www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית - הפחתת עירבון בגין חיסרון כיס

בקשה לפטור מהפקדת עירבון בהליך שבכותרת, שנקבע לסך של 15,000 ₪. ההליך נסב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, לפיו נדחתה ברובה תביעת המערערים בה יוחסה רשלנות רפואית בלידה למשיבים בקשר עם לידתו של המערער 2, בנה של המערערת 1.

 

בית המשפט המחוזי פסק כי לא הוכח קיומו של קשר סיבתי בין אירועי הלידה והמחדל שבאי יידוע המערערת 1 אודות האפשרות של ביצוע הלידה בניתוח קיסרי, לבין המומים מהם סובל המערער 2. יחד עם זאת, נפסק כי הרופא המטפל הפר את החובה בדבר מסירת מידע למערערת 1, ועל כן חויב משיב 2 בפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה של מערערת 1 בסך 75,000 ₪.האם יש לקבל את הבקשה לפטור מהפקדת עירבון?


1. בבקשה נטען כי מצבם הכלכלי של המערערים קשה מאוד, ואף אין להם כל אפשרות לגייס את סכום הערבון מצדדים שלישיים. לבקשה צורף אישור על זכאותו של אבי המשפחה לגמלת הבטחת הכנסה בשנת 2009. בנוסף הוצג תיעוד על קבלת קצבת ילדים וקצבת ילד נכה. המשיבים מתנגדים לבקשה.


2. התמונה המצטיירת מן הבקשה והתיעוד שצורף לה היא כי מצבם הכלכלי של המערערים אינו מן המשופרים. קבלת קצבת הבטחת הכנסה מהווה ראייה לכאורה לחוסר יכולת כלכלית וראייה זו לא נסתרה על ידי המשיבים. יחד עם זאת, לעניין בקשה לפטור מהפקדת ערבון אין די בחוסר יכולת כלכלית ומבקש הפטור נדרש להראות גם כי לערעור סיכויים ממשיים.


3. לאחר עיון בפסק הדין של בית המשפט המחוזי ובהודעת הערעור אין לקבוע כי סיכויי הערעור טובים במידה המצדיקה פטור מלא מהפקדת ערבון. עם זאת, בשים לב למהות ההליך, למצבם הכלכלי של המערערים ולמעמדם היחסי של הצדדים, יופחת סכום העירבון לסך של 5,000 ₪. העירבון יופקד תוך 21 יום מעת המצאת החלטה זו, ולא – יידחה ההליך ללא צורך במתן הודעה נוספת.

לסיכום,

 

לאחר עיון בפסק הדין של בית המשפט המחוזי ובהודעת הערעור אין לקבוע כי סיכויי הערעור טובים במידה המצדיקה פטור מלא מהפקדת ערבון. עם זאת, בשים לב למהות ההליך, למצבם הכלכלי של המערערים ולמעמדם היחסי של הצדדים, יופחת סכום העירבון לסך של 5,000 ₪.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה