www.rashlanut-refuit.org

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית חייבות להיתמך בחוות דעת רפואית, המצורפת לכתב התביעה. בחוות דעת זו, נתלה התובע באילן גבוה, ומביא מומחה רפואי מטעמו המפרט את עוולת הרשלנות בעניינו. במדינת ישראל נמצאים מרבית בתי החולים בבעלותה ישירה ואו עקיפה של המדינה. אי לכך, מרבית הרופאים המומחים המובילים הינם עובדי מדינה.

כמו כן, היות ומרבית מוסדות הבריאות הם בבעלות המדינה, רוב עוולות הרשלנות הרפואית מתרחשות במוסדות השייכים לה. עניין זה מניח פרדוקס לפתחה של המערכת המשפטית – כיצד יכול רופא שהינו עובד מדינה, להגיש חוות דעת התומכת בתביעה נגד המדינה. במסגרת קונפליקט משפטי זה, נפגעים גם התובעים בענייני רשלנות רפואית, שאינם יכולים להסתמך על רופאים מומחים מטעמם.

 

בית המשפט העליון מרכך את האיסור הגורף

 

באוקטובר 2008 קיבל בית המשפט העליון החלטה תקדימית אשר הוגשה לפתחו על ידי ד"ר נחום ורבין (מומחה לרפואה כירורגית), הסתדרות הרופאים הישראלית ולשכת עורכי הדין (כידיד בית המשפט). בדעת הרוב בבית המשפט נקבע כי על אף שהוראת התקשי"ר (התקנון לשירות עובדי המדינה) הינה למעשה חלק בלתי נפרד מ"חוזה ההעסקה" של עובדי המדינה, בשל השפעתה על כלל הציבור בעניינם של רופאים, יש מקום לבחון את ההלכה מחדש. השופטים קבעו למעשה כי אין לצמצם את הבדיקה בעניין זה רק למישור יחסי העובד ומעביד.

 

בפסק הדין נכתב כי הפגיעה בחופש העיסוק של הרופאים, אשר רבים מהם מעוניינים להעניק חוות דעת רפואיות בתמורה לתשלום, איננה כה חזקה ומקומה אינו בבית המשפט. עם זאת, הפגיעה במתדיינים המבקשים לבוא בשערי הערכאות המשפטיות, מצריכה התערבות משפטית.

 

המדינה תפרסם רשימת תחומי רפואה בהם אין די רופאים פרטיים


בפסק הדין נכתב כי נדמה שהמדינה מחזיקה בהשפעה בלתי מידתית על "שוק חוות הדעת הרפואיות", ועל כן עלולה להיווצר פגיעה באינטרס הציבורי. במילים אחרות, היות וזכות הגשת חוות הדעת בתביעות נתונה רק לצד שלישי, יש לבחון את הסוגיה דנן במסגרת המשפט הציבורי (ולא משפט העבודה).

דהיינו, יש להביא לצמצום הפגיעה בתובעים במסגרת רשלנות רפואית, תוך בחינת כל מקרה לגופו. השופטים ציינו כי לפי המצב דהיום, חל איסור גורף על רופאים עובדי מדינה להגיש חוות דעת מטעמם כאשר המדינה היא צד להליך. אי לכך, השופטים קבעו כי בכל מקום בו הוראת התקשי"ר מתנגשת באופן ברור עם האינטרס הציבורי, יש להתיר לבעל הדין להגיש חוות דעת מטעמו, גם אם מדובר ברופא עובד מדינה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?