www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין תביעה אזרחית לאחר רשלנות רפואית במהלך שירות צבאי

 

האם שוב מקרה של רשלנות רפואית בצבא? בקשה לדחייה על הסף של תביעת הנזיקין שבכותרת. התביעה הוגשה על ידי המשיב בבקשה (התובע), בעילה של רשלנות רפואית, כלפי המשיבים 1-2, בעקבות טיפול רפואי שקיבל התובע אצל המשיב 1, בית החולים הלל יפה, במהלך שירותו הצבאי כנגד בשרות קבע. על פי הנטען בכתב התביעה, טופל המשיב בביה"ח בגין תלונותיו על כאבים בכתפו השמאלית, כאשר לטענתו, חל עיכוב משמעותי באבחון זיהום שהתפתח בכתף אשר גרם לתובע נזקים רבים.


האם יש לקבל את הבקשה לדחייה על הסף?


1. בענייננו, אין מחלוקת על כך שפגיעות המשיב אירעו בתקופת שירותו הצבאי ובעקבותיו. כמו כן אין מחלוקת כי המשיב הוכר כנכה צה"ל ונקבעה לו שעור נכות רפואית בגובה 54%, בהתאם לחוק הנכים, אשר מקנה זכות לתגמולים ושיקום לנכה. המונח "נכות", מוגדר בחוק הנכים כ"איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל משוחרר או לחייל בשירות קבע כתוצאה של אחת מאלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו: (1) מחלה; (2) החמרת מחלה; (3) חבלה.


2. סעיפים 6 ו-7ב לחוק הנזיקים קובעים: (א) אין המדינה אחראית בנזיקים על חבלה שנחבל אדם ועל מחלה או החמרת מחלה שנגרמו לו בתקופת שירותו הצבאי עקב שירותו הצבאי. 7ב. (א) בנסיבות שבהן אין המדינה אחראית בנזיקים לפי אחד הסעיפים 5 עד 7, יהא פטור מאחריות כאמור גם מי שבגללו היתה המדינה אחראית בנזיקים אילולא הסעיפים האמורים. (ב) סעיף זה יחול אף לגבי מעשה או מחדל שנעשו לפני יום תחילתו, ואולם אין בו כדי לפגוע בפסק דין סופי שניתן לפני היום האמור.


3. הוראת החוק הרלוונטית לעיל הינה ברורה ומוחלטת ויש בה משום חסימת כל זכות תביעה אזרחית - נזיקית, כלפי המדינה, בגין נזקים שארעו לחייל בתקופת שרותו הצבאי ועקב שרותו הצבאי.


4. המחוקק קבע, כי חוק הנכים הינו האכסניה הנכונה והיחידה לתגמול ושיקום מי שנפגע תוך ועקב שרותו הצבאי. המנגנון לפיצוי הקבוע בחוקי הנכים הוא מוחלט ומוגדר. חוקי השיקום מגדירים מערכות לבחינת זכאותו של המוטב לתגמולים שונים, לרבות גובהם ואופן תשלומם. מערכות אלו הינן בבחינת הגופם המוסמכים באופן בלעדי לבחינת ההטבות להן זכאי החייל. המנגנון שנקבע הינו יחודי ולפיכך ייחד המחוקק את עילת התביעה למסגרת חוק התגמולים, כאמור בהוראת סעיף 6 הנ"ל.


5. התביעה נשוא הבקשה שבפני עוסקת בנסיון של התובע לתבוע את המדינה בגין עילות תביעה לגביהן נפסק בבירור, כי ניתן לתבוע בגינן אך ורק במסגרת חוק הנכים. חוק הנכים גם קובע מסגרת ומתווה להגשת ערעור כנגד קביעות קצין התגמולים ורק בד’ אמות מסגרת זו יכול החייב למצות את זכויותיו.


6. כל קביעה אחרת תעמוד בניגוד לרציונאל העומד בבסיס חוק הנכים, והאיזונים הקבועים בו.

 

לסיכום,

 

דין הבקשה להתקבל במלואה, ויש להורות על דחיית התביעה שבכותרת על הסף. החוק והפסיקה הרלבנטיים לסוגיה שבנדון, הינם ברורים וחד משמעים, ולפיהם, המבקשים, המדינה וביה"ח כשלוחה, נהנים מחסינות מתביעות רשלנות של מי שנזקו נגרם במהלך ועקב שירותו הצבאי, זכות התביעה של המשיב כנגד המדינה מצומצמת אך ורק במסגרת חוק הנכים.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

המחוקק קבע, כי חוק הנכים הינו האכסניה הנכונה והיחידה לתגמול ושיקום מי שנפגע תוך ועקב שרותו הצבאי... 

האם ניתן היה לאבחן את סרטן בלוטת התריס במהלך הבדיקות בשרשרת החיול או במרפאה בניצנים? האם תזכה משפחתה של החיילת שנפטרה בעקבות מחלת הסרטן לפיצויים מתוקף חוק הנכים? קראו עוד... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

רשלנות רפואית של רופא צבאי בבסיס טירונים - לא הפנה את החייל לבדיקות המתאימות למרות ממצא חריג בעת תרומת דם... 

רופא בלשכת גיוס לא אבחן את הגידול המולד ממנו סבל התובע, האם מדובר ברשלנות רפואית של הרופא הצבאי? 

רשלנות רפואית - האם קיים קשר בין התפתחות מחלת סרטן בלוטת התריס אצל חייל בצבא הקבע, והאם הטיפול אשר זכה לו החייל במהלך שירותו היה הולם?  

האם מדינת ישראל תשא באחריות לטיפול רפואי רשלני, לכאורה, שניתן לחייל מילואים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... את מי תובעים? פסקי דין מלאים ומתוקצרים...  

חייל התגייס עם בעיות לב, האם החמרתן בזמן השירות הצבאית תזכה אותו בהגדרת "נכה צה"ל"? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

עוד נדגיש כי הצבא חייב לדאוג לבריאותו של החייל שנזקק לשירותים רפואיים בעת היותו חייל - שירותים של הרשויות הצבאיות המפנות אותו באמצעות גורמים צבאיים למתן טיפול... 

המדינה וביה"ח כשלוחה, נהנים מחסינות מתביעות רשלנות של מי שנזקו נגרם במהלך ועקב שירותו הצבאי, זכות התביעה של המשיב כנגד המדינה מצומצת אך ורק במסגרת חוק הנכים... 

הגורמים הרפואיים הצבאיים השלימו את בירור מצבו הרפואי ונמצא כי התובע סובל מ-AVN בראש עצם הירך משמאל 

כאביה הפכו לבלתי נסבלים וקשים מנשוא, גם אז הוחזרה העוררת ליחידתה כשרופא היחידה מספק לה תרופות לשיכוך כאבים, אותם היתה צריכה לקחת על פי שיקול דעתה....האם זהו טיפול רפואי הולם? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... תגיות: מעקב הריון, אובדן כושר עבודה,