www.rashlanut-refuit.org

רשלנות רפואית בהלכה היהודית

רשלנות רפואית בהלכה היהודית

המשפט העברי עוסק רבות בהגדרות ובהלכות הנוגעות לסוגיות של דיני נזיקין והריגה. להלן מספר היבטים בתחום הרשלנות הרפואית. כעיקרון, קיים בהלכה כלל לפיו אדם לעולם מועד. דהיינו, אדם אחראי למעשיו. ההלכה העברית קובעת כי כלל זה יפה ללא קשר לנסיבות המקרה - בין אם המעשה נעשה מחמת אונס, רצון, במזיד או בשוגג. בהלכה היהודית ישנה התייחסות גם למקרים בהם פלוני גרם נזקים לאלמוני במסגרת מעשים מסוימים כאשר הייתה לו אחריות לגבי זולתו.
 

שאלה זו עלתה בעיקר ביחס לרופאים או דיינים. ההלכה העברית יוצאת מנקודת הנחה בסיסית כי כל אחד הינו בסופו של היום בשר ודם ועל כן הוא יכול למעוד ולטעות. אי לכך, היהדות ביקשה להגמיש ולמתן את הסוגיות הקשורות בהטלת אחריות על רופא, וזאת מתוך חשש שרבים ימנעו מלעסוק במקצוע זה בשל ביקורת בגין טעויות שתגרמנה על ידם (מתוקף היותם, כאמור, אנשים בשר ודם העלולים לשגות).

 


ואכן, עולה השאלה מהו הדין לגבי רופא אשר בעקבות מעשיו גרם לנזק נפשי או גופני, או במקרים קשים למוות של מטופל. מחד, היהדות גורסת כי יש לזכות את הרופא ולהעניק לו מחילה, וזאת על מנת לעודד את מקצוע הרפואה חרף הסיכונים הכרוכים בו מבחינת החולים. דהיינו, ההנחה היא כי כאשר הרופא "השתדל ככל יכולתו לעשות את הטוב עבור המטופל", וכתוצאה מאונס או מחמת נסיבות מסוימות נגרמו נזקים לחולה, לא קמה אחריות כלפי האחרון לפצות את המטופל בגין נזקיו. הדבר דומה לרב חובל אשר משיט אוניה ונוסעיו נפגעים בשל סערה בים אשר הוא לא מצליח להתמודד עימה.


רשלנות רפואית בהלכה - גם אחריות


מאידך, היהדות מוצאת לנכון "לשעבד" רופאים לתקנות מחמירות ולהטיל עליהם עונשים משמעותיים בגין טעויותיהם. הרציונאל בעניין זה גורס כי יש למנוע רשלנות ולהחדיר ברופאים את משנה הזהירות הדרוש מבחינת טיפולים וניתוחים. למעשה, מומחים בתחום מעריכים כי ההלכה היהודית בחרה ללכת בנתיב של שביל הזהב בין שתי המגמות הנ"ל.


מחד, ההלכה מעניקה לרופא פטור מלא מתשלומי נזקי גוף אשר נגרמו כתוצאה משגיאה תמת לב בטיפול. הטעם לכך נובע מהרצון של "תיקון עולם" ומהכוונה שלא להדיר את רגליהם של אנשים טובים ומצוינים ממקצוע הרפואה. אי לכך, היהדות מציבה הגנה על רופאים מפני טעויות שאינן בשליטתם. מאידך, ההלכה העברית יודעת כי יש להטיל על רופאים עונשים משמעותיים במקרים של טעויות שהיה ניתן למנוע באופן סביר, וזאת בכדי לחדד לרופאים את חשיבות המלאכה המבוצעת על ידם מבחינת חיי אדם ושלמות הגוף.


הכללים המרכזיים בפסיקה היהודית מבחינת רשלנות רפואית


המקורות הראשונים בהם ניתן לראות עיסוק ברשלנות רפואית בהלכה נדונו בעיקר בתוספתא. ואכן, הסוגיה המשפטית-הלכתית הזו תפסה מקום מצומצם במיוחד בדיונים ההלכתיים. יש הסבורים כי הדבר נבע מכך שהדורשים נרתעו מהעמדתם של רופאים לדין וזאת בשל ההוקרה שהציבור הרחב רוחש להם, ובשל העובדה שהם מבצעים עבודתם נאמנה.

הפוסקים השונים דנים את הרופאים המזיקים או הממיתים תוך כדי שהם מגדירים את המעמד של הרופא מבחינה מקצועית-הלכתית. כמו כן, הפוסקים בחנו גם סוגיות כגון ידיעות הרופא, כוונותיו, הפעולות הרפואיות נשוא העניין והדרך בה הן בוצעו. להלן הכללים והפרטים המרכזיים מבחינה רשלנות רפואית בהלכה העברית:

 

  • רופא אשר גרם לנזק במזיד חייב בתשלום פיצויים למטופל.
  • רופא אשר טעה והזיק בשוגג פטור מדיני אדם. יש אשר טענו כי רופא זה חייב בתשלומי נזק בדיני שמיים ויש אשר כתבו כי דינו של האחרון הינו כאנוס ולא כשוגג (דהיינו, הוא פטור הן מדיני אדם והן מדיני שמיים).
  • יש אשר טענו כי הפטור המגיע לרופא מזיק/ממית בשוגג תלוי ברישיונו של הרופא. דהיינו, כאשר מדובר ברופא אשר לא קיבל מהרשויות המוסמכות רישיון לעסוק ברפואה, אין הוא זכאי לפטור גם אם הוא ידוע כבקיא בחומר ובמלאכה.
  • רופא אשר בקיא בתחום מסוים, אך נתן טיפול בתחום בו הוא איננו מוסמך, לא זכאי לפטור. לדוגמא, במידה ורופא המתמחה בכירורגיה העניק טיפול בתחום רפואת נשים, אשר נמצא מחוץ לידיעותיו המקצועיות, הרי שהוא איננו פטור בגין גרימת נזק למטופלת. הדברים יפים גם לגבי רופאים צעירים אשר ביצעו מהלכים מסוימים מבלי להתייעץ עם רופאים וותיקים ומומחים.
  • רופא חייב בתשלום פיצויים במידה והנזק אשר נגרם למטופל נגרם באופן ישיר מהטיפול או התרופה שניתנו על ידי הרופא. עם זאת, נקבע כי ספק בעניין מקור הנזק יפטור את הרופא, הן מדיני אדם והן מדיני שמיים.
  • רופא עשה את כל המוטל עליו (נהג לפי מנהג רופאים בסיטואציה המדוברת, עיין בפרטי המקרה עיון מעמיק) אך לצערו, ולצערם של המטופל ובני משפחתו, הוא טעה באבחנה ו/או בטיפול התרופתי. במקרה זה, הרופא איננו חייב בתשלום בגין הנזק. דהיינו, טעות רופא בשיקול דעת לאחר עיון מעמיק איננה רשלנות רפואית. רופא זה פטור גם מדיני שמיים ויש אשר סבורים כי ניתן לראות במקרה זה את שגגת הרופא ככוונת הבורא. עם זאת, במידה וקיימת הערכה מוכחת כי הטעות של הרופא הייתה מחמת אי ידיעה שהייתה אמורה להיות ברשותו כרופא סביר, הרי שניתן לחייבו בפיצויים. יש הסבורים כי היזק לרופא בגין רשלנות שמקורה באי עיון מעמיק בחומר פטורה מדיני אדם וחייבת בדיני שמיים.
  • רופא יכול להימצא רשלן לא רק בגין עשיית מעשה אלא גם כאשר הוא היה צריך לעשות מעשה אך נמנע מכך בשל רשלנות. לדוגמא, רופא אשר נקרא לחולה בשעת לילה ומיאן להגיע או רופא אשר היה יכול להעניק למטופל טיפול מסוים אך הוא נמנע מלעשות כן מסיבה שאיננה סבירה.

 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח כריתת רחם - פגיעה בעצב

פגיעה בעצב עקב ניתוח כריתת רחם רשלני - התובעת עברה ניתוח לכריתת רחם וטפולות בבית חולים ע"ש קפלן ברחובות שנמצא תחת ניהולה ו/או בבעלותה של הנתבעת, קופת חולים של ההסתדרות הכללית.  

פסק דין בנוגע לזריקת אפידורל רשלנית - התפתחות תסמונת Drop Foot

האם בעקבות זריקת אפידורל שנעשתה תוך רשלנות רפואית - נגרמה לתובעת תופעת Drop Foot 

פיצויים לאחר רשלנות רפואית בביצוע ניתוח למטופל הסובל מאיטמות במעי הגס

התובע נולד סובל מתסמונת רשלנות רפואית vater. התובע נזקק ובין היתר לניתוחים לתיקון מום בוושת ובקנה הנשימה ולקיבוע אבי העורקים. לאחר מכן נותח התובע בשיטת פניה לפתיחת איטמות המעי הגס... 

