www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין אובדן רחם בגין רשלנות רפואית באבחון קרע ברחם

פסק דין בעניין אובדן רחם בגין רשלנות רפואית באבחון קרע ברחם

סדרת ערעורים על שני חלקי פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב - בפסק הדין מיום 16.7.02 קבע בית המשפט את אחריותם של המערערים בע"א 1495/03 (בית רפואה מעייני ישועה וד"ר פיינשטיין) לטיפול הרפואי הרשלני שניתן למשיבה 1 (רוחמה עוזרי) עת אושפזה אצל המערער 1 לקראת לידת בתה. הערעורים הוגשו בעקבות אי קבלת תביעתם של התובעים אשר עילתה הייתה רשלנות רפואית בלידה.

 

פסק הדין מיום 27.7.06 עניינו נזקה של המשיבה 1, כשבית המשפט חייב את המערערים לשלם לה סכום של 492,502 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 100,000 ₪.

האם יש לקבל את הערעור?


1. על-פי הדין וההלכה הפסוקה, מספר מרכיבים לה לעוולת הרשלנות, שבהצטברותם מולידים הם חבות בנזיקין: חובת זהירות (מושגית וקונקרטית) של המזיק כלפי הניזוק, הפרתה של חובת הזהירות וקיומו של קשר סיבתי בין הפרת החובה לבין הנזק שנגרם. הנטל להוכיח את כל רכיבי העוולה מוטל על התובע, אלא אם כן, וכך נקבע בהקשר של רשלנות רפואית, "מקום בו היה על הרופא לבצע רישום נאות וזה לא נעשה, או שהרישום אבד ואיננו, מבלי שניתן למחדל זה הסבר מניח את הדעת, יועבר נטל ההוכחה בדבר העובדות השנויות במחלוקת, שיכלו להתברר מתוך הרישום, אל הרופא או הממסד הרפואי הנתבע".


2. ביהמ"ש לא מצא כי הפגמים המתוארים בתיעוד הרפואי יכולים לבסס העברת נטל ההוכחה למערערים, בודאי לא באופן גורף, ובמקום בו היה על המשיבה להוכיח את כל רכיבי העוולה. עם זאת, מצאנו כי העדרו של סרט המוניטור עומד למערערים לרועץ עת מבקשים הם להוכיח את טענתם כי הלידה היתה "לידה חטופה".


3. בענייננו, המשיבה, שהיא התובעת, לא הוכיחה את רכיבי העוולה הנטענת, ובפרט את הפרתה של חובה הזהירות (שעל עצם קיומה עוד ידובר להלן). טענותיה בדבר הפעלת לחץ על בטנה והאופן בו הוצא העובר - נדחו, והיא לא הרימה את נטל ההוכחה באשר לצורך בביצוע ניתוח קיסרי על מנת למנוע קרעים ברחם, במקום שלא היתה אינדיקציה אחרת מקובלת לביצועו.


4. המסקנה כפי שבאה לידי ביטוי בסוף פסק הדין כי הגילוי המוקדם היה מקטין את הנזק לא הוכחה, ולא היה מקום לבסס אחריותם של המערערים לנזק הספציפי של כריתת הרחם במקרה דנן. לא ניתן לומר כי התרשלותו של הרופא באי גילוי הקרעים ברחם הגדילה את הסיכון ואת הצורך בכריתת הרחם, סיכון שהיה מתממש ממילא מחמת אופיים של הקרעים וגודלם.

5. לא היתה רשלנות מצד המערערים בטיפול הרפואי שניתן למשיבה עד ללידה, ואין הם אחראים להיווצרותם של הקרעים. המערערים כן התרשלו באי גילוי הקרעים ברחמה של היולדת, אלא רק שלוש-ארבע שעות לאחר שילדה, כשבפרק זמן זה סבלה מכאבים.

6. הפיצוי המגיע למשיבה, לכל היותר, הינו פיצוי בגין נזק לא-ממוני שנגרם בשל אי גילוי הקרעים במועד. ומאחר שעסקינן באירוע נזיקי שארע לפני כ–17 שנים וברי כי אין מקום להחזיר את הדיון לבית משפט השלום בשאלה הנתונה לשיקול דעת בית המשפט - שקלנו בדבר, ובהתחשב בעובדות כפי שנפרסו לפנינו יש לפסוק למשיבה סכום גלובאלי של 100,000 ₪ נכון למועד פסק דין זה.

לסיכום,

 

לא היתה רשלנות מצידו של הצוות הרפואי בכל הטיפול הרפואי שעד ללידה ומכאן שאין קשר סיבתי בין מעשיו של הצוות הרפואי לבין אובדן רחמה של היולדת. לפיכך, אין הם אחראים להיווצרותם של הקרעים ברחמה של היולדת.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

רשלנות רפואית שגרמה להידבקות בדלקת מעיים

הידבקות לאחר לידה וזיהום, רשלנות רפואית - המערערת נולדה בשנת 1957 בבית החולים אלישע. כעבור שישה ימים הוחזרה לביתה. מספר ימים לאחר מכן נתגלתה אצלה תופעה של הקאות ואיבוד נוזלים.  

