www.rashlanut-refuit.org

צילום רנטגן חסר לאחר 20 שנה, האם העדר רשומה רפואית?

צילום רנטגן חסר לאחר 20 שנה, האם העדר רשומה רפואית?

אחת מטענות התביעה הנפוצות במסגרת רשלנות רפואית, הינה העדר רשומה רפואית. בד"כ בעת הגשת תביעה נזיקית, מוטל נטל ההוכחה על כתפיו של הטוען לעוולת רשלנות עם קשר סיבתי לנזק. עם זאת, במקרים של רשלנות רפואית, כאשר קיים נזק ראייתי לתובע בעקבות רשומה רפואית שאיננה מלאה – לעיתים עובר נטל הראיה לכתפי בית החולים. אין זה עניין של מה בכך, שכן נטל זה אינו קל ואי עמידה בו עלולה להוביל להפסד במשפט.

אך האם רשומה רפואית צריכה להישמר במשך למעלה מ-20 שנה? לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה תביעה בגין רשלנות רפואית בטיפול בתינוק, יותר מ-20 שנה אחרי האירוע. בנם של התובעים (שהינו תובע בעצמו בתביעה) נולד בשנת 1978 ובגיל שלושה שבועות חלה בדלקת קרום המוח. לאחר שעלה חומו של התינוק, הובהל הוא לבית החולים בהוראת רופא המשפחה, ושם ניתן לו טיפול אנטיביוטי. לאחר עשרה ימים שוחרר הילד מבית החולים, אך בהמשך התפתחה אצלו בהדרגה תמונה של שיתוק מוחין והוא הוכר כנכה 100% על ידי המוסד לביטוח לאומי.


בני המשפחה טענו כי בין מועד הגעתם לבית החולים, לבין המועד שבו ניתן הטיפול לבנם, חלפו כחמש שעות. לדבריהם, אותו פער של חמש שעות היה זמן קריטי (במקרה של מחלה חמורה כדלקת קרום המוח אצל תינוק בן שלושה שבועות) ועל כן ישנו קשר סיבתי בינו לבין שיתוק המוחין בו לקה. בני המשפחה טענו כי קיימות סתירות בגיליון הרפואי מהימים נשוא התובענה. לפיכך, טענו התובעים, יש להניח את נטל הראייה להוכחת אי הרשלנות על כתפי רופאי בית החולים אשר טיפלו בבנם בשנת 1978. 

רישומים בלתי מדויקים, המסגרת המשפטית 

הפסיקה הכירה באפשרות להעביר נטלי הוכחה גם במקרים בהם היה חוסר דיוק ברישום. בבואו של בית המשפט לבחון רשומות חסרות שלא ניתן למחסור בהן הסבר מספק, פעמים רבות יעדיף השופט את הרישום שפועל לטובת התובע (כל עוד לא הוכח אחרת). לדוגמא, רישומים בלתי מדויקים, כגון רישום "שעות עגולות" - פועלים לטובת התובעים.

עם זאת, הלכה פסוקה היא שלא כל סתירה ברישום הרפואי מביאה מיד להעברת נטל ההוכחה. ישנן סתירות, שעל אף שאין עליהן מענה מפורש, אין הן נוגעות בשורש המחלוקת, ועל כן אין בהן כשלעצמן להעביר את נטל ההוכחה. לעיתים מצטרפות סתירות אלו לסתירות נוספות שנותרות ללא מענה, ואז קיימת סבירות שחוסר הבהירות הכללי יביא להעברת הנטל. מאידך, אם מדובר בכמה ’סתירות’ בודדות, אשר אינן נוגעות ישירות בסלע המחלוקת, לא יהיה בהן כדי להשפיע.

 

כמה זמן צריך לשמור צילום רנטגן?

 

במקרה דנן, התובעים לא הצליחו להוכיח שלמרות הרישומים הלא מלאים, יש בכך בכדי להעביר את נטל הראייה לכתפי בית החולים. למשל, אביו של התובע הצביע בסיכומיו על כך שהרישום בנוגע לטיפולים שנעשו לבנו ביום השלישי לאשפוזו, היו חסרים. עם זאת, תלונותיו לגבי הטיפול הרפואי נגעו ליום הראשון לטיפול ולאיחור בטיפול האנטיביוטי.

התובעים טענו עוד כי צילום רנטגן מהתקופה נשוא התובענה, נעלם מגיליונו הרפואי של בנם. עם זאת, בית המשפט קבע כי מוסד רפואי איננו מחויב לשמור מסמכים לנצח נצחים. למשל – תיק רפואי יש לשמור כעשרים שנה ממועד האשפוז האחרון, וצילום רנטגן, כעשר שנים בלבד. היות והתביעה הוגשה כעשרים שנה לאחר האירועים המדוברים בה, לא העביר בית המשפט את נטל ההוכחה לכתפי הרופאים בעקבות כך.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...