www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין צירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית כאשר ההליך בתחילתו

פסק דין בעניין צירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית כאשר ההליך בתחילתו

עפ"י הנטען בכתב התביעה, במהלך האשפוז, אצל המבקש, החליקה המשיבה 1 ושברה את ידה, דבר שהביא להתדרדרות במצבה הרפואי עד הפיכתה לסיעודית. לטענת המשיבים, התרשל המבקש, הן בכך שלא העריך כנדרש, את מצבה הרפואי של המשיבה 1 ולא השגיח עליה לבל תרד ותתהלך באופן עצמאי, והן בכך שלא מנע הימצאות מים במקום בו החליקה המשיבה 1.

 

המבקש טען כי יש לדחות, או למחוק את התביעה, בשל העדר צירוף חוות דעת רפואית כנדרש עפ"י תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי. המבקש הוסיף, כי יש לסלק התביעה על הסף, גם מאחר וביה"ח זיו, אינו אישיות משפטית הניתנת לתביעה וכי בעל הדין הנכון הינו "מדינת ישראל – משרד הבריאות".

האם יש לקבל את הבקשה?


1. מחיקת תביעה, או דחייתה על הסף, "הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה" וביהמ"ש יעדיף תמיד פיתרון ענייני של המחלוקת על פני סילוקה מחמת פגמים שנפלו בה.


2. ההלכה הפסוקה הינה שהוכחת רשלנות רפואית מותנית בהגשת חוות דעת רפואית בעניינים רפואיים, אשר יהיה בה לבסס רשלנות כזו. גם כאשר אין המדובר ברשלנות רפואית דווקא, אלא ברשלנות כשלעצמה, ואולם הטענה הינה לנזק גוף, הרי שהוכחת הנזק, תלויה בהגשת חוות דעת רפואית.


3. לפיכך, כתב תביעה בו שאלת הרשלנות, או שאלת הנזק, תלויה בעניינים שברפואה ולא צורפה אליו חוות דעת רפואית (ללא שבית המשפט פטר את אותו התובע מצירוף חוות דעת), יהיה כתב התביעה נעדר עילה, שכן על פי תקנה 137 לתקנות, לא יזקק בית המשפט להוכחת עניין שברפואה מטעם אותו התובע.


4. במקרה דנן, גם אם טענת הרשלנות, הינה מעורבת ומורכבת הן מרשלנות רפואית (חוסר השגחה והערכה רפואית נאותה ביחס למצב המשיבה 1) והן מרשלנות בגין תחזוקה לקויה של בית החולים, הרי עדיין לעניין החלק המייחס רשלנות רפואית למבקש ולעניין הקשר הסיבתי לנזק הרפואי הנטען (על פיו דווקא בגין הנפילה, הפכה המשיבה לסיעודית והוחמר מצבה הרפואי), המדובר בעניינים שברפואה, אשר ללא חוות דעת רפואית, לא ניתן להוכיחם. לאור האמור, אין בטענה לרשלנות מעורבת כשלעצמה, משום "טעם מיוחד" אשר מצדיק מתן פטור מצירוף חוות דעת.


5. מאחר ולכתב התביעה לא צורפה חוות דעת רפואית (ואפילו לא "תעודת רופא" כטענת המשיבים), אלא רק שני סיכומי אשפוז, אין די בכך כדי למלא אחר החובה כאמור בתקנה 127 לתקנות, הנדרשת על מנת להקים עילת תביעה בתביעה זו.


6. יחד עם זאת, לאור זכות הגישה לערכאות, הגישה היא, כי במקום שניתן לתקן את כתב התביעה , לא יורה בית המשפט על מחיקתו ומחיקת תביעה תהיה בגדר האמצעי האחרון שינקט. על פי תקנה 91 (א) לתקנות רשאי בית המשפט, או הרשם, להורות על תיקון כתב הטענות שלא קוימו לגביו הוראות התקנות. הלכה היא כי בית המשפט אינו כבול למועדים המצוינים בתקנה 91 (ב) והוא רשאי ליזום את השימוש בתקנה זו בכל עת.


7. במקרה הנ"ל, ההליך נמצא בשלב מקדמי ביותר, בו טרם הוגש כתב הגנה מטעם המבקש. תיקון כתב התביעה אף לא יגרום למבקש כל עיוות דין (שכן בניגוד למקרים דומים בהם לא הותר התיקון, טרם חלפה תקופת ההתיישנות להגשת כתב תביעה חדש ואף אין המדובר בתובע שכבר ניתנו לו מספר הזדמנויות לתקן את כתב תביעתו ולא עשה כן).


לסיכום,

 

יש לדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף. ככלל, בתביעת רשלנות רפואית יש צורך בצירוף חוות דעת רפואית, אך במקרה הנדון, לאור העובדה שההליך נמצא בשלב מקדמי ביותר, יש לאפשר לתובע לתקן את כתב התביעה ולהוסיף את חוות הדעת הרפואית הנדרשת.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?