www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין אי ניהול רשומה רפואית מסודרת - רשלנות רפואית בטיפול בפג

פסק דין בעניין אי ניהול רשומה רפואית מסודרת - רשלנות רפואית בטיפול בפג

עא 96 / 3263 קופת חולים הכללית נ’ ינון שבודי, קטין

הולדת פג עקב טיפול רפואי רשלני, העדר רשומה רפואית, פסיקת הוצאות ניידות. התובע נולד כשהוא פג בבית החולים "כרמל" בחיפה. הטענה היא כי בית החולים אחראי לנזקיו של התובע שנגרמו לו כתוצאה מטיפול רפואי רשלני שניתן לו מידי הצוות הרפואי של בית החולים.

מה המשמעות המשפטית של אי שמירת רישומים רפואיים בהקשר הטל הריאה בתביעת רשלנות משפטית?


אי שמירתם של רישומים רפואיים מהווה מחדל רשלני העלול לגרום לתובע בתביעת רשלנו רפואית "נזק ראייתי" שאינו ניתן לתיקון. נזק שכזה יעביר אל הנתבע את הנטל הראייתי לשלול את קיום הרשלנות מצידו. במקרה המדובר נפסק כי המחסור בגיליון רפואי אשר יכול היה לספק אינפורמציה חשובה באשר לנסיבות שקדמו לביצוע הניתוח שכשל מהווה נזק ראייתי. הנתבעת לא הצליחה להביא ראיה אשר תוכל לשלול את קיום הרשלנות מצידה ולכן נפסק כי התרשלה כלפי התובע.

אילו נתונים ילקחו בחשבון בפסיקה להוצאות לניזוק לרכישת רכב והחזקתו?


בפסיקת עלות הוצאות לניזוק לרכישת רכב והחזקתו יש להתחשב בתועלת שתצמח מכך גם לבני משפחה אחרים אשר יעשו שימוש ברכב. כדי שהתובע יפוצה רק כשיעור נזקו ולא מעבר לכך יש להפחית את עלות הוצאות הניידות שהיו צפויות לו לולא הנזק.

 

האם בסמכות בית המשפט לקבוע סכום להוצאות ניידות (ברכב או בתחבורה ציבורית)?


אמנם מדובר בחישוב שבית המשפט מכיר כי אינו יכול לחשוב באופן מדוייק יאמוד בית המשפט את היקף הוצאות הניידות לאור הנסיבות (באופן דומה למצבים בהם בית המשפט אומד הוצאות או הפסדים צפויים בעתיד).


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...