www.rashlanut-refuit.org

פסק דין - מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט המליץ על מינוי מומחה נוסף

פסק דין - מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט המליץ על מינוי מומחה נוסף

רע"א 10251/02 אפרים כץ- חמים וטעים נ’ חנה דואני וקופ"ח כללית

מתי אפשרי מינוי מומחה מטעם בית המשפט כאשר לא הוגשה חוות דעת על ידי הצד המעוניין במינוי המומחה או על ידי שני הצדדים? האם יש צורך במחלוקת בין הצדדים על מנת שבית המשפט יוכל למנות מומחה מטעמו?

עובדות המקרה:

 

בית המשפט מינה מטעמו מומחה במסגרת תביעת רשלנות רפואית. המומחה (בתחום האורתופדיה) המליץ על מינוי מומחה נוסף (בתחום הפסיכיאטריה).

 

האם חייב בעל דין המבקש להכיח עניין רפואי לצרף לתביעתו חוות דעת של מומחה?


תקנה 127 בפרק י"א לתקנות סדר הדין האזרחי מחייבת בעל דין שרוצה להוכיח עניין רפואי לצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה.

האם יכול בית המשפט לפטור את בעל הדין מצירוף חוות דעת המומחה?


התקנה מסמיכה את בית המשפט לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מומחה.

האם בית המשפט מוסמך למנות מומחים מטעמו?


תקנה 130 בפרק י"א לתקנות סדר הדין האזרחי מעניקה שיקול דעת לבית המשפט האם למנות מומחה לעניין רפואי שבמחלוקת בין הצדדים וזאת לאחר שנתן בית המשפט לצדדים הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניהם.

האם דרוש עניין מסויים בו תהיה מחלוקת בין הצדדים על מנת שבית המשפט יוכל למנות מומחה?


לאור השילוב של תקנות 127 ו-130 לא נדרשת מחלוקת ספציפית בין הצדדים כדי שבית המשפט יוכל למנות מומחה מטעמו. לפיכך, יכול בית המשפט למנות מומחה מטעמו על מנת להכריע גם בנושא  עליו מסכימים הצדדים הסכמה מלאה.

האם בית המשפט מוסמך למנות מומחה מטעמו גם ללא חוות דעת מומחה של הצד המעוניין במינוי המומחה?


שילוב תקנות 127 ו-130 מאפשר לבית המשפט לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת רפואית ולמנות בנסיבות מיוחדות מומחה ביוזמת בית המשפט גם במידה ולא הוגשה חוות דעת מומחה על ידי הצד המעוניין במינוי המומחה.

 

האם המלצה של מומחה בתחום מסויים למנות מומחה מתחום אחר יכולה להוות את הנסיבות המיוחדות שיאפשרו מינוי מומחה ע"י בית המשפט גם ללא שיוגשו חוות דעות מומחים מטעם הצדדים בתחום האחר?


אכן כן. בפסק הדין לאור המלצת המומחה בתחום האורטופדיה קבע בית המשפט כי מתקיימים טעמים מיוחדים למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה ללא שתוגשנה קודם לכן חוות דעת של הצדדים הנוגעות לתחום הפסיכיאטריה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?