הסכמה מדעת לביצוע הרדמה מקומית ולא הרדמה כללית - האם רשלנות?

האם קיבל הרופא את הסכמתו מדעת של המטופל לביצוע הניתוח בהרדמה מקומית? תביעה שעניינה רשלנות רפואית הוגשה לבית המשפט... 

רשלנות רפואית בטיפול על ידי מתמחה - לידה תוך מתן פטוצין

האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד... 

האם מתמחה אשר לא אבחן מחלה ולא התייעץ עם רופא מומחה התרשל?

האם רופא מתמחה חייב להתייעץ עם רופא בכיר ממנו במקום בו הוא אינו משכיל לאבחן את המחלה ממנה סובל המטופל? 

רשלנות רפואית - שירותי רפואת חירום לא תיקנו לחצן מצוקה

האם חברה המעניקה שירותים רפואיים לשעת חירום, באמצעות לחצני מצוקה, פעלה ברשלנות כלפי אחד ממנוייה כאשר לא תיקנה את לחצן המצוקה שברשותו? 

נטל הראייה בעקבות העדר רשומה רפואית - ניתוח כריתת גידול בצוואר הרחם

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

התקף לב סוער מול התקף לב שקט, האם רשלנות רפואית?

תופעות אלו - שכולן היו גלויות לאנשי הצוות הרפואי - לא טופלו, לטענת המשפחה באופן ראוי וסביר, ומשכך לא אובחן אירוע הלב שגרם באופן ישיר למותו של המנוח... 

רשלנות רפואית בגין אי שמירה על חולה סכיזופרניה ומניעת התאבדותו

בית המשפט קבע, תוך הסתמכות על דו"ח ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, כי בית החולים תל השומר אשם ברשלנות רפואית כלפי מטופלת שאושפזה במחלקה הפנימית במוסד... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

האם רופא אשר דיווח לפי חוק כלי ירייה התנהל ברשלנות כלפי מטופל?

האם רופא אשר דיווח על מטופל מכוח הוראות חוק כלי ירייה ופקודת התעבורה, התנהל ברשלנות שגרמה נזקים לפציינט? 

תביעה בגין רשלנות רפואית בבית חולים והפעלת חוק חקירת סיבות מוות

האם ניתן להפעיל את סעיף 19 לחוק חקירת סיבות מוות כאשר מדובר בהליך בגין רשלנות רפואית? 

תביעת רשלנות בהריון לאחר אי הפניה לדיקור מי שפיר למרות כליות עובר גדולות

האם הרופאים היו צריכים להפנות אישה לדיקור מי שפיר לאחר שאובחנו אצל העובר כליות גדולות, בגבול העליון של הנורמה? האם רשלנות באבחון תסמונת דאון? 

תביעה נגד בית אבות בגין רשלנות לאחר נפילת קשישה במסיבת פורים

קשישה נפלה בבית אבות. האם מדובר בנפילה שהתרחשה בגין רשלנות הצוות הרפואי? 

אבנדיה ורשלנות רפואית - תביעה ייצוגית והסדר פשרה על סך 12 מיליון ש"ח

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה על סך 12 מיליון שקלים בגין רשלנות רפואית במתן תרופה בנוגע לאבנדיה... 

רשלנות רפואית חמורה של וטרינר ושלילת רישיון לצמיתות

ווטרינר אשר רישיונו נשלל על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, וזאת בשל "רשלנות חמורה", הגיש ערעור על כך לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי דין הערעור להידחות... 

האם רשלנות בית אבות גרמה לנפילת קשישה וכתוצאה מכך לפטירתה?

קשישה נפלה מספר פעמים בבית אבות. בני המשפחה הגישו, לאחר פטירתה של הקשישה כתוצאה מהנפילה האחרונה, תביעה כנגד בית האבות בגין רשלנות רפואית... 

בית המשפט העליון דחה ערעור שעניינו רשלנות במתן חיסון לתינוק

בית המשפט העליון קבע כי לא הוכחה רשלנות רפואית במתן חיסון לתינוק בשנת חייו הראשונה... 

ניתוח כריתת רחם והרמת שלפוחית שתן - האם נעשה ברשלנות?

האם בית החולים ביקור חולים התרשל בביצוע ניתוח כריתת רחם והרמת שלפוחית שתן? האם עסקינן ברשלנות רפואית בניתוח? תגיות: לימפומה, כריתת קונכיה, בדיקת ניקור, לידה נרתיקית, בתירת בית שחי, וגטציה, שיתוק ERB, מום מולד,