פסק דין - רשלנות רפואית במתן חיסון פוליו, האם סיבה להתפתחות המחלה?

התובע נולד בשנת 1982 ובשנת חייו הראשונה קיבל שלוש מתוך ארבע מנות של חיסון נגד פוליו, חרף כך חלה המערער בפוליו... 

רשלנות רפואית בעקבות אי הפסקת הריון וגרימת פגות

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בגין אי הפסקת הריון בשל חשש לפגות... 

פיצויים בגין פענוח שגוי של בדיקת מוניטור במהלך הריון

לאחר הריון בסיכון גבוה וטיפולי פוריות, הרופא אשר התרשל בקריאת בדיקת מוניטור ושחרר את האם ההרה לביתה מבלי שהבין את הסיכון לעובר וכתוצאה מכך התינוקת נולדה עם פגיעה מוחית קשה ופגיעה רב מערכתית 

רשלנות רפואית בזריקת אלחוש אצל רופא שיניים - חובת הזהירות

האם הופרה חובת הזהירות המוטלת על רופא שיניים סביר במסגרת מתן זריקת אלחוש למטופל? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

רשלנות רפואית בלידה - אחריות אישית של הרופא

האם יש להטיל אחריות אישית על רופא בעקבות רשלנות רפואית במהלך הלידה? האם יש להטיל את האחריות כולה על בית החולים? היכן מתחילה ונגמרת האחריות בנושא רשלנות רפואית? קראו עוד... 

האם אי ציון משקל עובר בגיליון לידה הוא רשלנות רפואית?

העדר רשומה רפואית במהלך ניהול לידה והעברת נטל ההוכחה בתביעה שעניינה רשלנות רפואית במהלך לידה. אירוע פרע כתפיים שהביא לשיתוק בידו של התינוק... 

רשלנות רפואית בטיפול על ידי מתמחה - לידה תוך מתן פטוצין

האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד... 

האם חייבת להיות נוכחות של רופא מומחה בלידה לאחר הריון בסיכון?

השאלה באילו נסיבות קמה חובה, מכוח עוולת הרשלנות, לבצע הליך רפואי באמצעות רופא מומחה איננה פשוטה. האם לאחר הריון בסיכון חייב רופא מומחה להיות נוכח בחדר הלידה?. 

האם רשלנות רפואית בניתוח קיסרי בגין כריתת רחם?

רופאים כרתו רחם של יולדת במהלך ניתוח קיסרי שבוצע בהליך חירום. האם מדובר ברשלנות רפואית בלידה? 

האם רשלנות בלידה בשערי צדק בגין אי מתן טיפול אנטיביוטי בזמן?

האם רשלנות בלידה הביאה ללידה של ילדה הסובלת משיתוק מוחין ואפילפסיה? האם הרופאים היו צריכים להעניק ליולדת טיפול אנטיביוטי או טיפול בסטרואידים? 

פיצוי לניזוק משני בעקבות רשלנות רפואית בלידה

מהו ניזוק משני? האם גם הורים אשר ילדם נפגע בגין רשלנות בלידה זכאים לפיצויים בגין כאב וסבל וראש נזק לא ממוני? 

האם רשלנות בלידה בגין אי אבחון סיכוי לאירוע פרע כתפיים?

האם הרופאים התרשלו כלפי התובע והוריו בגין אי אבחון סיכוי לאירוע פרע כתפיים במהלך הלידה? 

רשלנות רפואית בגין פטירת ארבעה פגים לאחר לידה - בית החולים מקאסד

יולדת הגיע לאשפוז במהלך הריון בבית החולים מקאסד. בשלב מסוים היא נמצאה בלידה פעילה וילדה ארבעה פגים. האם רשלנות רפואית בבית החולים גרמה לפטירתם של התינוקות לאחר זמן קצר? 

פיצוי בגין טיפול פרטי לאחר רשלנות בניתוח קיסרי

הורים מטפלים במסירות בבתם הנמצאת במצב צמח בגין רשלנות בניתוח קיסרי. האם הם זכאים לפיצויים מהמדינה מכוח החוק לתיקון דיני נזיקין אזרחיים... 

אישה נותרה במצב סיעודי לאחר לידה בניתוח קיסרי, האם רשלנות?

תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה לאחר ניתוח קיסרי הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב... 

האם רשלנות רפואית בלידה בגין לידת וואקום במקום ניתוח קיסרי?

לידת וואקום במקום לידה במהלך ניתוח קיסרי? האם מדובר ברשלנות רפואית בלידה? 

לידת תאומים כאשר אחד התאומים סובל מפיגור שכלי - האם רשלנות בלידה?

בית המשפט העליון דחה תביעה בגין רשלנות רפואית בלידת תאומים למרות שאחד התאומים נולד כאשר הוא סובל משיתוק מוחין... 

רשלנות בלידה או מום מולד - שיתוק מוחין ללא הסבר רפואי

האם בית המשפט יקבל תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה, וזאת משום שהתובעים הוכיחו רשלנות מסוימת ולא נמצאה סיבה רפואית ברורה לשיתוק מוחין ממנו סובל התובע?