 

אבנדיה ורשלנות רפואית - תביעה ייצוגית והסדר פשרה על סך 12 מיליון ש"ח

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה על סך 12 מיליון שקלים בגין רשלנות רפואית במתן תרופה בנוגע לאבנדיה... 

רשלנות רפואית חמורה של וטרינר ושלילת רישיון לצמיתות

ווטרינר אשר רישיונו נשלל על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, וזאת בשל "רשלנות חמורה", הגיש ערעור על כך לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי דין הערעור להידחות... 

האם רשלנות בית אבות גרמה לנפילת קשישה וכתוצאה מכך לפטירתה?

קשישה נפלה מספר פעמים בבית אבות. בני המשפחה הגישו, לאחר פטירתה של הקשישה כתוצאה מהנפילה האחרונה, תביעה כנגד בית האבות בגין רשלנות רפואית... 

בית המשפט העליון דחה ערעור שעניינו רשלנות במתן חיסון לתינוק

בית המשפט העליון קבע כי לא הוכחה רשלנות רפואית במתן חיסון לתינוק בשנת חייו הראשונה... 

ניתוח כריתת רחם והרמת שלפוחית שתן - האם נעשה ברשלנות?

האם בית החולים ביקור חולים התרשל בביצוע ניתוח כריתת רחם והרמת שלפוחית שתן? האם עסקינן ברשלנות רפואית בניתוח? תגיות: רשתית, הפרעות שינה, השתלת שיער, וגטציה, זריקת אלחוש, הידרוצלה, ציטרולינימיה, עצב הראיה,