www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור על החלטה בנושא רשלנות רפואית

בקשה מטעם משיבים 1 ו-2 להורות למערערים לתקן את כתב הערעור. נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים, ויכוחים עם בית המשפט קמא בשפה לא הולמת והאשמות שונות ומבישות.

 

כן נטען בבקשה כי המערערים שיבצו בגוף הערעור קטעי ראיות ותמונות, וזאת בניגוד לכלל לפיו אין לכלול ראיות ומסמכים, אלא נימוקים תמציתיים בלבד. מבוקש אפוא למחוק את כתב הערעור ולהורות למערערים להגיש כתב ערעור תמציתי, בניסוח מקובל ומאופק.

האם יש לקבל את הבקשה?


נקודת המוצא לעניין זה היא כי אין בית המשפט "עורך על" של כתבי הטענות. מזכות הטיעון של בעלי הדין נגזר החופש של הצדדים לנסח את כתבי הטענות ולקבוע את היקפם. אולם אין המדובר בזכות בלתי מוגבלת. את זכות הטיעון יש לאזן כנגד אינטרסים אחרים. במסגרת זאת, יש להבטיח את האינטרס של הצד שכנגד לדעת מהי גדר המחלוקת ומפני מה עליו להתגונן. כמו כן, יש להגן על השוויון הדיוני בין בעלי הדין ויש להבטיח ניהול יעיל של ההליך, לטובת כלל הגורמים הנוגעים לעניין. יש לזכור, עם זאת, כי נוכח החשיבות המוקנית לזכות הטיעון של בעלי הדין, השימוש בתקנה 414 לתקנות נעשה במשורה, רק באותם מקרים חריגים בהם קיים חשש ממשי לפגיעה באינטרס מוגן של בעלי דין אחרים או לפגיעה בתפקוד המערכת השיפוטית.


לאחר עיון בעמדות הצדדים ובחומר שלפני שוכנעתי כי יש להורות על השבת הודעת הערעור לידי המערערים. גם בשים לב לעקרון לפיו אין בית המשפט משמש כ"עורך-על" של כתבי הטענות, היקף הודעת הערעור חורג מהיקף סביר ואין היא עומדת באמור בתקנה 414 לתקנות והעקרונות שנקבעו על יסודה. עיון בהודעת הערעור בהליך זה מצביע על כך שהיא כוללת תיאורים עובדתיים מפורטים, קטעי ראיות וטיעונים משפטים מפורטים. לא זוהי מטרתה של הודעת הערעור. נימוקי הערעור אינם מובחנים בתוך הודעת הערעור.


יש ממש בטענות המשיבים 2-1 לגבי שיבוץ מוצגים בהודעת הערעור . בתקנה 419 לתקנות מפורטים המסמכים אותם יש לצרף לכתב הערעור. מוצגים שהיו בפני הערכאה הדיונית אינם נמנים על מסמכים אלה. גם אם מדובר במסמכים המצויים בתיק בית המשפט קמא, השלב המקובל להציגם לפני בית משפט שלערעור הוא שלב הגשת הסיכומים בכתב המוגשים בצירוף תיק מוצגים (תקנה 438(2) לתקנות). מכל מקום, לא ניתן לצרף מסמכים אלה להודעת הערעור. מכך נגזרת גם הקביעה כי אין מקום לשבצם בתוך הודעת הערעור גופה.

לסיכום,

 

יש להורות על השבת הודעת הערעור לידי המערערים. היקף הודעת הערעור חורג מהסביר ואין לצרף מוצגים בתוך הודעת הערעור גופה.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה