www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעקבות אי מתן פטור להפקדת עירבון - לא הוצג מצב כלכלי קשה

בקשה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון. ההליך נסב על פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים שדחה תביעה שהגישה המערערת נגד המשיבים בעילה של רשלנות רפואית. התביעה הוגשה בקשר לרשלנות בניתוח אלקטיבי שבוצע למערערת ואשר בעקבותיו היא החלה לסבול מחסימות מעיים.

 

בית המשפט המחוזי קבע כי אמנם היה על המשיבים להחתים את המערערת על טופס הסכמה לניתוח אשר תוכנו שונה מהותית מהטופס עליו חתמה, שהיה כללי וחסר כל הסבר, אך נוכח מסקנתו שלא נגרם נזק כתוצאה ממחדלם של המשיבים בקשר לטופס ההסכמה, לא נפסקו פיצויים לטובת המערערת.

האם יש לקבל את הבקשה?

 

על בעל דין המבקש פטור מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון מחמת עוניו לפרוש לפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי. נטל זה גובר שעה שמבקש הפטור לא פרע את חיוב ההוצאות שנפסק נגדו בערכאה קודמת, כפי שלטענת המשיבים אירע במקרה דנן.


2. המערערת לא עמדה בנטל הנדרש. הבקשה חסרה פירוט של כלל נכסיה של המערערת, לרבות נכסים פיננסיים כגון קרנות ופיקדונות. הבקשה אינה מבהירה מדוע אין באפשרותה של המערערת להסתייע בנכס הנדל"ן שברשותה לשם גיוס כספי הערבון, למשל בדרך של נטילת הלוואה כנגד משכון הנכס. כמו כן, לא הובהר די הצורך פישרה של "הרנטה התקופתית" המשולמת למערערת מדי חודש, כעולה מדפי חשבון הבנק שצירפה. לבסוף, לא הובהר מדוע אין באפשרותה של המערערת להסתייע בסביבה הקרובה – ובילדיה הבגירים בפרט – לצורך גיוס כספי הערבון.


3. במצב דברים זה לא ניתן לפטור את המערערת מאגרה וערבון. בשים לב למהות ההליך, למצבה הרפואי של המערערת, למעמדם היחסי של הצדדים ולאומדן בדבר פסיקת הוצאות במקרה של כשלון הערעור, יועמד סכום הערבון על סך של 10,000 ₪. האגרה תשולם וערבון יופקד תוך 21 ימים מעת המצאת החלטה זו, ולא – יימחק ההליך או יידחה, לפי העניין, ללא הודעה נוספת.

לסיכום,

 

על בעל דין המבקש פטור מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון מחמת עוניו לפרוש לפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי. במצב דברים זה לא ניתן לפטור את המערערת מאגרה וערבון.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה