www.rashlanut-refuit.org

פסק דין - בית המשפט קבע ללא חוות דעת רפואית כי מדובר ברשלנות רפואית

פסק דין - בית המשפט קבע ללא חוות דעת רפואית כי מדובר ברשלנות רפואית

437/73 אמירה עאיק (קטינה) נ’ ד"ר סלומון רוזמרין

חוות דעת מומחה להוכחת רשלנות - האם הכרחית?

עובדות המקרה:

 

רופא טיפל בתינוקת כבת שנתיים, שבהיותה ללא השגחה, שתתה סודה קאוסטית (חומר צורב הגורם לכוויות רקמות). לאחר אשפוז וטיפול רפואי בבית החולים במשך יותר מעשרה חודשים המשיכה התינוקת לסבול מהיצרות קלה של הוושט כתוצאה מהצטלקות פצעי הכוויה. טענת התובעת הינה כי הרופא שטיפל בתינוקת לא עשה שתי פעולות שרופא בעל מיומנות רגילה היה חייב לעשות: שטיפת הוושט והקיבה בנוזלים לטובת סילוק החומר הצורב והוראה על אשפוז מיידי.


האם גם במקרה בו הרשלנות של הרופא אינה מוטלת בספק יש צורך בחוות דעת מומחה על מנת להוכיח את הרשלנות בבית המשפט?


בפסק הדין נפסק כי הרופא היה רשלן וחרג מסטנדרט ההתנהגות של ה"רופא הסביר" המוטל עליו לאור חובת הזהירות שלו כלפי התינוקת. לאור נסיבות המקרה, בהן היתה ברורה הרשלנות החמורה של הרופא, הוכחה הרשלנות ללא חוות דעת של מומחה אלא בהסתמך על העדות שנשמעה מפי אחות המרפאה בה טופלה התינוקת ואם התינוקת.

האם במצב בו התובע החסיר בהבאת ראיות לטובת הוכחת הרשלנות מוטלת חובה על בית המשפט לחקור ולמצוא ראיות?


תקנה 138 לתקנות סדר הדין מאפשרת לביהמ"ש עריכת חקירות. עם זאת, לפי פסיקת בית המשפט, התקנה לא הותקנה כדי שבית המשפט ימלא מה שבעל דין (תובע או נתבע) החסיר בהבאת ראיותיו.

מה הרמה הסטטיסטית שנדרש להוכיח לפיה את הקשר הסיבתי בעוולת הרשלנות?


לצורך הוכחת קשר סיבתי במשפט שעילתו רשלנות די בנטיית מאזן הסתברויות לצד התובע. כלומר, הוכחה כי ביותר מ-50% מתקיים קשר סיבתי בין פעולת המזיק לנזק שנגרם לניזוק.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?